Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere pentru achitarea debitului restant. Principiul libertatii contractuale

Cerere pentru achitarea debitului restant. Principiul libertatii contractuale

  Publicat: 14 Sep 2012       3108 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Prin cererea inregistrata la data de 21.04.2010 pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 12167/215/2010 si precizata ulterior, reclamanta SC T SA prin administrator judiciar a solicitat instantei obligarea paratei P la plata sumei de 1.309 lei reprezentand suma neachitata din factura fiscala nr. 264/26.02.2008.

1. Datoria persoanei creditate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice drept sau bun care face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

In motivare a aratat ca conform facturii fiscale seria A-C nr. 264/26.02.2008 parata mai are de achitat un debit in suma de 1.309 lei. Prin adresa nr. 567/25.01.2010 a chemat parata la conciliere directa in vederea stingerii pe cale amiabila a litigiului privind debitul in cuantum de 1.309 lei pe care aceasta il datoreaza reclamantei
In scop probator, au fost depuse la dosarul cauzei in fotocopie inscrisuri .
A aratat ca in dovedirea cererii intelege sa se foloseasca de toate mijloacele de proba admise de lege.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 969 C. civ., art. 112 C.proc.civ. si dispozitiile Legii nr. 85/2006.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru in temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006.
Prin sentinta nr. 12069/30.06.2010 Judecatoria Craiova a respins cererea ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca in dovedirea pretentiilor sale, creditoarea a depus factura fiscala, care insa nu poarta poarta stampila debitoarei. Reclamanta nu a depus nici un alt inscris care sa faca dovada relatiilor comerciale desfasurate intre parti.
Ca atare, instanta a apreciat ca nu s-a facut dovada existentei raporturilor contractuale comerciale intre partile din acest dosar. Reclamanta a incalcat astfel dispozitiile art. 1169 Cod Civil, care prevede ca ``cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca", sarcina probei incumbandu-i acesteia.
Codul Civil Roman contine dispozitii imperative obligatorii, care prevad ca numai contractele scrise incheiate intre parti beneficiaza in caz de neexecutare a obligatiilor, de concursul coercitiv al statului.
Astfel, potrivit art. 969 C. civ., "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante".
De asemenea, art. 46 C. com. stipuleaza ca numai "facturile acceptate " pot constitui o proba pentru existenta unor obligatii comerciale sau liberatiuni.
Factura depusa la dosarul cauzei nu indeplineste cerintele art. 46 C. com., intrucat nu poarta stampila intimatei pentru a putea fi considerata ca a fost acceptata la plata .
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta SC T SA prin administrator judiciar solicitand intr-o prima teza admiterea recursului modificarea sentintei in sensul admiterii actiunii formulate, iar intr-o teza subsidiara, admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea spre rejudecare in vederea administrarii si a altor probe, pentru proba raporturilor juridice dintre parti, in speta proba cu interogatoriul paratei si proba cu expertiza contabila.
In motivare, recurenta arata ca solutia instantei de fond este una netemeinica, data cu interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor art. 1169 Cod civil, imprejurare in masura sa atraga incidenta in speta a dispozitiilor art. 304 pct.9 C. proc. civ., coroborat cu dispozitiile art. 12 pct.3 C. proc. civ. instanta de fond in mod gresit retinand ca inscrisurile analizate nu fac dovada raporturilor juridice dintre parti.
Se mai arata ca factura in cauza a fost comunicata intimatei prin posta, ea fiind in mod netagaduit recunoscuta de catre Primaria Isalnita, din moment ce aceasta pe tot parcursul procesului nu a facut dovada refuzului de a accepta la plata factura respectiva, factura in cauza prevazand ca mod de acceptare a acestora numai semnatura, in continutul acestor documente nefiind mentionata nicaieri cerinta aplicarii stampilei ca mijloc de acceptare sau a altui asemenea element .
In drept au fost invocate dispozitiile art. 299 C. proc. civ. coroborat cu art. 304 pct.9 C. proc. civ. si art. 304/1 C. proc. civ.
Recursul este fondat.
Prin cererea introductiva recurenta-reclamanta a solicitat obligarea intimatei-parate la plata sumei de 1.309 lei reprezentand suma neachitata din factura fiscala nr. 264/26.02.2008, fara a invoca existenta unui contract incheiat in forma scrisa intre parti.
Este adevarat ca in factura fiscala nr.264/26.02.2008 f.6 d.f. s-a consemnat ca suma de 1309 lei reprezinta ``c/val prestatii conform contract nr. 20/28.02.2008 deplasare`` dar din insasi consemnarea respectiva se observa ca era vizat un contract ce urma sa se incheie ulterior datei emiterii facturii.
In materie comerciala, formarea obligatiilor este guvernata de principiul libertatii contractuale, acesta constand in dreptul unei persoane de a incheia orice contract, cu orice partener si cu clauzele pe care partile le convin, cu singurele limite impuse de ordinea publica si bunele moravuri. Consecinta imediata a acestui principiu este libertatea in exprimarea vointei la incheierea contractului - in sensul de operatiune juridica ( negotium) - care are drept corolar libertatea probelor in dovedirea drepturilor subiective izvorate din contractul comercial.
Conform disp.art. 46 C.com. obligatiile comerciale pot fi dovedite cu mijloacele de proba admise in dreptul comun - in anumite cazuri chiar fara restrictiile impuse de acesta - precum si prin mijloacele de proba specifice ( facturi acceptate, corespondenta comerciala, registrele comerciale etc).
Este adevarat ca factura fiscala ( nr. 264/26.02.2008 n.n.) nu poarta stampila debitoarei, asa cum a retinut si prima instanta, dar prin aceasta nu se poate concluziona ca nu exista un raport juridic intre parti atat timp cat nu s-au administrat si celelalte probe permise de art.46 C.com. si solicitate de catre recurenta-reclamanta prin cererea introductiva. In cauza se impunea incuviintarea si administrarea acestor probe avand in vedere ca recurenta-reclamanta a facut dovada notificarii intimatei-parate prin confirmarea de primire/ 09.02.2010 f. 8 d.f., semnata si parafata de delegatul acesteia din urma, fara ca ultima sa-si precizeze punctul de vedere cu privire la pretentia invocata.. De asemenea, recurenta-reclamanta a depus in recurs adresa nr. 601/19.02.2008 prin care intimata-parata insasi solicita recurentei-reclamante trimiterea unui cilindru compactor pentru compactarea ( tasarea) terenului de fotbal din comuna I. Din aceste inscrisuri rezulta fara dubiu ca intre parti a existat o corespondenta privind o eventuala prestare de servicii, iar modul in care s-au finalizat discutiile si prin urmare raporturile juridice care au luat nastere intre parti trebuia cercetata de instanta, prin administrare de probe, in conditiile legii, asa cum s-a aratat mai sus.
Retinerile instantei in sensul ca Codul civil roman ar contine dispozitii imperative obligatorii, care prevad ca numai contractele scrise incheiate intre parti beneficiaza in caz de neexecutare a obligatiilor, de concursul coercitiv al statului si ca numai "facturile acceptate " pot constitui o proba pentru existenta unor obligatii comerciale sau liberatiuni sunt gresite.
In raport de considerentele de fapt si de drept de mai sus instanta apreciaza ca recursul declarat este intemeiat, urmand ca, in baza art. 304 pct.9 si 312 C.proc.civ. sa fie admis, casata sentinta si trimisa cauza Judecatoriei Craiova spre rejudecare.
Cu ocazia rejudecarii, in vederea aflarii adevarului si stabilirii raporturilor juridice dintre parti, vor fi administrate probe in conditiile legii si cu respectarea disp. art. 46 C.com..
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 30 din data 07.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Judecatoriei Craiova    Administrator judiciar    Conciliere directa    Legea 85/2006    Principiul libertatii contractuale    Taxa judiciara de timbru    Liberatiuni    Expertiza contabila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 33/2016. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii 124/2014, a amnistiei fiscale. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Consecintele expirarii mandatului administratorului unei societati pe actiuni
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 920 din 25 martie 2015Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro