Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie la executare

Contestatie la executare

  Publicat: 20 Sep 2012       4003 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Prin sentinta civila nr. 9382 din 15.10.2010, Judecatoria Baia Mare a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea Directia Generala a Finantelor Publice Maramures in contradictoriu cu intimatul A.I.M.

Parte dintr-un proces
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Masuri avand durata care vizeaza un anumit grup si care urmaresc eliminarea si prevenirea discriminarii sau compensarea dezavantajelor rezultate din atitudini, comportamente si structuri existente
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

A respins ca ramasa fara obiect cererea privind suspendarea executarii silite si a obligat-o pe contestatoare la plata catre intimat a sumei de 300 lei reprezentand cheltuieli de judecata .
Pentru a pronunta hotararea de mai sus, judecatoria a retinut ca prin incheierea pronuntata de Judecatoria Baia Mare in dosar nr. 1777/182/2010, s-a dispus incuviintarea executarii silite a sentintei civile nr. 1121/2009 a Tribunalului Maramures si deciziei civile nr. 2353/2009 a Curtii de Apel Cluj, executorul judecatoresc investit procedand la emiterea somatiei in dosarul executional nr.101/2010 cu acordarea practic a unui termen de gratie de 6 luni, termen la care face referire OG 22/2002. Debitul pentru care s-a pornit executarea se constituie din cheltuieli de judecata in cele doua instante in care s-a judecat litigiul pe fond, onorariul executorului judecatoresc, taxe de timbru si onorariu avocatial, cererea de executare silita fiind facuta prin avocat.
Niciuna dintre sumele amintite nu poate fi contestata de catre debitoare, prima rezultand din hotararile judecatoresti devenite titluri executorii iar celelalte din faza de executare silita propriu -zisa, sumele fiind datorate in baza art.371 pct. 7 Cod procedura civila .
In alta ordine de idei, executorul judecatoresc nu numai ca s-a conformat OG 22/2002 dar mai mult a acordat debitoarei termenul maxim de gratie de 6 luni stabilit prin actul normativ amintit.
Dincolo de actul de discriminare pozitiva dintre debitorul -stat si alti debitori-persoane fizice sau juridice, dispozitiile art. 2 ale OG 22/2002 nu se pot constitui intr-un panaceu pentru refuzul sau omisiunea de a executa o hotarare judecatoreasca irevocabila.
De altfel, chiar art.2 mentionat conditioneaza acordarea beneficiului unui termen de plata de 6 luni de faptul `` lipsei de fonduri``, lucru rizibil neprobat la dosarul cauzei si neacceptat in principiu in statele comunitare (civilizate) ca avand relevanta in materia executarii hotararilor judecatoresti.
Starea de lucruri amintita a fost consacrata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin nenumarate hotarari a caror enuntare nu isi mai are rostul.
Dupa cum contestatoarea cunoaste dispozitiile art. 371 indice 1 Cod procedura civila, de vreme ce le enunta in cuprinsul contestatiei formulate, dupa aprecierea instantei raportandu-se si la hotararile CEDO in spete similare contra Romaniei desigur, s-a statuat ca acestea art.371 indice 1 ar trebui sa guverneze executarea silita ca parte a procesului civil, promovata de oricare subiect de drept impotriva statului.
Cat priveste somatia emisa de executorul judecatoresc, in afara oricarui dubiu, fundamentul ei legal il constituie OG nr.22/2002,de vreme ce acorda termenul de gratie maxim prescris.
Insa in ipoteza in care debitoarea nu se va conforma obligatiei legale de a achita sumele de bani stabilite in sarcina sa, somatia emisa va echivala cu somatia emisa in conditiile art.387 Cod procedura civila putand fundamenta, fara alte formalitati, executarea silita propriu -zisa.
Cat priveste capatul de cerere vizand suspendarea executarii silite s-a constatat ca acesta a ramas fara obiect, in conditiile in care suspendarea executarii ar fi operat pana la pronuntarea hotararii in conditiile art. 403 alin.1 Cod procedura civila si nu pana la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari dupa cum sustine contestatoarea in contestatia formulata.
Instanta de fond a facut aplicarea art. 274 Cod procedura civila fata de contestatoarea aflata in culpa procesuala cat priveste cheltuielile de judecata, probate a fi fost avansate in dosar de catre intimate, cu titlu de onorar avocat.
Impotriva sentintei a declarat recurs contestatoarea Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, solicitand modificarea acesteia, in sensul admiterii contestatiei si anularii tuturor formelor de executare silita, a tuturor actelor de executare efectuate in dosarul de executare a creditorului A.I.M. cu nr. 101/2010, in privinta realizarii creantei sale.
Recurenta a sustinut ca, in calitate de institutie publica, onoreaza in mod voluntar obligatiile de plata constatate prin titluri executorii sau hotarari judecatoresti, fiind suficienta cererea formulata de creditor in acest sens, insotita de hotararea definitiva si irevocabila, lucru pe care creditorul nu l-a facut insa, astfel ca recurenta nu este de acord cu plata cheltuielilor cu executarea silita si onorariul executorului judecatoresc.
Contestatoarea - recurenta a mai aratat ca potrivit art. 3 din OG nr. 22/2002, creditorul are posibilitatea promovarii executarii silite impotriva debitorului numai daca acesta din urma nu respecta termenul de plata prevazut de lege si cum reglementarile mentionate sunt de stricta interpretare, acestea nu pot fi extrapolate la alte situatii decat cele expres prevazute de lege, situatie in care cheltuielile de executare silita nu sunt datorate, culpa apartinand exclusiv creditorului care nu s-a adresat recurentei conform art. 371 al. 1 si 4 Cod procedura civila, cu respectarea termenelor impuse de OG nr. 22/2002.
In drept a invocat art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 Cod procedura civila.
Intimatul A.I.M., desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta si nu a depus intampinare.
Examinand sentinta prin prisma sustinerilor recurentei si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 2 din OG nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, daca executarea creantei prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata . Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului.
Avand in vedere normele cuprinse in art. 3 din actul normativ mentionat anterior, in cazul in care institutiile publice nu-si indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul nu putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila sau altor dispozitii legale aplicabile in materie.
Din perspectiva prevederilor legale imperative enuntate mai sus, judecatoria a constatat corect ca somatia de plata, emisa de executorul judecatoresc, reprezinta actul de la a carei comunicare incepe sa curga termenul de 6 luni in care institutia debitoare este obligata sa faca demersurile pentru a-si indeplini obligatia de plata, obligatie pe care statul o poate indeplini si fara a incepe executarea silita, aspect statuat si in jurisprudenta CEDO.
In contextul celor aratate si tinand seama de faptul ca toate cheltuielile din cursul executarii ca ultima faza a procesului, sunt datorate de debitor si in situatia in care acesta achita datoria, fiind considerat ca fiind pus in intarziere din chiar momentul chemarii sale in judecata, hotararea pronuntata de prima instanta, este temeinica si legala cu atat mai mult cu cat potrivit art. 317^7 Cod procedura civila, partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati ce intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop, debitorul fiind tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.
Pentru toate considerentele de fapt si de drept descrise, in cauza nu pot fi retinute motivele de modificare prevazute de art. 304 pct. 9, in sensul solicitat de recurenta, iar tribunalul n-a constatat prezenta unor motive de nelegalitate pe care sa le invoce din oficiu in baza art. 3041, ca atare recursul este nefondat si va fi respins in temeiul art. 312 al. 1 Cod procedura civila.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 148/R din data 28.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria Baia Mare    CEDO    Directia Generala a Finantelor Publice Maramures    Executare silita    Executare silita    Curtea de Apel Cluj    Debitori    Creditori    OG 22/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro