din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2382 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Contestarea deciziilor de pensionare. Recalcularea pensiei

Contestarea deciziilor de pensionare. Recalcularea pensiei

  Publicat: 22 Nov 2015       22612 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Avand in vedere numeroasele situatii in care persoanele pensionate (pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare pentru invaliditate etc.) sunt nemultumite de decizia de pensionare emisa de Casa teritoriala de pensii sau de Casa de pensii sectoriala pentru:

- nevalorificarea unor adeverinte ce atesta realizarea unor venituri cu titlu de sporuri, adaosuri, venituri obtinute in acord global etc.;

- neluarea in calcul a unor perioade de cotizare;

aflandu-se in situatia de a contesta decizia de pensionare, vom prezenta in cele ce urmeaza procedura si cateva consideratii generale privind contestarea deciziilor de pensionare.


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dovada scrisa prin care
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

1.Cum procedam daca suntem nemultumiti de decizia de pensionare comunicata de Casa teritoriala de pensii sau de Casa de pensii sectoriala?


In cazul in care persoana indreptatita in obtinerea unei anumite categorii de pensie este nemultumita de continutul deciziei comunicate, in temeiul art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, aceasta poate contesta decizia de pensionare in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.


Comisia Centrala de Contestatii si comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare, care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.


In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.


Pensia poate fi recalculata la cerere prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.


Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.


2.Este obligatorie contestarea deciziei de pensionare potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sau partea se poate indrepta direct catre instanta de judecata?


Potrivit dispozitiilor art. 149 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila obligatorie, fara caracter jurisdictional.


Aceasta presupune ca, in situatia in care contestatorul nu a formulat contestatie potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, ci s-a adresat direct cu contestatie catre instanta de judecata, tribunalul va admite exceptia prematuritatii invocata fie de partea adversa, fie din oficiu de catre instanta si, pe cale de consecinta, va respinge ca prematur formulata cererea contestatorului reclamant.


Pe cale de consecinta, contestatia formulata in temeiul art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 reprezinta o procedura prealabila obligatorie ce trebuie indeplinita de catre cel caruia i se comunica decizia de pensionare, mai inainte ca acesta sa actioneze in instanta Casa teritoriala de pensii sau Casa de pensii sectoriala care a emis decizia de pensionare.


3.Care este termenul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?


Termenul de solutionare a contestatiei de catre Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.


4.Cum se procedeaza la solutionarea contestatiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?


Potrivit art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, in solutionarea contestatiei, Comisia Centrala de Contestatii, respectiv comisia de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii adopta o hotarare.


Hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanei in cauza si casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriala interesata, dupa caz, in termen de cinci zile de la adoptare.


5.Poate fi atacata hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii?


Prevederile art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 stabilesc ca hotararea Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii data in solutionarea contestatiei poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.


Potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1453/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, hotararile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.


Este important de retinut ca nesolutionarea contestatiei (in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia) si necomunicarea in termenul legal (de cinci zile de la adoptare) a hotararii Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiei de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.


Cu alte cuvinte, chiar daca contestatorului nu i-a fost solutionata contestatia prin adoptarea unei hotarari in cele 45 de zile de la data inregistrarii acesteia sau nu i-a fost comunicata hotararea adoptata in termenul legal de cinci zile de la adoptare, acesta are dreptul de a formula o actiune in instanta.


6.Care sunt cheltuielile de judecata suportate in cazul formularii contestatiei impotriva unei decizii de pensionare?


Potrivit dispozitiilor art. 157 din Legea nr. 163/2010 cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale (inclusiv contestatiile impotriva deciziilor de pensionare), sunt scutite de taxa de timbru.


Pe cale de consecinta, singurele cheltuieli ocazionate de astfel de litigii sunt cele legate de plata onorariului de avocat, in situatia in care contestatorul alege sa apeleze la servicii juridice de specialitate si nu sa se reprezinte singur in fata instantelor de judecata .


7.Ce fel de venituri se pot valorifica pe calea contestatiei la deciziei de pensionare


a) Venituri cu caracter nepermanent


Pentru valorificarea veniturilor cu caracter nepermanent este necesar sa se solicite angajatorului/fostului angajator (chiar si in instanta daca acesta refuza), o adeverinta conforma a Statelor de Plata care atesta "Suma venituri brute deductibile de CAS" precum si rubrica separata cu veniturile nepermanente(ore cumul/plata cu ora) din care nu s-au retinut CAS si, comparand Statele de Plata cu cartea de munca si buletinul de calcul al pensiei, se verifica daca salariile de incadrare si veniturile brute deductibile de CAS coincid.


Daca "Suma venituri brute deductibile de CAS", implicit contributiile la CAS care sunt trecute in Statele de Plata, sunt mai mari decat salariile de incadrare trecute din cartea de munca si respectiv in buletinul de calcul al pensiei de la Casa de Pensii, se poate solicita in fata instantei obligarea casei de pensii la recalcularea drepturilor de pensie in functie de veniturile mentionate in adeverinta angajatorului. In acest caz nu este nevoie de efectuarea unei expertize judiciare.


b)Venituri realizate in acord global


In situatia in care s-a formulat la casa de pensii o cerere de recalculare a pensiei cu luarea in considerare a veniturilor, inclusiv a celor in acord global, fiind anexata adeverinta care atesta realizarea acestor venituri, si pentru care s-a platit contributia CAS , act semnat si stampilat de institutia angajatoare, Casa de pensii este obligata sa ia in considerare aceste venituri la calcularea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului de pensie si sa emita o noua decizie de pensionare.


In cazul in care Casa de pensii a respins cererea de recalculare sau nu a formulat un raspuns in termen de 45 zile calendaristice de la momentul depunerii cererii, persoana indreptatita se poate adresa Tribunalului (Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale) in a carui circumscriptie se afla domiciliul contestatorului.


Cu privire la veniturile obtinute in acord global Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global prin care a statuat:


"Formele de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii."


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, colaborator Cabinet de avocat Predut Marius-CatalinCiteşte mai multe despre:    recalculare pensie    contestare decizie de pensionare    comisia centrala de contestatii    45 zile calendaristice   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri


Jurisprudenţă

Eliberarea de catre angajator de documente privind atestarea calitatii de salariat/fost salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 2297/2016 din data de 06 iulie 2016

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Anulare decizie in partea care priveste data la care a survenit pensionarea. Recalculare pensie magistrat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1368 din data 09.12.2009

Recalculare pensie de asigurare sociala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 748 din data 19.08.2009

Emitere decizie noua de recalculare pensie pentru limita de varsta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.421 din data 29.03.2010