Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Procedura simplificata a falimentului

Procedura simplificata a falimentului

  Publicat: 29 Sep 2012       3850 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Prin raportul nr.5993/2.12.2011, administratorul judiciar IPURL , desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei SC ..... SRL, a propus intrarea in procedura simplificata a falimentului debitoarei, motivat de faptul ca nu a prezentat documentele prev. de art.28 din Legea 85/2006 in termenul legal.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

S-a aratat in raport ca prin sentinta nr. 848/24.10.2011, pronuntata in dosar 10771/95/2011, s-a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitoarei, fiind numit administrator judiciar .....IPURL .
Administratorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolventei debitorului, AFP TG JIU si potentialilor creditori bugetari.
A notificat debitoarea la sediul social precum si administratorul societatii, conform adreselor anexate, in vederea punerii la dispozitie a documentelor prev de art. 28 din Legea 85/2006, plicul cu notificarea debitorului si convocatorul AGA, transmis prin posta cu confirmare de primire a fost inapoiat cu mentiunea ``destinatar necunoscut, se aproba inapoierea``.
Pana la data formularii raportului administratorului judiciar, nici un reprezentant a debitorului nu a prezentat documentele prez de art. 28 din Legea 85/2006 si lista creditorilor pentru notificarea acestora.
Notificarea deschiderii procedurii a fost publicata in BPI nr. 12545/23.11.2011.
Pentru acest motiv, se considera indeplinite conditiile de intrare a debitorului in faliment in procedura simplificata conform art. 1, alin. 2, lit. d din Legea 85/2006, fiind aplicabile disp. art.54 alin 4 si 5 rap la art. 107 alin 1 lit. D din Legea 85/2006.
Au fost depuse la dosar dovezile de notificare ale debitoarei privind obligatia acesteia de a depune documentele prevazute de art. 28 din Legea 85/2006 precum si notificarile adresate debitoarei si potentialilor creditori bugetari privind deschiderea procedurii generale a insolventei.
Judecatorul sindic, analizand cererea administratorului judiciar de aprobare a raportului cu propunerea deschiderii procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC ..... SRL, constata si retine ca este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Prin sentinta nr. 848/24.10.2011 pronuntata in dosar 10771/95/2011, s-a deschis procedura generala a insolventei debitoarei SC ..... SRL, fiind desemnat administrator judiciar .....IPURL .
Conform precizarilor din raportul nr. 5993/2.12.2011, administratorul judiciar, in indeplinirea atributiilor prev. de art. 20 din legea insolventei, a comunicat debitoarei deschiderea procedurii insolventei precum si obligatia acesteia, prin organele de conducere, de a depune documentele financiar contabile prev. de art. 28 din legea 85/2006, intreaga corespondenta fiind returnata cu mentiunea ``destinatar necunoscut``.
Intrucat debitoarea nu s-a conformat si nu a transmis documentele prev. de art.28 din Legea 85/2006, devin aplicabile disp. art. 1 alin. 2 lit. d din legea 85/2006, in conformitate cu care procedura simplificata a falimentului se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa care fac parte din categoria celor prev. de art.1 alin.1 din Legea 85/2006 , care nu au prezentat documentele prev. la art.28 din acelasi act normativ, in termenul prevazut de lege.
Ca urmare in temeiul art. 54 alin. 5 din legea 85/2006 se va aproba raportul administratorului judiciar cu propunere de deschidere a procedurii simplificate a falimentului debitoarei.
In temeiul art.107 alin.1 lit. D din Legea nr. 85/2006 se va dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC ..... SRL.
Instanta:
In baza art.54 alin.4 din Legea 85/2006, admite concluziile raportului nr.5993/2.12.2011 depus de administratorul judiciar .....IPURL cu privire la propunerea de intrare in procedura simplificata a falimentului debitorului SC ..... SRL cu sediul inTg-Jiu, .....in contradictoriu cu creditorul AFP TG-JIU
In baza art.54 alin.5 rap. la art.107 alin.1 lit.D din Legea 85/2006 dispune intrarea debitorului SC ..... SRL cu sediul in Tg-Jiu, ..... in procedura simplificata a falimentului.
In temeiul art. 107 alin. 2 din Legea 85/2006 dispune dizolvarea societatii debitoare, iar in baza art.107 alin.2 lit.a din lege, ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
In baza art.107 alin.2 lit.c din Legea 85/2006 confirma in calitate de lichidator judiciar pe .....IPURL care va indeplini atributiile prevazute de art. 25 din lege, cu un onorariu de 130 lei lunar, exclusiv TVA , ce va fi suportat din averea debitorului.
Dispune la lichidatorul judiciar sa trimita o notificare privind intrarea in procedura falimentului si ridicarea dreptului de administrare precum si dizolvarea acesteia tuturor creditorilor, debitorului si ORC de pe langa Tribunalul Gorj pentru efectuarea mentiunii.
Fixeaza termenul limita pentru depunerea creantelor nascute in cursul procedurii la data de 20.02.2012.
Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor nascute in cursul procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor la 29.02.2012.
Fixeaza termenul pentru depunerea si solutionarea contestatiilor la tabelul suplimentar al creantele nascute in cursul procedurii la 12.03.2012.
Fixeaza termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor nascute in cursul procedurii la 14.03.2012.
In temeiul art. 113 din Legea privind procedura de insolventa,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare.
Cu recurs, in termen de 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 54 din data 16.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Insolventa    Legea 85/2006    Faliment    Insolventa    Administrator judiciar    Debitori    Creditori
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim