Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de interventie a intervenientilor

Cerere de interventie a intervenientilor

  Publicat: 20 Sep 2012       1824 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 2494 din 07.09.2010, Judecatoria Sighetu MarŽmaŽtiei admite actiunea civila inaintata de reclamantul V. V., imŽpoŽtriŽva paratei T. I. si respinge cererea reconventionala a paratei si cererea de interventie a intervenientilor V. P. si V. M. si in conŽseŽcinŽta:

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Frati si dupa mama si dupa tata.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc de proba concretizat intr-o noua expertiza ceruta de partea din proces nemultumita de felul cum a fost efectuata expertiza admisa si ordonata de instanta la cererea celeilalte parti.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
S-a nascut la data de 1 septembrie 1947 in loc. Fauresti, jud. Maramures.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

- constata ca sub durata casatorie, partile au dobandit o sura, un grajd din lemn de brad acoperit cu eternit 16 m si o bucatarie de vara de 5/5 pe aceAŽlaAŽsi aliniament si toate sub aceleasi acoperis - construite pe terenul reclaAŽmanAŽtuAŽlui, teren mostenit conform certificatului de mostenitor 100 - mostenit dupa un fraAŽte decedat V. I.
- 1/2 parte din casa veche din lemn comAŽpuAŽsa din 2 camere, satra, tinda acoperita cu eternit si tigla;
- suma de 1443,31 RON lei reactualizata;
Dispune partajarea bunurilor dobandite sub durata casatoriei in sensul aAŽtriAŽbuirii:
In lotul reclamantului:
- o sura, un grajd din lemn de brad acoperit cu eternit 16 m si o buAŽcaAŽtaAŽriAŽe de vara de 5/5 pe acelasi aliniament si toate sub aceleasi acoperis
- 1/2 parte din casa veche comAŽpuAŽsa din 2 camere, satra, tinda acoperita cu eternit si tigla;
- plateste paratei sulta in cuantum de 13.515 lei .
In lotul paratei:
- suma de 1443,31 lei reactualizata
- primeste sulta de la reclamant suma de 13.515 lei .
Dispune evacuarea paratei din casa veche.
Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatoria a retinut ca, reAŽclaAŽmanAŽtul si parata au fost casatoriti, insa prin sentinta civila nr. 812AŽ/2007 s-a desfacut casatoria intre parti.
Bunurile au fost dovedite cu certificatul fiscal emis de Primaria Ocna SuAŽgatag de unde rezulta ca reclamantul figureaza in evidentele fiscale cu casa de locuit, anexe si teren de constructii.
De asemenea, reclamantul a depus la dosar o adeverinta de unde reAŽzulAŽta ca a fost angajat in munca in perioada 1972-1997.
Cu privire la existenta unor sume de bani cu regim de bun comun, conAŽstiAŽtuit in depozit CEC , a fost depus o adresa din partea CEC Bank de unde reAŽzulAŽta ca la data de 7 aprilie 2005 a existat pe numele reclamantului un depozit in cuantum de 12.800.000 RON, dar care a fost lichidat la data de 22.05.2007 de catre parata care era imputernicita, ocazie cu care aceasta a ridicat suma de 1443,31 lei reprezentand debitul si dobanzile aferente .
Conform documentatiei de construire, respectiv memoriu justificat deAŽpus de catre reclamant si intocmit in anul 1994, rezulta ca el, a solicitat intocmirea documentatie pentru realizarea de anexe gospodaresti, magazie, sura si grajd si nu intervenientii asa cum se susAŽAŽtine in cererea reconventionala si cererea de interventie .
Terenul pe care este ridicata casa in litigiu a fost dobandit de reAŽclaAŽmant cu titlu de mostenire dupa fratele sau decedat in anul 1995, conform cerAŽtiAŽfiAŽcatul de mostenitor nr. 100 din 3 aprilie 1995, mostenitorii deAŽfuncAŽtuAŽlui fiind reAŽclamantul si sora sa T. M. in calitate de frati .
De asemenea in masa succesorala dupa V. I. a fost cuprinsa si caAŽsa din care reclamantului i-a revenit cota de 1/2 parte .
Cealalta cota de 1/2 parte din aceasta casa a fost vanduta de comosAŽteAŽniAŽAŽtoare, T.M. ,paratei la data de 14.09.1995, in baza inscrisului sub seAŽmnaAŽAŽtura privata, data la care partile erau casatorite.
Desi se sustine de catre parata si intervenienti ca, anexele gospoAŽdaAŽresAŽti au fost realizate de catre intervenienti, care sunt fiul si nora partilor in cota de 1/2 parte pentru fiecare din familii, din probele administrate nu rezulta data eAŽfecAŽAŽtiva a realizari acestor anexe pentru a se stabili ca la acea data inAŽterAŽveAŽniAŽenAŽtii erau casatoriti, nefiind dovedite nici data casatoriei acestora sau daca la acea data cei doi intervenienti realizau venituri, sau erau persoane majore cu caAŽAŽpacitate deplina de exercitiu si folosinta, motiv pentru care instanta va resAŽpinAŽge cererea reconventionala ca neintemeiata.
In ceea ce priveste solicitarea de a se constata ca cota de 1/2 parte din caAŽAŽsa este bunul propriu al paratei cu titlu de cumparare prin vanzarea unui alt bun propriu, instanta considera ca acest fapt nu s-a dovedit, iar aceasta cota fiind dobandita cu titlu de cumparare in timpul casatoriei urmeaza principiul preAŽAŽzumtiei de bun comun.
De altfel practica judiciara in materie, constant a aratat ca dobandirea unui bun prin vanzarea unui bun propriu al unuia dintre soti, nu confera buAŽnuAŽlui cumparat regim de bun propriu, ci de bun comun, dobandit in timpul caAŽsaAŽtoAŽriAŽei, aceasta deoarece bunurile comune ale sotilor se analizeaza in totalitatea lor, intreaga masa a bunurilor comune si nu individual fiecare bun.
Intr-o astfel de situatie daca este dovedita, sotul care a instrainat un bun propriu poate beneficia doar de o contributie mai mare la dobandirea maAŽsei bunurilor comune.
Nici o astfel de prezumtie nu poate opera in cazul de fata deoarece reAŽclaAŽmantul este acela care a dovedit ca a avut venituri din munca cu care a conAŽtriAŽbuit la dobandirea bunurilor comune.
Din declaratiile martorilor audiati in cauza rezulta ca anexele gosAŽpoAŽdaAŽresAŽti au fost construite de catre reclamant si parata, iar bunurile figureaza in eAŽviAŽAŽdentele fiscale pe numele reclamantului.
Impotriva acestei hotarari, in termen legal au declarat recurs parata si inAŽtervenientii.
In motivarea recursului parata sustine ca, valorile stabilite prin exAŽperAŽtiAŽza efectuata in cauza sunt foarte mici, fata de valoarea reala a imobilelor suAŽpuAŽse partajului motiv pentru care doreste sa se efectueze o contraexpertiza. Se reAŽiau apoi problemele de fond , in sensul ca se sustine ca E parte din casa a fost aAŽAŽchizitionata doar de recurenta, cu banii proveniti prin vanzarea unei gradini priAŽAŽAŽmita de la parinti, iar pentru materiale inglobate in grajd si bucatarie a cedat de asemenea un teren mostenit, in favoarea numitului Pop Ioan . Prin precizarile ulAŽteriore facute de recurenti se sustine ca modalitatea de partaj la care a recurs inAŽstanta de fond este inechitabila. Instanta avea datoria de a incerca partajarea in natura, sau trebuia sa tina cont de parerea exprimata de reclamant, in sensul ca nu se opune oricarei variante si nu se opune ca paratei sa-i ramana casa in inAŽtregime, ori instanta a atribuit intregul imobil reclamantului, dandu-i acestuia mai mult decat a solicitat acesta.
Prin intampinarea depusa, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii judecatoriei.
Recursul nu a fost motivat in drept la momentul declararii acestuia.
Examinand recursul prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul a retinut urmatoarele: dupa coAŽmuAŽniAŽcaAŽrea lucrarii de expertiza efectuata la nivelul instantei de fond, parata si inAŽterAŽveAŽnienAŽtii au aratat ca nu accepta lucrarea efectuata motivat de faptul ca valorile staAŽbilite de expert sunt prea mici comparativ cu valorile reale a bunurilor suAŽpuAŽse evaluarii si au solicitat efectuarea unei noi expertize, a carei contravaloare se obligau sa o suporte. In incheierea de sedinta din data de 24.08.2010, inAŽstanAŽta consemneaza ca nu se impune efectuarea unei noi expertize si respinge ceAŽreAŽrea in probatiune, considera lamurita cauza si trece la solutionarea ei.
Este adevarat ca instanta de judecata poate respinge administrarea unei proAŽbe, avand insa obligatia de a explica ratiunea respingerii, aceasta cerinta aAŽvand drept scop garantarea dreptului partii la un proces echitabil, protejat de CEDO prin art. 6 alin 1.
Cerinta din art. 6 pct. 1 al Conventiei, aceea ca o cauza sa fie exaAŽmiAŽnaAŽta in mod echitabil, trebuie inteleasa in sensul de a se asigura respectarea prinAŽciAŽpiilor fundamentale ale oricarui proces si anume principiul contraAŽdicAŽtoAŽriAŽaAŽliAŽtaAŽtii si principiul dreptului la aparare, ambele asigurand egalitatea deplina a parAŽtiAŽlor in proces.
Dreptul la aparare are in dreptul romanesc si valoare de principiu conAŽstiAŽtutional, tinand seama ca prin art. 24 alin. 1 din Constitutie se stabileste ca drepAŽtul la aparare este garantat.
Apreciind ca in cauza dreptul la aparare al recurentilor a fost incalcat, iar lucrarea de expertiza solicitata este pertinenta, in considerarea celor aAŽraAŽtaAŽte, avand in vedere ca aceasta proba nu poate fi administrata in recurs, se aAŽpreAŽciAŽaza ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 312 pct. 3 si 5 Cod procedura ciAŽvila, urmand a se admite recursul a se casa hotararea si a se trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 359/R din data 04.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria Sighetu Marmatiei    Intervenienti    Casatorie    Contraexpertiza    CEDO    Certificat de mostenitor    Mostenitor    Evacuare    Partajare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro