din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Drept Constitutional » Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie

  Publicat: 04 Jun 2019       3167 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Drept Constitutional  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In domeniul contractelor civile pretul este unul dintre elementele esentiale avut in vedere de parti la incheierea contractului. Tocmai prin prisma acestei importante deosebite, legea ofera posibilitatea partilor unui contract de a lasa stabilirea pretului in sarcina unui tert, pentru a evita eventuale divergente. Cu toate acestea, legea reglementeaza si situatia in care tertul nu indeplineste sarcina lasata de parti, pentru a asigura siguranta contractului si a circuitului civil in general.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra vietii,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra vietii,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra vietii,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pozitie de neamestec al unui stat in conflictul armat angajat intre alte state,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.

``Reglementarea din alineatele (2) si (3) ale art. 1665 necesita mai multe precizari, si anume: partile pot stabili orice termen, pana la un an, in cadrul caruia tertul trebuie sa determine pretul; termenul de 6 luni, in cadrul caruia se poate sesiza instanta opereaza doar daca partile nu au prevazut un termen mai scurt, egal sau mai lung; termenul de 6 luni este de prescriptie si curge de la data incheierii contractului; persoana interesata sa sesizeze presedintele este, de regula, vanzatorul, deoarece el este creditor al pretului; desi textul foloseste sintagma de ``parte``, sesizarea poate fi facuta de creditorii vanzatorului deoarece acestia pot avea interes si, in acest caz, exercita actiunea partii; locul incheierii contractului se stabileste potrivit dispozitiilor art. 1186 NCC; desemnarea expertului de catre presedintele judecatoriei se face cu citarea cocontractantului sau a contractantilor daca sesizarea este formulata de un creditor; refuzul uneia dintre parti de a plati cota parte din remuneratia expertului are semnificatia neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale; termenul de 1 an este de decadere, legal si de ordine privata; la expirarea termenului de 1 an vanzarea este nula daca partile nu convenisera (la momentul incheierii conventiei) asupra altui mod de determinare a pretului; daca partile convin asupra altui mod de determinare a pretului dupa incheierea conventiei (in cadrul termenului de un an sau ulterior), se incheie un nou contract (ceea ce, potrivit principiului libertatii contractuale, este permis).``[1]


Pentru asigurarea celeritatii si protejarea intereselor partii legea prevede ca incheierea prin care se stabileste expertul este definitiva. Acest fapt a reprezentat sursa unor nemultumiri in practica judiciara, multumiri carora Curtea Constitutionala le-a raspuns prin Decizia


1. Exceptia de neconstitutionalitate


1.1 Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta prevederile art. 1.780 coroborate cu cele ale art. 1.662 alin. (2) din Codul civil, care au urmatorul continut normativ:


Art. 1.662 alin. (2): "(2) Atunci cand persoanele astfel desemnate [prin acordul partilor, astfel cum prevede alin. (1) al aceluiasi articol - s.n.] nu determina pretul in termenul stabilit de parti sau, in lipsa, in termen de 6 luni de la incheierea contractului, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului . Remuneratia expertului se plateste in cote egale de catre parti".


- Art. 1.780: "(1) Chiria poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii .


(2) Dispozitiile privitoare la stabilirea pretului vanzarii sunt aplicabile, in mod corespunzator, si chiriei."


1.2 Pozitia autorului


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia arata ca textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece procedura prevazuta de acesta priveaza partea de calea de atac prevazuta de lege, nu este accesibila si previzibila si incalca dreptul la un proces echitabil. Sustine, de asemenea, ca exista o totala neconcordanta intre aceste prevederi legale si prevederile art. 534 din Codul de procedura civila. Astfel, conform art. 1.662 alin. (2) din Codul civil, incheierea este data cu mentiunea ca fiind definitiva, raportandu-se la procedura necontencioasa. Or, art. 534 alin. (2) din Codul de procedura civila stabileste ca incheierea este supusa numai apelului. Prin aceasta neconcordanta sunt incalcate dreptul de proprietate privata, dreptul de acces liber la justitie si principiul libertatii contractuale, care se traduce prin posibilitatea alegerii partenerilor contractuali, prin posibilitatea de a negocia si stabili continutul clauzelor contractuale, implicit a efectelor contractului.


In opinia autoarei exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse in art. 21, care consacra dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, si art. 44, care garanteaza dreptul de proprietate privata. Invoca, de asemenea, si prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cele ale art. 1 din Primul Protocol aditional la conventia mentionata.


1.3 Pozitia instantei si a autoritatilor sesizate conform legii


Tribunalul Prahova - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, textul de lege criticat contravenind dispozitiilor art. 21 din Constitutie si celor ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. In acest sens arata ca prin excluderea de la control judiciar a hotararilor pronuntate de judecatorie in temeiul art. 1.780 din Codul civil raportat la art. 1.662 alin. (2) din Codul civil se aduce atingere principiului accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se astfel de continut principiul exercitarii cailor de atac. Aceasta, deoarece statul are obligatia de a garanta caracterul efectiv al accesului liber la justitie si al dreptului la aparare, astfel incat lipsa unei cai de atac aduce atingere, in substanta sa, dreptului de acces liber la justitie, astfel cum este consacrat in art. 21 din Legea fundamentala.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, facand referire la jurisprudenta prin care Curtea Constitutionala a observat ca legiuitorul are competenta exclusiva de a institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, precum si modalitati speciale de exercitare a drepturilor procedurale, semnificatia accesului liber la justitie nefiind aceea a accesului, in toate cazurile, la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac. Legea fundamentala nu cuprinde dispozitii cu privire la obligativitatea existentei tuturor cailor de atac, ci statueaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii.


1.4 Pozitia Curtii Constitutionale


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca art. 1.662 face parte din capitolul I - Contractul de vanzare, cuprins in titlul IX - Diferite contracte speciale al Codului civil, si reglementeaza ipoteza stabilirii de catre un tert a pretului in schimbul caruia cumparatorul dobandeste bunul ce face obiectul contractului de vanzare, precum si cea in care tertul desemnat in acest scop prin acordul partilor nu determina pretul in termenul stabilit de parti sau, in lipsa unui astfel de termen, in interval de 6 luni de la incheierea contractului.


Potrivit art. 1.662 alin. (2) teza intai, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului . Art. 1.780 alin. (2) din Codul civil prevede ca dispozitiile referitoare la stabilirea pretului vanzarii sunt aplicabile, in mod corespunzator, si chiriei. In speta, autoarea exceptiei este locatorul unui imobil ce face obiectul unui contract de inchiriere, fiind parata in procesul in care locatarul a solicitat stabilirea de catre instanta a unui expert care sa stabileasca pretul chiriei, in conditiile in care partile din contract nu s-au inteles asupra acestuia. Critica de neconstitutionalitate vizeaza caracterul definitiv al incheierii prin care presedintele instantei desemneaza un expert pentru determinarea chiriei .


Cu privire la exercitarea cailor de atac, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a constatat ca nicio dispozitie din Legea fundamentala sau din actele normative internationale invocate nu prevede obligativitatea instituirii unor cai de atac impotriva hotararilor judecatoresti, ci numai dreptul oricarei persoane de a se adresa instantelor de judecata pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime (a se vedea, in acest sens, de exemplu, Decizia nr. 23 din 27 ianuarie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004). Totodata, Curtea a statuat ca accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se infaptuieste justitia, dar aceasta nu inseamna ca el trebuie asigurat la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac prevazute de lege, deoarece caile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor (in acest sens, a se vedea Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut ca prin lege pot fi instituite reguli deosebite, in considerarea unor situatii diferite.


Curtea observa ca, in raporturile dintre partile contractului de inchiriere, textul de lege criticat reglementeaza o situatie preconflictuala sub aspect juridic. Similar prevederilor corespunzatoare privitoare la pretul vanzarii, cuprinse in art. 1.662 alin. (1) din Codul civil, cuantumul chiriei poate fi determinat de parti, dar si de catre una sau mai multe persoane desemnate potrivit acordului partilor. Cand persoana astfel desemnata nu duce la indeplinire aceasta insarcinare, partea interesata poate solicita presedintelui judecatoriei de la locul incheierii contractului sa desemneze, de urgenta, un expert pentru stabilirea chiriei. Asadar, prevederile de lege criticate cuprind o reglementare cu rol preventiv, in sensul ca ofera partilor o solutie pentru initierea sau, dupa caz, continuarea relatiilor contractuale intr-o maniera echilibrata, prin concursul unei persoane dezinteresate in cauza, care sa aprecieze in conditii de neutralitate cu privire la cuantumul chiriei. Textul de lege supus controlului de constitutionalitate incredinteaza unui judecator desemnarea unei asemenea persoane, pentru a suplini lipsa consensului dintre parti cu privire la aceasta. Legiuitorul a reglementat astfel o modalitate de preintampinare a unor divergente pentru a caror solutionare ar fi fost necesara declansarea unui proces desfasurat in fata unei instante judecatoresti.


Faptul ca legea nu a prevazut ca incheierea prin care judecatorul a desemnat, la cererea partii interesate, un expert care sa determine valoarea chiriei, sa poata fi atacata prin intermediul vreunei cai de atac nu este de natura sa nesocoteasca dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil. Ceea ce presedintele judecatoriei este chemat sa faca reprezinta o simpla operatiune de alegere a unei persoane, in calitate de expert, care sa actioneze in sensul textului criticat. Aceasta desemnare nu corespunde indeplinirii unui act jurisdictional propriu-zis, astfel ca introducerea unei cai de atac impotriva incheierii prin care se realizeaza aceasta operatiune nu ar avea nicio finalitate, in conditiile inexistentei vreunui conflict care sa necesite sesizarea instantei. In cazul in care expertul desemnat ar stabili un pret al locatiunii care nu ar fi agreat de partile contractului, acestea ar avea deschisa calea judiciara, putandu-se adresa instantelor judecatoresti competente in vederea solutionarii litigiului astfel generat. Abia intr-un asemenea cadru procesual ar fi justificata eventuala contestare a persoanei desemnate ca expert .


Autoarea exceptiei face comparatie cu reglementarea cuprinsa in art. 534 alin. (2) din Codul de procedura civila, care stabileste ca incheierea prin care se solutioneaza o cerere formulata in procedura necontencioasa este supusa apelului. Potrivit art. 527 din Codul de procedura civila, sunt supuse procedurii necontencioase cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia instantei, fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana, precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la luarea unor masuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare. Asadar este vorba despre cereri care pot fi solutionate exclusiv de o instanta judecatoreasca, fara sa fie insa pusa in discutie vreo contrarietate de interese si, implicit, de drepturi, intre parti. Or, in ceea ce priveste cauza de fata, interventia instantei nu este indispensabila, intrucat desemnarea expertului poate fi realizata si de catre parti, instanta intervenind doar subsecvent, in ipoteza in care acestea nu au cazut de acord asupra unei persoane care sa indeplineasca acest rol.


Curtea apreciaza, totodata, ca nici prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu pot fi avute in vedere in cauza de fata. Astfel, prin Decizia din 6 iulie 2000, pronuntata in Cauza Moura Carreira si Margarida Lourenco Carreira impotriva Portugaliei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca sfera de aplicare a art. 6 din Conventie vizeaza drepturile si obligatiile cu caracter civil care trebuie sa constituie obiectul litigiului, ipoteza diferita de cea existenta in cauza de fata, in care nu se pune in discutie un drept litigios, ci se solicita judecatorului sa desemneze un expert care sa fixeze cuantumul chiriei, operatiune care, in conceptia legiuitorului, are tocmai rolul de a preveni aparitia unui conflict care sa fie, ulterior, dedus judecatii instantei.


1.5 Solutia Curtii Constitutionale


In vederea considerentelor expuse anterior, Curtea Constitutionala a respins, prin Decizia nr. 79/2019 exceptia de neconstitutionalitate si a constatat a prevederile art. 1.780 coroborate cu cele ale art. 1.662 alin. (2) din Codul civil sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


2. Concluzii


Analizand argumentele Curtii, retinem in incheiere urmatoarele: Legea Fundamentala nu prevede, in continutul liberului acces la justitie obligativitatea instituirii unor cai de atac impotriva hotararilor judecatoresti, ci numai dreptul oricarei persoane de a se adresa instantelor de judecata pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. Mai mult, stabilirea acestor cai de atac este atributia exclusiva a legiuitorului. Astfel, este prerogativa acestuia din urma de a decide posibilitatea atacarii unor hotarari judecatoresti precum si mijloacele prin care acestea pot fi atacate.


Prin urmare, faptul ca legea nu a dispus posibilitatea ca incheierea prin care judecatorul a desemnat, la cererea partii interesate, un expert care sa determine valoarea chiriei, sa poata fi atacata prin intermediul vreunei cai de atac nu este de natura sa nesocoteasca dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil.


Autor: Diculescu Irina-Maria, Intern MCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personal
Bibliografie


I. Tratate, Monografii


1. M. Afrasinei, colectiv, Noul Cod Civil comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013


II. Legislatie


1. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil


III. Jurisprudenta


1. Decizia C.C.R. nr. 79/2019[1] M. Afrasinei, colectiv, Noul Cod Civil comentat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013.Citeşte mai multe despre:    CCR    Decizia 79/2019    Contract de inchiriere    Pret    Stabilirea pretului    Expert

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019