Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Plata sumei reprezentand contravaloare lucrari prestate

Plata sumei reprezentand contravaloare lucrari prestate

  Publicat: 30 Sep 2012       3309 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Gorj-Sectia a II-a Civila, la data de 14.12.2011, sub nr…… reclamanta SC ……… SA TG-JIU a chemat in judecata pe paratul …………, reprezentat de ……….., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 342.031,44 lei, reprezentand contravaloare lucrari prestate , precum si la plata cheltuielilor de judecata .

Unul dintre cele trei obiective ale politicii de coeziune a UE (celelalte doua fiind Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca si Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Datoria persoanei creditate.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Comune, orase, municipii si judete.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
1. Datoria persoanei creditate.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Datoria persoanei creditate.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, in baza contractului de lucrari nr.14/5.03.2008 incheiat cu a€¦a€¦a€¦a€¦., a executat lucrari la obiectivul ``Campus Scolar, Grup Scolar a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.`` pentru care a intocmit facturile fiscale nr.41374/16.03.2009 si nr.42279 din 7.05.2009 in valoare totala de 342.031,44 lei si parata debitoare a refuzat achitarea acestei sume, desi a confirmat existenta soldului la data de 19.10.2009.
Ca, a procedat la solutionarea litigiului pe cale amiabila, procedand si la concilierea directa prevazuta de art.7201 Cod pr. civila, iar in drept, actiunea a fost intemeiata pe disp.art.969 si 1362 Cod civil, art.43 Cod comercial si art.274 Cod pr. civila.
In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar copie dupa contractul de lucrari nr.14/5.03.2008, dupa facturile fiscale nr.41374/16.03.2009 si nr.42279 din 7.05.2009, dovada concilierii directe, conform adresei nr.1868/31.10.2011.
La data de 5.01.2012, paratul a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦., reprezentat de a€¦a€¦a€¦a€¦.., a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea cererii si aratand ca obiectivul`` Proiectare si executie Campus Scolar, Grup Agricol a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.`` este finantat de la bugetul de stat, toate platile facute catre reclamanta fiind ca urmare a viramentelor facute de catre bugetul statului, la bugetul local.
Ca, potrivit fisei de date a achizitiei s-a prevazut ca sursa de finantare o reprezinta transferuri de la bugetul de stat, dar la data de 1.06.2009 prin adresa nr.4182, M. E.C. I., prin I S Ja€¦., a comunicat faptul ca, urmare adresei prin care s-a solicitat virarea sumei de 223.042 lei, pentru lucrarea la Campusul Scolar a€¦a€¦a€¦, pentru anul 2009 nu s-au alocat sume de la bugetul de stat .
Astfel, incepand cu 2009 nu s-a mai alocat nici o suma pentru acest obiectiv, paratul fiind in imposibilitate de a mai face plati catre reclamanta, astfel ca se impune efectuarea unei expertize pentru a se stabili ce sume mai trebuie platite pentru lucrarile efectuate.
Tot la aceeasi data, paratul a depus si cerere de chemare in garantie a M.E.C.I si a I.S.Ja€¦, solicitand obligarea acestora sa raspunda pentru eventualul prejudiciu cauzat a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦, in situatia in care acesta va cadea in pretentii, cererea fiind intemeiata pe disp.art.1349 si urm. Cod civil, art.47, 60-63, 115-118 Cod pr.civila.
Odata cu intampinarea si cererea de chemare in garantie, paratul a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele acte : adresele 9320/3.03.2010, 41557/3.10.2008, inaintate MECTS si SC a€¦a€¦a€¦.. SA, adresa nr.1136/1135/19.03.2010 emisa de MECTS catre parat, adresa nr.4182/1.06.2009 emisa de MECTS catre Primaria a€¦a€¦.., documentul intitulat situatia furnizorilor la data de 31.12.2009, pentru facturile din perioada 1.01.2000-31.12.2009, referatul nr.39770 din 15.10.2007, intocmit de Primaria a€¦a€¦a€¦.Serviciul Investitii, fisa de date a achizitiei.
In sedinta publica din 10.01.2012, reclamanta a depus la dosar precizari la cererea introductiva prin care intelege sa-si restranga pretentiile privind debitul principal la suma de 242.031,44 lei, reprezentand contravaloare lucrari executate, iar pe de alta parte obligarea paratei la plata penalitatilor de intarziere in suma de 150.323,32 lei, calculate la debitul restant, in total 392.354,76 lei, aratand ca la data de 30.12.2011 a incasat 100.000 lei din factura 41374/16.03.2009.
La data de 6.02.2012, chematul in garantie M.E.C.T.S, a depus la dosar intampinare, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, raportat la obiectul actiunii si la dispozitiile OG 34/2006, iar pe fond respingerea cererii ca nefondata.
Acesta a arata ca, nu este autoritate contractanta pentru achizitia de lucrari, servicii si produse, prin contractul nr.14/5.03.2008 nu are nici o obligatie fata de parat sau fata de reclamanta, iar in perioada 2007-2009, MECTS si Inspectoratele scolare judetene au transferat toate fondurile alocate prin hotararile de guvern catre primarii si consilii locale, pentru plata lucrarilor executate, iar acestea sunt raspunzatoare pentru repartizarea fondurilor si plata lucrarilor.
In sedinta publica din 7.02.2012, tribunalul a pus in discutia partilor exceptia necompetentei materiale, avand in vedere cuantumul pretentiilor solicitate de reclamanta, de 392.354,76 lei, care sunt sub cuantumul de 500.000 lei, care atrage competenta Tribunalului in prima instanta.
Prin incheierea din 7 februarie 2012, tribunalul a respins exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Gorj-Sectia a II-a Civila si a amanat judecarea cauzei la data de 6.03.2012, pentru cand reclamanta va complini taxa de timbru cu suma de 51 lei si pentru a se observa si raspunde la intampinarea depusa de chematul in garantie METCS Bucuresti, pentru a se observa precizarile depuse de reclamanta si intampinarea depusa de parat.
Exceptia a fost respinsa, intrucat litigiul dedus judecatii in prezenta cauza isi are temeiul in OUG 34/2006, care prevede competenta Sectiei Comerciale pentru solutionarea litigiilor legate de executarea contractelor de achizitie publica.
In speta, contractul invocat de reclamanta s-a incheiat in martie 2008, ca urmare a derularii procedurii prevazute in OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata ca actiunea formulata de reclamanta este fondata si o va admite, cu completarea ulterioara, va obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 392.354,76 lei, despagubiri civile, din care 242.031,44 lei debit principal si 150.323,32 lei, penalitati de intarziere.
Va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de MECTS, va respinge cererea de chemare in garantie a acestuia si a ISJ a€¦a€¦., formulata de parat.
Va obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata in suma de 753 lei, taxa de timbru si 2500 lei, reprezentand onorariu avocat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul va avea in vedere urmatoarea motivare.
Reclamanta SC a€¦a€¦a€¦.. SA TG-JIU, la data de 14.12.2011 a chemat in judecata a€¦a€¦a€¦a€¦, reprezentat de a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦, solicitand obligarea paratului la plata sumei de 342.031,44 lei, suma pe care ar datora-o pentru lucrarile efectuate de reclamanta la obiectivul Campus Scolar, Grup Scolar a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.
Intre cele doua parti s-a derulat contractul nr.14 din 5.03.2008, incheiat in temeiul OUG 34/2006, a€¦a€¦a€¦a€¦. prin Primar avand calitatea de achizitor, iar reclamanta SC a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦. SA pe cea de executant.
In contract s-a prevazut obligatia executantului de a realiza lucrarea, ``Proiectare si Executie Campus Scolar, Grup Scolar a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦``, pretul fiind de 10.814.038,62 lei, la care se adauga TVA in suma de 2.054.667,34 lei, durata contractului de 24 luni calendaristice, cu incepere de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
Contractul prevede obligatiile partilor, in situatia in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art.18.1, acesta are obligatia sa plateasca penalitati de 0,05% pe fiecare zi de intarziere.
In intampinarea depusa, paratul se apara de maniera ca sumele ce trebuiau platite reclamantei nu existau in bugetul local si ele erau virate de la bugetul de stat prin I.S.Ja€¦. si pentru acest obiectiv trebuiau alocate fonduri anual, insa incepand cu 2009 aceste fonduri nu au mai fost prevazute si alocate, chemand in garantie MECTS si ISJ a€¦a€¦...
La randul lui MECTS sustine ca nu are calitate procesuala pasiva in cauza, intrucat nu este autoritate contractanta pentru respectiva achizitie de lucrari.
Ca, intr-adevar in perioada 2007-2009, s-a derulat un program prin care mai multe unitati de invatamant preuniversitar au beneficiat de fonduri pentru lucrari investitionale, care fie au fost transferate catre bugetele locale, fie au fost alocate prin Inspectoratele scolare judetene, dar nu s-au alocat fonduri pentru obiectul invocat de reclamanta.
Cu adresa nr.23404 din 26.05.2009, paratul a solicitat virarea sumei de 223.042 lei pentru lucrarile la Campusul Grup Scolar a€¦a€¦., dar MECTS, prin ISJ, cu adresa nr.4182 din 1.06.2009 a comunicat faptul ca, pentru anul 2009 nu s-au alocat sume din bugetul acestui minister pentru lucrari de investitii la unitatile de invatamant preuniversitar.
Aceeasi situatie este comunicata paratului si pentru anul 2010, cu adresa nr.1136/1135 din 19.03.2010 emisa de MECTS, din care rezulta ca pentru anul 2010 nu s-au alocat fonduri pentru obiectivul ``Proiectare si Executie Campus Scolar, Grup Scolar a€¦a€¦a€¦a€¦.``.
La nivelul MECTS s-a derulat un program intitulat`` Campusuri Scolare si Scoli de arta si meserii``, iar in baza acestui program s-a derulat procedura de achizitie publica in temeiul OUG 34/2006 si s-a incheiat contractul de executie lucrari intre a€¦a€¦a€¦., prin a€¦a€¦a€¦a€¦.. si reclamanta SC a€¦a€¦a€¦a€¦.. SA TG-JIU, in calitate de executant.
La dosar s-a depus fisa de date a achizitiei, in care se mentioneaza la capitolul ``Conditii financiare impuse de contract`` faptul ca ``finantarea se va desfasura in functie de alocatiile bugetare, respectiv in functie de transferurile de la bugetul de stat``.
La data de 10.01.2012 reclamanta isi precizeaza cererea de chemare in judecata, in sensul ca solicita plata sumei de 242.031.044 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate, la care se adauga suma de 150.323,32 lei penalitati de intarziere calculate conform contractului, aratand ca la data de 30.12.2011, deci dupa introducerea actiunii ( 14.12.2011), a primit suma de 100.000 lei din factura 41374 din 16.03.2009, pentru lucrarile executate reclamanta a emis facturile 41374/16.03.2009 si 42279/7.05.2009.
Paratul nu a contestat sumele solicitate de reclamanta, aparandu-se in sensul ca sumele care trebuiau achitate pentru plata lucrarilor trebuiau sa fie virate de la bugetul MECTS prin ISJ a€¦., insa acesta nu si-a mai indeplinit obligatiile de plata incepand cu 2009.
La data de 7.02.2012, s-a depus la dosar copie dupa un Protocol incheiat intre Municipiul a€¦. si Centrul Financiar Grup Scolar a€¦a€¦a€¦.., din care rezulta ca suma de 100.000 lei, alocata prin HG 1250/2011, a fost virata catre SC a€¦a€¦a€¦.. SA TG-JIU, din bugetul propriu al centrului .
La dosar nu exista nici un document care sa confirme faptul ca MECTS si respectiv ISJ au calitate procesuala pasiva in cauza, reclamanta nu a depus nici un act din care sa rezulte temeinicia cererii de chemare in garantie a acestora.
Nu exista nici o proba care sa ateste faptul ca MECTS s-a obligat sa vireze fonduri pentru constructia obiectivului Campus Scolar, Grup Scolar Agricol a€¦a€¦a€¦a€¦...
Singurul act care produce consecinte juridice, in speta, este contractul de lucrari nr.14 din 5.03.2008, incheiat in temeiul OUG 34/2006, intre autoritatea publica contractanta MUNICIPIUL a€¦a€¦.- prin Primarul a€¦a€¦a€¦. si executantul SC a€¦a€¦a€¦a€¦.. SA TG-JIU. Acesta din urma a executat lucrari in valoare de 242.034,44 lei, iar paratul datoreaza si penalitati de intarziere in suma de 150.323,32 lei, calculate conform contractului, respectiv cota de 0,05% pe fiecare zi de intarziere, raportata la sumele neachitate din cele doua facturi, 41374/16.03.2009 si 42279/7.05.2009, luandu-se in considerare faptul ca din prima factura s-a achitat suma de 100.000 lei, la 30.12.2011.
Instanta nu a mai considerat necesara efectuarea unei expertize contabile, atata timp cat nu au fost puse in discutie aceste sume, paratul recunoscand datoria catre reclamanta, dar solicitand ca aceste sume sa fie achitate de catre chematii in garantie MECTS si ISJ.
In virtutea rolului sau activ, tribunalul a retinut din informatiile care au fost publicate pe site-ul MECTS ca s-a derulat un program national vizand constructia de campusuri scolare, de scoli de arta si meserii, program pentru care s-a initiat finantarea prin HG 454/2007. Acest program face parte dintr-un program amplu, PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, 2007-2013 si din Planul National de Dezvoltare 2007-2013.
A fost publicata anexa documentului vizand un program national de dezvoltare, care la Domeniul 3.4 intitulat `` Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua``, respectiv Anexa 3, `` Imbunatatirea infrastructurii sociale``, cuprinde obiectivele, beneficiarii acestora, sursele de finantare, sumele autorizate intre 12.07.2011-31.01.2012, impartite pe regiuni, printre care si Regiunea Sud-Vest Oltenia, unde este situat orasul Tg-Jiu.
Pentru aceasta regiune sunt mentionate :Campus Scolar, Scoala de Arte si Meserii a€¦a€¦a€¦, in stadiu de implementare si alte obiective in judetul Olt, Dolj, dar in care nu figureaza Campus Scolara€¦. Acest obiectiv nu este prevazut nici in Hotararea nr.1033/13.10.2010, a Guvernului Romaniei, privind unele masuri in domeniul finantarii din bugetul MECTS pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unitati si institutii de invatamant.
Guvernul a aprobat, in mai 2007, alocarea a 437,6 milioane de lei (peste 132 de milioane de euro) pentru realizarea de investitii in educatie in cursul anului 2007, banii urmand sa fie transferati din bugetul MECT, prin intermediul inspectoratelor scolare, la consiliile locale, pe masura ce se efectueaza lucrarile. Suma a fost destinata finantarii unor lucrari de constructie de campusuri scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar, finantarii lucrarilor de utilitati pentru gradinite, scoli, precum si a lucrarilor de investitii, de consolidare si reabilitare a scolilor de arte si meserii.
S-a hotarat ca MECTS sa sprijine financiar 84 de campusuri scolare si 94 de scoli de arte si meserii, 1.233 de gradinite, scoli, scoli de arte si meserii, din toate judetele tarii si din municipiul Bucuresti.
Paratul nu a depus acte din care sa rezulte ca MECTS are calitate procesuala pasiva in cauza, acte din care sa rezulte temeinicia cererii de chemare in garantie . Dimpotriva, MECTS se apara de maniera ca nu a initiat si nu si-a luat angajamentul de a finanta obiectivul Campus Scolar, Grup Scolar Agricol a€¦a€¦. Nu s-a dovedit in speta ca acest obiectiv a fost inclus intru-un program cu finantare de la bugetul MECTS.
Fata de aceste considerente, se impune admiterea actiunii, cu precizarea ulterioara si obligarea paratului sa plateasca reclamantei suma de 392.354,76 lei, din care 242.031,44 lei debit principal si 150.323,32 lei, penalitati de intarziere.
Va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de MECTS si va respinge cererea de chemare in garantie a acestuia si a ISJ, formulata de parat.
Va obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata in suma de 753 lei, taxa de timbru si 2500 lei, reprezentand onorariu avocat.
Instanta:
Admite actiunea cu completarea ulterioara, formulata de reclamanta SC a€¦a€¦a€¦. SA, cu sediul in a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦., impotriva paratului MUNICIPIUL a€¦.., reprezentat de Primarul a€¦a€¦a€¦, cu sediul in a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦a€¦.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 392.354,76 lei, despagubiri civile, din care 242.031,44 lei debit principal si 150.323,32 lei, penalitati de intarziere.
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de MECTS, cu sediul in a€¦a€¦a€¦...
Respinge cererea de chemare in garantie a acestuia si a ISJa€¦a€¦, cu sediul in a€¦a€¦a€¦a€¦.., formulata de parat.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata in suma de 753 lei, taxa de timbru si 2500 lei, reprezentand onorariu avocat.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr.21 din data 09.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Contract de lucrari    Conciliere directa    Penalitati de intarziere    Contract de achizitie publica    Exceptia necompetentei materiale    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    OUG 34/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020