Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Solicitare deducere pedeapsa. Mandat european de arestare

Solicitare deducere pedeapsa. Mandat european de arestare

  Publicat: 30 Sep 2012       6077 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prin contestatia la executare adresata Judecatoriei Tg-Jiu la data de 03.11.2011 petentul F.V.A., aflat in executarea unei pedepse de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. a Tribunalului Dolj a solicitat deducerea din pedeapsa a perioadei 24.03.2009 18.05.2009, precum si perioada in care a fost arestat in vederea predarii catre statul roman pentru executarea acestei pedepse.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Puterile publice existente in stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Pedeapsa penala este o masura de constringere stala si un mijloc decorectare reeducare a condamnatului ce se aplica de instantele de judecata,in numele legii,persoanelor care au savirsit infractiuni,cauzind anumite lipsuri si restrictii a drepturilor lor.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Perioada de timp exprimata de regula in zile, sau in ani, in care un deponent isi constituie un depozit banesc la o banca,
Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Prin sentinta penala nr. a Judecatoriei Tg-Jiu, in aplicarea dispozitiilor art. 461 alin. 2 C.pr.pen., competenta de solutionare a cauzei a fost declinata in favoarea Tribunalului Gorj.
Pe rolul acestei instante cauza a fost inregistrata la nr.
Printr-o alta contestatie la executare, adresata Tribunalului Gorj la data de 19.12.2011 si inregistrata pe rolul acestei instante la nr., petentul F.V.A. a solicitat ca din pedeapsa de 3 ani inchisoare in a carei executare se afla, sa fie dedusa perioada arestarii preventive de la 17.10.2010 la 05.02.2011 si a retinerii in centrul de plasament de la 05.02.2011 la 21.02.2011.
Cauzele au fost conexate in temeiul art. 33, 34, 35 C.pr.pen. la numarul de dosar.
Pentru verificarea sustinerilor formulate de catre petent in cele doua cereri deduse judecatii s-a procedat la ascultarea petentului, la atasarea hotararilor judecatoresti in a caror executare se afla acesta, precum si la solicitarea de informatii referitoare la punerea in executare a pedepsei de 3 ani inchisoare.
Petentul a depus la dosar fotocopia hotararii judecatoresti din 17.06.2011 a Curtii de Apel din Rouen, Franta, pronuntata in dosarul nr., prin care s-a luat act de acordul petentului de a fi predat autoritatilor judiciare romane in baza mandatului european de arestare emis la data de 01.02.2011 de catre Tribunalul Dolj pentru executarea pedepsei de 3 ani inchisoare, precum si de refuzul sau de a renunta la regula specialitatii.
Contestatia la executare dedusa judecatii, prin prisma dispozitiilor art. 461 alin.1 lit. d C.pr.pen. este intemeiata in parte .
Astfel, potrivit art. 88 C.pen., timpul retinerii si arestarii preventive se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate.
Asa fiind, cum, in cursul urmaririi penale si partial al judecatii pentru infractiunea comisa la data de 24/25.03.2009, inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in perioada 25.03.2009 - 12.05.2009, astfel cum s-a consemnat in dispozitivul sentintei penale nr. 329/2009 a Tribunalului Dolj, dispunand revocarea suspendarii sub supraveghere si executarea in regim de detinere a pedepsei de 3 ani inchisoare se impunea a se scade aceasta perioada .
De asemenea, potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, durata arestului efectuat in strainatate in indeplinirea unei cereri formulate de autoritatile romane in temeiul prezentei legi este luata in calcul in cadrul procedurii penale romane si se computa din durata pedepsei aplicate de instantele romane.
Se constata ca, in vederea punerii in executare a pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 4/2011 a Tribunalului Dolj a fost emis mandatul european de arestare nr. 4/2011 la data de 01.02.2011, iar in baza hotararii judecatoresti din 17.06.2011 a Curtii de Apel din Rouen, Franta, pronuntata in dosarul nr. al acestei instante, autoritatile franceze au pus in executare acest mandat european, au arestat si predat petentul catre statul roman; in hotararea judecatoreasca a statului francez s-a consemnat ca petentul a fost arestat preventiv la data de 9 iunie 2011.
Asa fiind, se impune ca aceasta perioada de timp, de la arestare pana la predarea efectiva la data de 24.06.2011 sa fie computata din pedeapsa .
In ce priveste perioadele arestarii preventive de la 17.10.2010 la 05.02.2011 si a retinerii in centrul de plasament de la 05.02.2011 la 21.02.2011, asa cum rezulta din declaratia petentului data in sedinta publica din 01.02.2012, acestea reprezinta duratele unor masuri preventive care au fost luate fata de petent de catre autoritatile franceze in considerarea savarsirii in statul francez a unei infractiuni pentru care, in final, a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni inchisoare.
Asadar, cum aceste masuri preventive nu au fost luate in procesul penal privind infractiunea pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani, durata acestora nu poate fi dedusa din perioada de 3 ani.
Vazand si dispozitiile art. 192 alin. 3 C.pr.pen.
Instanta:
Admite contestatia la executare formulata de petentul condamnat F.V.A. si deduce din pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 4/2011 a Tribunalului Dolj, durata arestarii in vederea predarii catre statul roman de la 09.06.2011 pana la 24.06.2011, precum si durata arestarii preventive de la 25.03.2009 la 12.05.2009.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului, din care 100 lei reprezinta onorariul aparatorului din oficiu, ce va fi suportat in avans din fondurile M.J.L.C.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj -Sentinta penala nr. 18 din data 06.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Tribunalul Dolj    Arestare preventiva    Centru de plasament    Curtea de Apel din Rouen Franta    Mandat european de arestare    Legea 302/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro