Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Acordarea sporului de stres

Acordarea sporului de stres

  Publicat: 25 Sep 2012       3447 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1831/105/2009 reclamantii nominalizati in tabelul aflat la filele 7-9 dosar reprezentanti de Sindicatul Liber al Veteranilor au solicitat in contradictoriu cu parata DIRECTIA SANITAR VETERINARA si pentru SIGURANTA ALIMENTELOR PRAHOVA acordarea drepturilor salariale restante actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la plata efectiva a acestora , respectiv sporul pentru conditii de stres de la data de 1.01.2007 si pana la acordarea lui efectiva .

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.

In motivarea cererii au aratat reclamantii ca temeiul cererii lor este reprezentat de dispozitiile art. 14 din Legea 435/2006 lit. b si Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 56 232 /2007 prin care a aprobat un Regulament de aplicare a sporurilor , avizat de Ministerul Muncii , Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii , unde la art. 15 se stabileste aplicarea sporurilor incepand de la 1.01.2007 .
Prin intampinarea formulata la termenul de judecata din 9.06.2009, parata a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive , aratand ca aprobarea statelor de functii pentru personalul din cadrul institutiei se face de catre ANSV acesta fiind ordonatorul de credite care face distribuirea bugetului pentru institutiile pe care le are in subordonare .
Pe fondul cauzei , parata a aratat ca a acordat sporul de stres personalului - functionari publici din momentul in care au fost aprobate de catre ANSVSA statele nominale de functii asa cum s-a stabilit prin adresa nr. 48251/11.07.2007.
Prin Ordinul ANSVSA nr. 56232/11.06.2006 s-a aprobat Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu legea nr. 435/2006.
Prin adresa nr. 48251/11.07.2007 ANSVSA la punctul II se precizeaza ca in baza acestora se elaboreaza de catre DSVSA statele nominale de functii care se trimit spre verificare si aprobare la ANSVSA . Astfel, arata parata ca nu putea decat sa realizeze propuneri , doar Autoritatea fiind cea care aproba acordarea acestor sporuri .
La termenul de judecata din data de 16.06.2009 instanta a pus in discutia reclamantilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei , exceptie pe care a respins-o ca neintemeiata .
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului , tribunalul retine urmatoarele :
Reclamantii au calitatea de functionari publici in cadrul institutiei parate , Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova.
Reclamantii prin Sindicatul Liber al Veteranilor Prahova a solicitat prin adresa inregistrata sub nr. 1942/27.02.2009 Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Prahova acordarea sporului pentru conditii de stres pentru perioada 1.01.2007 - 31.03.2008 functionarilor publici - membrii de sindicat din cadrul acestei institutii .
Prin adresa nr. 25/11.03.2009 parata a aratat ca solutionarea unei astfel de cereri este de competenta ordonatorului principal de credite , potrivit art. 31 din OG nr. 6/2007 .
Potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 lit. a si b din Legea 435/2006 , ,, In raport de conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi acordate , cu avizul Ministerului Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Sanatatii Publice , urmatoarele categorii de sporuri : a). pentru conditii periculoase sau vatamatoare , un spor de pana la 30% din salariul de baza , corespunzator timpului lucrat in locurile de munca respective ;b).pentru activitati care se desfasoara in conditii de stres sau in conditii deosebite , un spor de maximum 15% din salariul de baza .
Presedintele AUTORITATII NATIONALE SANITARE VETERINARA si pentru SIGURANTA ALIMENTELOR PRAHOVA a emis Ordinul nr. 56232 din 11.06.2007 ( f.23 ) prin care aproba Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea 435/2006.
Potrivit pct. 2 din Anexa nr. 2 la regulament , se acorda un spor de pana la 30 % din salariul de baza pentru conditiile periculoase sau vatamatoare , personalului care isi desfasoara activitatea in structurile privind sanatatea si bunastarea animalelor , sanatatea publica , veterinara , protectia animalelor si a mediului inconjurator , identificarea si inregistrarea animalelor , controlul circulatiei si valorificarii medicamentelor de uz veterinar ecarisarea teritoriului si neutralizarea deseurilor necomestibile provenite de la animale din cadrul autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor , directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene , respectiv a municipiului Bucuresti si unitatilor subordonate.
Conform anexei 4 se acorda sporuri pentru conditii de stres de pana la 15% din salariul de baza conform art. 14 lit. b din legea 435/2006 care isi desfasoara activitatea in conditii de stres , determinat de riscul de a se accidenta sau imbolnavi , stabilite cu avizul organelor competente din cadrul Ministerului Muncii ,Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Sanatatii Publice.
Se mentioneaza in art. 3 din Ordinul nr. 56232 din 11.06.2007 ca regulamentul mai sus mentionat se aplica incepand cu data de 1.01.2007.
Tribunalul a constatat de asemenea ca, in aplicarea acestui regulament , au fost emise buletine de determinare a conditiilor de munca incepand cu anul 2007 care constata desfasurarea activitatii de catre reclamanti in conditii deosebite (nocive , grele etc. ) buletine de determinare prin expertizare avizate de ITM Prahova . Se mentioneaza totodata in aceste buletine de determinare prin expertizare ca personalul nominalizat lucreaza in conditii deosebit de periculoase ce pot afecta starea de sanatate a acestuia
Avand in vedere aceste conditii , tribunalul a admis actiunea si a obligat parata la plata sporului pentru conditii de stres de la data de 1.01.2007 pana la data 31.03.2008 conform art. 14 din legea 435/2006 sume actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la data platii efective.
Pronuntata de: Tribunalul Prahova - Sentinta comerciala nr. 373 din data a16.06.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Prahova    Sindicatul Liber al Veteranilor    Drepturi salariale    Sport de stres    Salariu de baza    Ordonator principal de credite    Inflatie    Legea 435/2006    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Recunoasterea grupei de munca pentru activitatea de tesatorie covoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 790/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Convocarea la cercetare disciplinara din cuprinsul careia nu se poate cunoaste in mod obiectiv obiectul cercetarii, atrage anularea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 428/2017, in sedinta publica din 6 februarie 2017

Anularea masurii suspendarii dispuse cu incalcarea unei decizii constitutionale confera drept la despagubire in temeiul art. 1 Protocolul 1 C.E.D.O.
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 875/2017, in sedinta publica din 10.03.2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Conditiile grele de lucru la care a facut referire expertul cu privire la activitatea generala nu pot constitui un argument suficient pentru incadrarea in grupa I de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 114/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Suprimarea pentru viitor a unui premiu nu afecteaza dreptul fundamental al salariatului de a primi contraprestatie pentru munca depusa. Repertoriu Decizii CCR si CEDO
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 268/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017Articole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro