Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Opozitie impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor

Opozitie impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor

  Publicat: 02 Oct 2012       2545 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea depusa la O.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj la data de 17.05.2012, inaintata Tribunalului Gorj la data de 23.05.2012 si inregistrata sub nr....../95/2012, reclamanta A.F.P. Tg.-Jiu a formulat opozitie impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor nr.1/2012 privind parata S.C. C.G. S.R.L..

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Confirmare intr-o anumita functie
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
A fost promulgat la 11.09.1865
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin hotararea nr.1/2012 administratorul societatii S.C. C.G. S.R.L. a cesionat catre numitul G.N. toata partile sociale, desi parata inregistreaza datorii la bugetul consolidat al statului in cuantum de 110.351 lei.
Se mentioneaza de asemenea ca G.N. este administrator la un numar de 5 societati si asociat la un numar de 7 firme, 6 din cele 7 avand obligatii de plata neachitate fata de bugetul general consolidat al statului si intrucat au fost cesionate partile sociale dar sediul societatii ramane neschimbat, obligatiile fiscale raman neachitate in continuare pana la data cesionarii.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.202 alin.2 ind.3 din Legea nr.31/1990 republicata.
In dovedire au fost depuse in xerocopie certificatul de atestare fiscala nr.44393 din 18.05.2012 si nota de prezentare a debitorului SC C.G. SRL .
Analizand cererea de fata, tribunalul o apreciaza ca fiind neintemeiata si o va respinge, pentru urmatoarele considerente :
Se retine faptul ca ne aflam in situatia in care asociatul a decis cesiunea partilor sociale catre o alta persoana, care, se sustine de catre reclamanta, mai are calitatea de administrator si asociat la alte societati comerciale, toate cu datorii fata de creditorul care formuleaza cererea de opozitie (creditor bugetar).
Prin OUG nr.54/2010 este prevazuta aceasta noua situatie in care creditorii sau orice persoana prejudiciata pot formula cerere de opozitie, atunci cand se transmite (cesioneaza) partile sociale de catre asociat.
Potrivit art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990 ,``creditorii sociali si orice persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii, la repararea prejudiciului cauzat, precum si daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. Dispozitiile art.62 se aplica in mod corespunzator``.
Specificul acestei actiuni consta in aceea ca opozitia tinde strict la repararea prejudiciului cauzat creditorilor sociali sau altor persoane, in sensul ca hotararea asociatilor nu este afectata prin eventuala admitere a opozitiei si implicit, transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale nu poate fi impiedicata, ci doar sunt amanate efectele acestei hotarari pana la implinirea termenului ori a conditiei suspensive ce rezulta din dispozitiile art. 202 alin.23.
Creditoarea trebuie, in conformitate cu dispozitiile art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990, sa demonstreze ca se incadreaza in categoria creditorilor sociali sau in categoria persoanelor prejudiciate ca urmare a adoptarii hotararii impotriva careia s-a formulat opozitia.
Nu putem retine ca simpla calitate de creditor ar fi suficienta pentru admiterea opozitiei, caci ``per a contrario`` ar insemna ca legiuitorul a renuntat la libertatea de cesionare a partilor sociale (consacrata de art. 202 al. (1)) si ca a conditionat-o de achitarea tuturor datoriilor societatii; o astfel de interpretare este exclusa, odata ce legiuitorul nu a impus o astfel de conditie.
Din aceasta perspectiva, nu poate fi retinut faptul ca prejudiciul incercat de creditorul social consta in datoria acumulata la bugetul general consolidat, fiind necesar ca acest prejudiciu sa fie indicat concret (prin raportare la actul impotriva caruia s-a formulat opozitie) si sa fie dovedit.
Consideram ca nu sunt suficiente doar afirmatiile de ordin general cu privire la prejudiciu, fara a demonstra in concret in ce fel creditoarea este prejudiciata prin cesiunea partilor sociale si fara a dovedi ca decizia asociatului unic a fost adoptata in scopul abuziv al eludarii platii creantelor fiscale.
Practic, nu se poate accepta ideea ca instanta sa oblige societatea debitoare la plata sumelor datorate bugetului de stat .
Astfel, potrivit art.110 si 141 din Codul de procedura fiscala (OG nr.92/2003), colectarea si executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis de organele fiscale. Asadar, creditoarea nu are nevoie de hotarare judecatoreasca pentru realizarea creantei fiscale, intrucat poate proceda la executarea acesteia prin emiterea titlului executoriu. Ca urmare, demersul in justitie pentru obtinerea unei hotarari de obligare la plata creantei fiscale apare ca fiind lipsit de interes . Obligarea societatii debitoare prin hotarare judecatoreasca la plata sumelor datorate bugetului de stat nu reprezinta o reparare eficienta a prejudiciului, in conditiile in care creditoarea oricum poate trece direct la executarea creantei.
Conform deciziei asociatului unic, cu ocazia cesionarii partilor sociale ale societatii se modifica doar structura si participarea asociatilor la formarea capitalului social, societatea nedisparand, iar celelalte dispozitii ale actului constitutiv al acesteia raman neschimbate. In aceste conditii nu se intervine in niciun fel asupra pasivului si activului societatii, creditoarea fiind in masura sa-si recupereze pretinsa creanta, daca dovedeste existenta acesteia, in conditiile legii.
Asadar, vazand si dispozitiile legale sus-citate, va fi respinsa opozitia.
Instanta:
Respinge cererea formulata de reclamanta A.F.P. Tg.-Jiu, cu sediul in Tg.-Jiu, aa. in contradictoriu cu paratii S.C. C.G. S.R.L., avand sediul in Tg.-Jiu, aa.. si G.N., cu domiciliul in aaa., intimatul O.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj, avand ca obiect opozitia impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor nr.1/2012 privind parata S.C. C.G. S.R.L
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr.8 din data 20.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 31/1990    Debitori    Creditori    OUG 54/2010    Raspundere civila    Prejudiciu    Drept de proprietate    OG 92/2003    Executare silita    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura