Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie in anulare. Rejudecarea recursului

Contestatie in anulare. Rejudecarea recursului

  Publicat: 01 Oct 2012       6638 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin cererea introdusa la Tribunalul Gorj – Sectia Civila si inregistrata sub nr…. contestatoarea Obstea de Mosneni Schela a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr…. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr…. solicitand anularea acesteia si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului.

In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(urmarea imediata). Este unul din elementele laturii obiective ale infractiunii si consta in rezultatul sau in schimbarea pe care o produce in lumea exterioara actiune sau inactiunea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare contestatoarea mentioneaza ca isi intemeiata contestatia in anulare pe dispozitiile art.317 alin. 1 si 2 C.pr.civ. si art.318 C.pr.civ., decizie civila fiind lovita de nulitate absoluta, intrucat din compunerea completului de judecata a facut parte magistratul care a pronuntat decizia civila nra€¦., desfiintata in urma admiterii recursului prin decizia civila nra€¦. a Curtii de Apel Craiova, astfel incat la rejudecare dupa casare din completul de judecata nu mai putea face parte nici unul dintre magistratii care pronuntasera decizia civila desfiintata ca nelegala.
O alta critica vizeaza faptul ca , contestatoarea nu a avut parte de o judecata echitabila intrucat desi a solicitat termen pentru a observa intampinarea acest termen nu i s-a acordat.
O ultima critica vizeaza faptul ca nu au fost analizate toate motivele de recurs invocate ce reprezentau critici aduse sentintei civile nra€¦..
Analizand contestatia in anulare, tribunalul o apreciaza ca nefondata pentru urmatoarele considerente:
Conform art.317 alin. 1 pct.2 C.pr.civ. contestatia in anulare este admisibila cand hotararea a fost data de judecator cu incalcarea dispozitiilor de ordine publice privitoare la competenta, aceasta prevedere referindu-se la situatia hotararilor care au fost date de judecator cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica referitoare la competenta . Incompatibilitatea , abtinerea sau recuzarea nu apartin institutiei de drept procesual referitoare la competenta absoluta a instantelor judecatoresti-necompetenta absoluta fiind precis definita prin dispozitiile art.159 pct.1-3 C.pr.civ. si deci eventuala lor nesocotire nu constituie temei de exercitare a contestatiei in anulare, contestatia in anulare fiind inadmisibila daca hotararea atacata a fost pronuntata de judecatori incompatibili (Tribunalul Suprem-Sectia Civila decizia a€¦).
Nu se incadreaza in motivele de admisibilitate ale contestatiei in anulare nici critica constand in faptul ca, contestatoarea nu a avut parte de o judecata echitabila, deoarece nu i s-a acordat termen pentru a observa notele de sedinta., o astfel de imprejurare nefiind prevazuta ca temei al contestatiei in anulare de art.317, 318 C.pr.civ.
Contestatia in anulare este intemeiata si pe disp.art.318 C.pr.civ. fara insa a se indica greseala materiala ce a determinat dezlegarea eronata a pricinii in recurs sau care sunt motivele de recurs neanalizate, ambele de o asemenea gravitate incat sa determine pronuntarea vreunei alte solutii in recurs.
Verificand insa motivele invocate prin cererea de recurs si considerentele deciziei a carei anulare se solicita se poate observa ca instanta a analizat toate motivele de recurs grupand in acest sens argumentele aduse departe pentru care se impunea un raspuns comun nefiind astfel vorba despre o neanalizare a vreunui motiv de recurs, iar pe de alta parte nu se poate retine existenta unei greseli de ordin procedural de o asemenea gravitate incat sa aiba drept consecinta darea unei solutii gresite.
Fata de aceasta situatie, tribunalul apreciaza ca in speta nu sunt indeplinite disp.art.317 alin. 1 pct.2 C.pr.civ. si art.318 C.pr.civ., intrucat hotararea nu a fost data cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, dezlegarea data nu este rezultatul unei greseli materiale si respingand recursul, instanta a cercetat toate motivele de modificare sau de casare, astfel incat urmeaza sa respinga contestatia in anulare ca nefondata.
Instanta:
Respinge ca nefondata contestatia in anulare formulata de contestatoarea Obstea de Mosneni Schela impotriva deciziei civile nr. a€¦ pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nra€¦..
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 461 din data 07.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Nulitate absoluta    Curtea de Apel Craiova    Greseala materiala    Rejudecarea recursului    Contestatie in anulare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Declaratia olografa a salariatului nu poate duce la stingerea obligatiilor de plata a salariului de catre angajator
Pronuntaţă de: Curtea de apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 2003/2019

Lipsa proportionalitatii dintre gravitatea faptei si sanctiunea aplicata. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 797/2020

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti – Decizia civila nr. 2731/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim