Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Indemnizatie de bibliotecar. Contestatie decizie de pensionare pentru limita de varsta

Indemnizatie de bibliotecar. Contestatie decizie de pensionare pentru limita de varsta

  Publicat: 01 Oct 2012       4334 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin actiunea civila adresata instantei de judecata si inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub reclamanta B V. M a chemat in judecata parata C J P solicitand ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr.173992/26.11.2010 emisa de C J P si obligarea paratei la emiterea unei noi decizii in care sa fie avute in vedere toate documentele emise de fostii angajatori si care privesc venituri si sporuri salariale nementionate in carnetul de munca .

Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Dovada scrisa prin care
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Dovada scrisa prin care
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Dovada scrisa prin care
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a formulat, la data de 05.11.2010 cerere de pensionare pentru limita de varsta si, pentru a completa datele din carnetul de munca in ceea ce priveste veniturile si sporurile obtinute de-a lungul anilor a depus, alaturi de cererea de pensionare si adeverinta nr.161/02.11.2010 emisa de G S I B, adeverinta nr.8/06.01.2011 emisa de GS IB si certificatul nr.C2490/03.11.2010 emis de A N, SJ. Cu toate acestea, la calculul pensiei nu a fost avuta in vedere nici una din aceste adeverinte, nici indemnizatia de bibliotecar si compensatia de 175 de lei cu privire la care a facut dovada ca angajatorul a virat contributia de asigurari sociale. A mai aratat ca exista diferente intre veniturile mentionate in carnetul de munca si veniturile reale in perioada 1976-2001, aspect confirmat de o adeverinta care nu a fost valorificata datorita faptului ca nu era corect intocmita, insa si dupa comunicarea unei adeverinte corecte si o cerere de recalculare depuse la data de 11.01.2011 parata nu a procedat la remedierea acestor deficiente .
Reclamanta a depus la dosar in copie decizia nr.173920 din 26.11.2010 emisa de C J P privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta, plicul postal prin care i-a fost comunicata aceasta decizie si prin care intelege sa faca dovada ca a formulat prezenta contestatie in termenul legal conform art.87 din Legea nr.19/2000, cererile inregistrate la C J P sub nr.966/11.01.2011, nr.38305/28.12.2010, cererea adresata C J P la data de 05.12.2010, certificatul nr. C2490/03.11.2010 eliberat de A N S J si de pe statele de plata din lunile octombrie 1982, ianuarie 1982, martie 1983, februarie 1980 si ianuarie 1979, adeverinta nr.8/06.01.2011 eliberata de G S I B si cererea pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta inregistrata la C JP sub nr.32573/05.11.2010.
La randul sau, parata C JP a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii civile promovate de catre reclamanta. Aratat ca la data de 05.11.2010 reclamanta B V.M a adresat C JP o cerere de pensionare pentru limita de varsta, iar prin decizia contestata a fost stabilit un stagiu de cotizare realizat de 38 de ani si 1 luna, fara ca la cuantumul pensiei sa se aiba in vedere compensatia si sporul de 2-4 clase prevazute in adeverinta nr.161/02.11./2010 emisa de G S IB. De asemenea, s-a aratat ca intre salariile mentionate in carnetul de munca si salariile mentionate in adeverintele nr.161/2010 si nr.8/2011 eliberate de G SI B si certificatul nr.C2490/03.11.2010 emis de AN, S J exista inadvertente, salariile din aceste ultime documente fiind mai mari decat cele din carnetul de munca . In ceea ce priveste indemnizatia de bibliotecar, s-a mentionat ca aceasta nu poate fi valorificata deoarece functia indeplinita de reclamanta nu se incadreaza in cele mentionate in OUG nr.4/2005, punctul 24 din Anexa, iar in perioada in care a beneficiat de indemnizatia de bibliotecar reclamanta a desfasurat activitate ca si invatator si nu ca si bibliotecar.
A depus la dosar in copie decizia nr.173992 din 26.11.2010 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta emisa de C JP, buletinul de calcul nr.32573/05.11.2010 privind acordarea pensiei pentru limita de varsta emis de C JP, extrase cu date privitoare la activitatea in munca a reclamantei din perioada 01.09.1972-01.10.1993, punctajul anual intocmit de C JP, extrase privind salariile medii ale reclamantei pe baza carora s-a calculat punctajul, cartea de identitate si carnetul de munca seria Bb nr.0746897 ale reclamantei, certificatul nr.C2490 din 03.11.2010 intocmit de A N-SJ, adeverinta nr.16612/09.11.2010 emisa de C JP privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu in vederea stabilirii pensiei reclamantei B M, adeverintele nr.161 din 02.11.2010 si nr.8 din 06.01.2011 emise de GS I B.
Prin sentinta civila nr.4002/27.05.2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul de fond nr. a fost admisa in parte actiunea civila formulata de reclamanta, a fost anulata decizia nr.173992/26.11.2010 emisa de C JP si obligata parata sa emita o noua decizie de pensionare in care sa aiba in vedere adeverinta nr.161/02.11.2010 emisa de GSI B si certificatul nr. C2490/03.11.2010 emis de A N, S J, precum si, in solutionarea cererii de recalculare formulata de reclamanta la data de 11.01.2011 si adeverinta nr.8/06.01.2011 emisa de G SI B.
Reclamanta B M a formulat recurs impotriva sentintei nr.4002/27.05.2011, iar la data de 22.07.2011 intimata C JP a formulat recurs impotriva sentintei pronuntate in dosarul de fond .
Prin decizia nr.10407/25.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. au fost admise recursurile declarate de catre parti, casata sentinta si trimisa spre rejudecare la aceeasi instanta.
Potrivit indrumarilor date prin decizia de casare s-a aratat ca in mod gresit instanta de fond a dispus valorificarea adeverintei nr.8/06.01.2011 care nu a existat la data emiterii deciziei de pensionare, in conditiile in care existau doua adeverinte ce purtau acelasi numar si data, respectiv nr.8/06.01.2011.
S-a indicat ca se impune cu ocazia rejudecarii sa fie stabilit cadrul procesual, respectiv motivele contestatiei in raport si de cererile de recalculare formulate de reclamanta.
La data de 06.01.2012, in rejudecare, dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Gorj sub nr.
Pentru termenul de judecata din data de 20.01.2012 reclamanta a depus la dosar o precizare la actiune .
Prin incheierea de sedinta din data de 02.02.2012 instanta a pus in vedere reclamantei ca pentru termenul de judecata urmator sa depuna la dosar precizare la actiune in raport de indrumarile deciziei de casare nr.10407/25.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine ca reclamanta a solicitat C JP pensionarea pentru limita de varsta si a depus adeverinta nr.161/02.11.2010 emisa de G S IB, adeverinta nr.16612/2010 emisa de C J P, certificatul nr. C 2490/03.11.2010 emis de A N, S J, documente ce atestau venituri si sporuri salariale ce nu erau mentionate in carnetul de munca .
Decizia contestata nr.173992/26.11.2010 emisa de C J P nu a avut in vedere compensatia de 175 lei, sporul de 2-4 clase, indemnizatia de bibliotecar ce a primit-o reclamanta in perioada 1976-1983, venituri prevazute in adeverinta emisa de GSI Bnr.161/02.11.2011 si nici veniturile specificate in certificatul nr.C 2490/03.11.2010 emis de A N. Dealtfel, compensatia de 175 lei si sporul de 2-4 clase prevazute in adeverinta nr.161/02.11.2010 emisa de G S Il B sunt venituri ce au fost incasate de petenta pentru care angajatorul a platit contributia corespunzatoare de asigurari sociale fiind incadrabile in veniturile prevazute de art. 78 din Legea nr.19/2000 pentru care se calculeaza pensia.
Cat priveste nevalorificarea certificatului nr.C 2490/03.11.2011 eliberat de A N, chiar daca in acest certificat sunt date diferite cu privire la salarii fata de cele consemnate in carnetul de munca, acesta trebuie luat in considerare, deoarece este emis dupa verificarile efectuate asupra statelor de plata si prin acesta se completeaza datele din carnetul de munca .
Cu referire la indemnizatia de bibliotecar mentionata in adeverinta nr.161/02.11.2010 eliberata de G SI B si aceasta indemnizatie trebuie luata in calcul de C J P, deoarece chiar daca nu este enumerata expres de punctul 24 din anexa la OUG nr.4/2005, indemnizatia de bibliotecar comunal este luata in calcul si prin activitatea in sine nu exista diferenta fata de functia de bibliotecar scolar.
Mai mult, atat functia de bibliotecar comunal cat si cea de bibliotecar scolar sunt exercitate in afara functiei de baza, sunt remunerate si au caracter permanent pentru care in cazul reclamantei s-a platit contributia de asigurari sociale.
In plus, anexa la OUG nr.4/2005 in art. V se prevede ca la calculul pensiei pot fi avute in vedere indemnizatii si sporuri cu caracter permanent, iar indemnizatia de bibliotecar primita de reclamanta a avut caracter permanent asa cum rezulta din adeverinta nr.161/02.11.2010.
Cat priveste adeverinta nr.8/06.01.2011 avand in vedere si data emiterii acesteia, aceasta nu putea fi avuta in vedere la emiterea deciziei contestate, deoarece este emisa ulterior deciziei de pensionare.
Pentru considerentele expuse, va fi admisa in parte contestatia, va fi anulata decizia de pensionare nr.173992/26.11.2010 emisa de CJ P si va fi obligata parata sa emita o decizie noua de pensionare in care sa fie avute in vedere adeverinta nr.161/02.11.2010 si certificatul nr.C 2490/03.11.2010 emis de AN - S J.
Instanta:
Admite in parte contestatia formulata de catre reclamanta B M cu domiciliul in in contradictoriu cu parata C J P cu sediul in
Anuleaza decizia de pensionare nr.173992/26.11.2010.
Obliga C J P sa emita o noua decizie de pensionare in care sa fie avute in vedere certificatul nr.C 2490/03.11.2010 emis de A Nsi adeverinta nr.161/02.11.2010 emisa de GS IB.
Cu drept de recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.1849 din data 07.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Decizie de pensionare    Tribunalul Gorj    Sporuri salariale    Indemnizatie de bibliotecar    Curtea de Apel Craiova    Carnet de munca    Legea 19/2000    OUG 4/2005    Pensie pentru limita de varsta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu exista nicio dispozitie legala care sa nu permita constatarea desfasurarii activitatii intr-o grupa de munca cu orice mijloace de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 114/2017, in sedinta din 15 februarie 2017

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Compensarea in bani a orelor suplimentare. Cumul cu indemnizatie de conducere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizie nr. 3371/2016 din 28.05.2016

Vatamare corporala din culpa. Imposibilitatea evitarii si a prevenirii producerii accidentului rutier
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sentinta penala nr. 202 din 09.07.2012

Competenta teritoriala in cazul contestatiei impotriva unei decizii emisa de Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1163 din 5 martie 2013Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Contestarea deciziilor de pensionare. Recalcularea pensiei
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim