din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3511 de useri online
Materiale juridice despre Tribunalul Prahova (34)


    Stiri   Trimitere trafic de influenta pentru obtinerea permisiului de conducere auto
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 18 Iunie 2013

    Jurisprudenta   Despagubiri pentru neexecutarea si executarea necorespunzatoare a lucrarilor contractuale si profit nerealizat
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova, sub nr. 181/105/2009 reclamanta SC B. Romania SRL, a chemat in judecata pe parata SC P.C.T. SRL, solicitand instantei sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 20.000 lei, suma estimata provizoriu, reprezentand despagubiri pentru neexecutarea si executarea necorespunzatoare a lucrarilor contractuale si profit nerealizat urmare a acestei situatii pentru obiectivul de investitii ,,sediul administrativ, show room si Sectie Productie� situat in comuna Puchenii Mari, judet Prahova.
   Data aparitiei: 22 Mai 2013

    Stiri   Asociat si administrator al unei societati comerciale cercetat de procurorii DNA pentru dare de mita
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti efectueaza cercetari fata de inculpatul VARGOLICI DANIEL, asociat si administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de dare de mita.
   Data aparitiei: 10 Mai 2013

    Stiri   Judecator in cadrul Tribunalului Prahova trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 20 Februarie 2013

    Stiri   Judecator la Tribunalul Prahova cercetat penal pentru trafic de influenta
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti efectueaza cercetari penale fata de urmatorii inculpati:
   Data aparitiei: 01 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Ucidere din culpa. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Stare de necesitate. Caz fortuit
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 658/204/2012, petenta BCE a formulat plangere impotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Campina nr.2083/P/2007 si a Rezolutiei 1623/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, prin care s-a dispus si respectiv confirmat solutia de scoatere de sub urmarire penala a invinuitului BP cercetat pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa prev.de art.178 alin.2 cod penal, intrucat sunt incidente starea de necesitate si cazul fortuit, cauze care inlatura caracterul penal al faptei.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Achitare. Furt calificat
  Prin Sentinta Penala Nr.361 / 28.02.2012 instanta a dispus: In baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.b ind.1 C.p.p., dispune achitarea inculpatei: D.A., fiica lui I. si M. nascuta la data de 05.10.. in B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3. judetul P., CNP 293100., pentru sav. infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p, parte vatamata G.m.R.a, fapta din data de 22.12.2009.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Reincadrarea in functia detinuta anterior. Plata diferentelor salariale
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. .../105/2011, contestatorul LA a chemat in judecata pe intimata ARR, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea Deciziei nr. 1094/14.06.2011 emisa de intimata, prin care s-a dispus in mod nelegal revocarea din functie, precum si repunerea in situatia anterioara, respectiv reincadrarea in functia detinuta anterior si obligarea intimatei la plata diferentei dintre veniturile aferente functiei de director general adjunct si cele obtinute in functia de inspector de specialitate gradul I - inspector de trafic gradatia 2 incepand cu data de 15.06.2011.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de leasing financiar. Inscriere la masa credala
  In tabelul de creante, creditorul SC Fortis Leasing SA este mentionat in categoria creantelor chirografare cu suma de 89.766 lei. Aceasta suma provine din executarea contractului de leasing financiar nr. 1255/30.03.2007, in baza caruia creditorul a pus la dispozitia societatii debitoare un autoturism marca Fiat in schimbul platii ratelor de leasing si a valorii reziduale. La data de 21.04.2009 societatea de leasing a transmis debitoarei o notificare de reziliere a contractului pentru neplata ratelor, cu nr. 5187/2009, stabilindu-se in sarcina acesteia o obligatie de plata in cuantum de 19.126,24 lei.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Arestare preventiva. Prezumtia de nevinovatie.
  Termenul rezonabil al arestarii preventive in cursul judecatii in prima instanta se examineaza prin prisma art. 5 paragraf 1 lit. c din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, tinand seama de criteriile stabilite in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, constand in complexitatea cauzei, comportamentul inculpatului si al autoritatilor.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Titlu executoriu. Procedura necontentcioasa
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.09.2010 sub nr.18412/281/2010 creditoarea F. C. a solicitat investirea cu formula executorie a unei file CEC emisa de catre debitoarea S. I. la data de 11.08.2010 pentru suma de 42.000 lei.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei deduse judecatii
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Valenii de Munte sub nr.2812/331/16.11.2010, contestatoarea SC Valdor SRL a chemat in judecata intimata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea in parte a Ordinelor nr.135//10.11.2010, nr.138/12.11.2010 cu privire la sumele datorate, precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei deduse judecatii, potrivit art.403 alin.1 C.pr.civ.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Raspundere civila delictuala. Inexistenta dovezii evidentei contabile
  Prin cererea formulata la data de 29.11.2010 lichidatorul debitoarei, R I SPRL in contradictoriu cu paratul C E a solicitat instituirea raspunderii acestuia pentru pasivul debitoarei de 13.817 lei, in temeiul art. 138 alin. 1 lit. a, d, e din Legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Plangere impotriva rezolutiei Prim-Procurorului
  Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5579/105/2011 petenta A.A.C. domiciliata in orasul V.M. ,jud.P. a formulat plangere impotriva rezolutiei nr.495/II/2/2011 din 31.05.2011 a Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte, criticand-o ca fiind netemeinica si nelegala.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Furt calificat. Respingerea cererii de liberare conditionata
  Prin sentinta penala din data de 30.11.2010 Judecatoria Ploiesti in baza art. 450 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art.59 Cod penal a respins cererea de liberare conditionata formulata de condamnata S. I. in prezent detinuta in Penitenciarul Targsor, ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Faliment. Contestatie impotriva deciziei ANAF
  Prin cererea formulata in procedura falimentului s-au formulat contestatii impotriva deciziei ANAF publicata in BPI sub nr.8747/10.11.2010 prin care creditoarea ANAF a publicat decizia prin care anunta ca sustine numirea in calitate de administrator judiciar a GENERAL GRUP EXPERT SRL.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia prematuritatii formularii actiunii. Nerespectarea conditiilor privind indeplinirea procedurii prealabile a concilierii
  Paratul a invocat exceptia prematuritatii formularii actiunii intrucat nu au fost respectate conditiile impuse de disp art.7201 Cod procedura civila privind indeplinirea procedurii prealabile a concilierii .
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia necompetentei materiale. Conflict negativ de competenta
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 12.06.2007, sub nr.8782/281/2007 reclamanta Municipiul Ploiesti prin primar a solicitat instantei in contradictoriu cu parata SC R SRL ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul situat in Ploiesti, str.Rudului, nr.230, in suprafata de aproximativ 3,6 ha.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Desfacere contract colectiva de munca. Intocmirea documentatiei de intrare in somaj. Acordarea salariilor compensatorii
  Prin actiunea adresata Tribunalului Prahova si inregistrata sub nr. .../105/2010, contestatorul MS a solicitat ca, in contradictoriu cu intimata SC U SA, sa se dispuna obligarea acesteia la desfacerea contractului de munca potrivit art. 65 codul muncii, intocmirea documentatiei de intrare in somaj, acordarea salariilor compensatorii in conformitate cu contractul colectiv de munca, aplicarea indicelui de inflatie pentru sumele de bani ce trebuia sa le primeasca de la data introducerii actiunii, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de prestarii servicii. Plata sumei reprezentand facturi restante
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la data de 29.07.2009, sub nr. de dosar 3732/105/2009, reclamanta S.C S S S.R.L a chemat in judecata pe parata S.C. D. PRAHOVA S.A, pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la achitarea sumei de 152.537,53 lei contravaloare facturi restante si 7.776,55 lei penalitati calculate pana la 28.07.2009.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6006/105/2009 debitoarea A a formulat contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar cu privire la creantele urmatorilor creditori: B creanta reala 44.902 EURO( 192.053,21lei) in loc de 78.702EURO( 336.736,71lei);C, creanta reala 77.055,73lei, in loc de 449.825,68 lei si D creanta reala 1.598.344,17lei, in loc de 1.946.137,37lei.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie in anulare impotriva deciziei civile
  Prin cererea inregistrata la data de 05.2010 la aceasta instanta, intimatul x a formulat contestatie in anulare impotriva unei decizii civile, pronuntata de Sectia de comerciala si de contencios administrativ a Tribunalului Prahova, in dosarul z prin care s-a admis recursul declarat de intimata IJP PRAHOVA impotriva sentintei civile nr. Z pronuntata de Judecatoria Campina .
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de revizuire a sentintei penale
  Prin cererea adresata initial Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova si inregistrata sub nr. 1396/III/6/2010, condamnatul F.C. in prezent detinut in Penitenciarul Ploiesti, a formulat cerere de revizuire cu privire la sentinta penala nr.104/19.02.2008 pronuntata de T.P., definitiva prin decizia penala nr.1629/04.05.2009 a ICCJ.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Acordarea sporului de stres
  Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1831/105/2009 reclamantii nominalizati in tabelul aflat la filele 7-9 dosar reprezentanti de Sindicatul Liber al Veteranilor au solicitat in contradictoriu cu parata DIRECTIA SANITAR VETERINARA si pentru SIGURANTA ALIMENTELOR PRAHOVA acordarea drepturilor salariale restante actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la plata efectiva a acestora , respectiv sporul pentru conditii de stres de la data de 1.01.2007 si pana la acordarea lui efectiva .
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Acordare despagubiri pentru prejudiciu moral si material suferit prin condamnarea politica
  Prin actiunea inregistrata sub nr.3569/105/2010 la Tribunalul Prahova reclamantii M.G., N.C., J.O., C.M .au solicitat in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 8609.600 lei, reprezentand echivalentul sumei de 2,000,000 euro, echivalentul in lei la cursul BNR de la data introducerii actiunii, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul moral si material suferit prin condamnarea politica a autorului lor N. S. .
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012