Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca

Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca

  Publicat: 14 Sep 2012       2151 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin sentinta nr. 711/28.01.2011 instanta a admis in parte actiunea; a onstatat nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 92/31 08 2010; a obligat parata la plata sumelor retinute in baza dispozitiei nr. 92/31 08 2010.
Prin actiunea inregistrata sub nr. 12158/63/2010, reclamant P.V. a solicitat in contradictoriu cu parat SPITALUL ORASENESC DABULENI sa se constatate nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 92/31 08 2010, obligarea paratei la plata sumelor retinute in baza dispozitiei nr. 92/31 08 2010 si la restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate pe perioada 01 20 2007-01 07 2010 efectuate cu incalcarea legii.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivare a aratat in esenta ca cel care avea obligatia de a emite un titlu executoriu pentru recuperarea sumelor achitate necuvenit este CAS Dolj, iar retinerile efectuate de angajator sunt facute cu nerespectarea disp. art. 164 CM.
Intimata a depus intampinare prin care solicita respingerea actiunii considerand ca are dreptul ca unitate prejudiciata sa recupereze sumele achitate in temeiul disp. art. 42 din OUG nr. 158/2005, iar reclamantul confunda notiunea de salariu cu cea de indemnizatie.
In dovedire au fost depuse inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin dispozitia nr. 92/31 08 2010 emisa de parat s-a dispus retinerea din salariul reclamantului a sumei de 13992 lei, reprezentand sume incasate necuvenit de reclamant cu titlu de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca .
Ca temei de drept al emiterii dispozitiei contestate au fost invocate disp. ART. 42 din OUG nr. 158/2005 care prevad urmatoarele:
" (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi .
(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc."

Din atenta lectura a textului legal mai sus mentionat rezulta fara dubiu ca singura institutie indreptatita sa recupereze de la beneficiari sumele platite necuvenit cu titlu de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca in baza unei decizii, care constituie titlu executoriu este numai casa de asigurari de sanatate.
Prin urmare, legea nu neaga dreptul angajatorului de a efectua recuperarea sumelor respective, dar in conditiile in care nu prevede in mod expres dreptul de a emite o decizie care sa constituie titlu executoriu, atunci angajatorul poate apela numai la procedura dreptului comun in materie de retineri salariale astfel cum este prevazuta de disp. ART. 164 CM si anume:
" (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.
(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila."

Este irelevanta diferentierea de natura juridica dintre notiunea de salariu si cea de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca de vreme ce dispozitia contestata a prevazut in mod clar ca retinerile urmeaza a se efectua din salariu si deci trebuie sa respecte procedura prevazuta de lege pentru a putea fi dispusa orice retinere salariala.
In ceea ce priveste ultimul capat de cerere vizand restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate pe perioada 01 20 2007-01 07 2010 efectuate cu incalcarea legii, instanta apreciaza ca se impunea administrarea probei cu expertiza contabila pentru a se putea efectua o corecta verificare a modului in care s-au dispus respectivele retineri.
Cum reclamantul s-a opus la administrarea unei astfel de probe, instanta considera ca reclamantul nu si-a dovedit sustinerile pe acest capat de cerere, motiv pentru care il va respinge.
In concluzie, instanta va admite in parte actiunea formulata de reclamant PV in contradictoriu cu parat SPITALUL ORASENESC DABULENI si va constata nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 92/31 08 2010.
Pe cale de consecinta va obliga parata la plata sumelor retinute in baza dispozitiei nr. 92/31 08 2010 potrivit principiului "Quod nullum est, nullum producit efectum".
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 711/28.01.2011 din data 10.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Nulitate absoluta    CAS Dolj    Indemnizatie    OUG 158/2005    Retineri    Daune    Incapacitate temporara de munca    Angajator    Angajat    Salariat    Salariu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati