Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Includerea in salariu de baza a sporului de dispozitiv

Includerea in salariu de baza a sporului de dispozitiv

  Publicat: 14 Sep 2012       6709 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.806/ 01 Februarie 2011 pronuntata de Tribunalul Dolj s-a respins actiunea ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.

Prin cererea inregistrata pe rolul intantei reclamantul SINDICATUL ADMINISTRATIEI PUBLICE FORTA LEGII CRAIOVA PENTRU G.D., LV a chemat in judecata pe paratul PRIMARUL COMUNEI .., pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligat sa aplice unitar incepand cu 1.01.2010, prevederile art. 30 alin. 5 Lg. nr. 330/2009 prin emiterea unor dispozitii in care sa includa in salariul de baza sporul de dispozitiv care a fost acordat pana la 31.12.2009 la valori egale cu sumele calculate pentru decembrie 2009 si sa le acorde incepand cu ianuarie 2010.
In motivare se arata ca sporul de dispozitiv le-a fost acordat pana in decembrie inclusiv, iar parata in temeiul art. 30 alin. 3 si 5 Lg. nr. 330/2009 trebuia sa efectueze reancadrarea personalului prin includerea sporului de dispozitiv in salariul de baza .
Potrivit OUG nr. 1/2010, in situatia in care drepturile salariale determinate conform legii cadru sunt mai mici decat cele stabilite pentru luna decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta . Prin urmare se poate constata ca prin reancadrare s-a diminuat salariul reclamantilor.
La 14.12.2010, reclamantii si-au precizat actiunea in sensul ca solicita obligarea paratului sa emita dispozitii de reancadrare in care in salariul de baza sa fie inclus sporul de dispozitiv, sa acorde sumele reprezentand sporul de dispozitiv in cuantumul acordat in luna decembrie 2009 incepand cu ianuarie 2010 sau ca o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu.
Partile au solicitat ca probe inscrisurile.
Instanta a incuviintat si administrat probatoriul solicitat.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a constatat urmatoarele:
Reclamantii sunt angajati cu contract de munca la parat.
La data de 08.09.2010, paratul a emis decizii de reincadrare in baza Lg. nr. 330/2009
Asa dupa cum se poate constata atat din actiunea initiala, cat si din completarea depusa la 14.12.2010, reclamantii nu au contestat in instanta deciziile de reancadrare emise de angajator la 08.09.2010.
Reclamantii si-au intemeiat cererile pe dispozitiile art. 30 (5) Lg. nr. 330/2009 potrivit cu care:
"(1) Incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere .
(5) In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;
b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009."

In ceea ce priveste aplicarea disp. art. 12 si art. 30 din lege se constata ca "in anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege".
Calculul salariului incepand cu ianuarie 2010 se face potrivit disp. art. 30 din lege, adica noul salariu va fi cel corespunzator functiei din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile ce se introduc in acesta potrivit anexelor legii, iar sporurile din anexe ramase in afara salariului de baza se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pe luna decembrie 2009.
Prin urmare, dupa cum se poate constata atat din cererea principala, cat si din completarea actiunii, reclamantii solicita emiterea unei decizii prin care sa le fie recunoscut sporul de dispozitiv sau acordarea sporului ca o masura compensatorie. Or, asa cum reiese din dispozitiile citate ale art. 30 alin 5 pe care si-au intemeiat cererea acordarea sporului de dispozitiv nu mai este posibila pe anul 1010. Salariul pe anul 2010, ca an tranzitoriu, se stabileste in functie de salariul de baza aferent lunii decembrie 2009.
De asemenea, dispozitiile legale invocate de reclamanti (art. 30 alin. 5 din lege) nu pot fi aplicate decat cu respectarea celorlalte conditii impuse de art. 30, conditii ce trebuie intrunite cumulativ.
Astfel, art. 30 alin. 1 "incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere".
Prin urmare, pentru a putea fi introduse in salariul de baza, sporul trebuia sa fie acordat, in decembrie 2009, prin legi si hotarari ale guvernului, conditie ce nu este indeplinita in cauza, sporul de dispozitiv fiind acordat reclamantilor in decembrie 2009, in baza contractului colectiv de munca .
Potrivit art. 6 (1) OUG nr. 1/2010 "In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii . Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea".
Prin urmare, acordarea acestui spor a fost prevazuta ca o posibilitate a ordonatorului de credite, conditionata de existenta fondurilor necesare, deci de un buget aprobat in acest sens.
In ceea ce priveste interpretarea disp. art. 7 alin. 2 din lege apararile reclamantilor sunt, de asemenea, neintemeiate, avand in vedere si considerentele Deciziei 1415/2009 a ICCJ. Aceste dispozitii cuprind interdictia diminuarii salariului brut de care beneficiaza reclamantii potrivit reglementarilor in vigoare, ori sporul de dispozitiv nu a fost prevazut de dispozitii legale, ci de contractul colectiv de munca, fila 44, mentionat, in limitele aprobarii de ordonatorul de credite a fondurilor necesare acordarii sporului.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 806/ 01 Februarie 2011 din data 10.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Legea 330/2009    Salariu de baza    Coeficient de ierarhizare    Drepturi salariale    OUG 1/2010    Spor de dispozitiv    Salariu    Salariati    Angajat    Angajator    Solda    Indemnizatie lunara    Functie de conducere    Functie de executie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei

Elementele sistemului de salarizare din Legea 330/2009
Sursa: EuroAvocatura.ro