Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Contract de credit pentru nevoi personale. Contestatie la executare

Contract de credit pentru nevoi personale. Contestatie la executare

  Publicat: 04 Oct 2012       5839 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Prin sentinta civila nr. din 03.03.2010 a fost respinsa ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea B.F in contradictoriu cu intimatii SC N.C.F. si SC G . .

1. Datoria persoanei creditate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legea bancară
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Dovada scrisa prin care
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pensie privata desemneaza suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca prin somatia din 22.05.2009, dispozitia de poprire din 22.05.2009 si a procesului verbal din 21.05.2009, i s-a dus la cunostinta ca figureaza cu un debit de 26.932,13 lei din contractul de credit nr.2443837 din 25.05.2006 pe care este obligata sa o restituie catre intimata.
Contestatoarea a mai aratat ca cererea de executare silita este gresit indreptata intrucat titularul creditului este sotul sau, BG. care a decedat la data de 21.08.2006, iar conform contractului de credit, sotul sau a incheiat cu AG. o asigurare de viata, prin care societatea de asigurari era obligata sa substituie in drepturile asiguratului si sa preia plata ratelor catre banca cu titlu de imprumut, astfel ca obligatia de plata a debitului de 26.932,13 lei ii revine societatii de asigurare A Bucuresti.
In drept, contestatoarea si-a intemeiat cererea pe disp.art.399 si urm din codul de procedura civila, art.371 si urm din codul de procedura civila.
In dovedirea cererii contestatoarea a depus in copie la dosar certificatul de deces pentru B. (f.7), procesul verbal de cheltuieli de executare (f.9), somatia din 22.05.2009 (f.10), dispozitia de poprire nr.138/22.05.2009 (f.11), contractul de credit nr.2443837 din 25.05.2006 (f.12), anexa 5 - conditii de asigurare privind asigurarea de viata (f.18) si a solicitat proba cu inscrisuri .
Contestatoarea a formulat cerere de chemare in garantie a societatii AG. prin care a solicitat ca aceasta sa plateasca debitul in suma de 26.932,13 lei reprezentand contravaloarea contractului de credit nr.2443837 din 25.05.2006 si pe care este obligata sa o restituie, in calitatea sa de garant al asiguratului B.G. catre creditoare.
In motivarea cererii de chemare in garantie contestatoarea a aratat ca aceasta este obligata sa restituie debitul de 26.932,13 lei intrucat la data obtinerii creditului sotul sau a incheiat cu chemata in garantie contractul - polita de asigurare de viata, fapt ce este dovedit prin clauzele contractului mai sus mentionat la pct.10.
In drept contestatoarea si-a intemeiat cererea pe disp.art.60 si urm.din codul de procedura civila.
In dovedirea cererii contestatoarea a solicitat probe cu inscrisuri .
Prin intampinarea dusa la dosar, intimata a solicitat respingerea contestatiei la executare si a aratat ca potrivit contractului de credit nr.2443837 din 25.05.2006 sotul contestatoarei, B.G. in calitate de imprumutat si contestatoarea in calitate de coimprumutat, au contractat un credit de nevoi personale cu BRD, in suma de 19.500 lei, pentru o perioada de 60 de luni, iar contestatoarea este tinuta sa restituie sumele imprumutate.
Intimata a mai aratat ca are calitatea de cesionar al creantei pe care BRD o are fata de sotul contestatoarei si a contestatoarei si nu are cunostinta despre incheierea de catre sotul contestatoarei a vreunui contract de asigurare de viata.
Intimata a precizat ca, in situatia in care se face dovada existentei unei polite de asigurare si daca se face dovada indeplinirii conditiilor pentru plata despagubirii, nu are nimic impotriva de a-si indestula creanta total sau partial din prima de asigurare si a solicitat in subsidiar admiterea in parte a contestatiei si obligarea societatii de asigurari in solidar cu contestatoarea la plata debitului.
In drept, intimata si-a intemeiat cererea pe disp.art.969 din codul civil, Legea 58/1998 si OG 99/2006, art.2 alin.2 lit.a rap.la art.29 alin.1 din Legea nr.99/1999.
In dovedirea sustinerilor sale intimata a solicitat incuviintarea administrarii probelor ce vor reiesi din dezbateri.
Prin cererea depusa la dosar, la termenul de judecata din 01.07.2009, contestatoarea a solicitat, in temeiul art.4 si art.8 din OUG nr.51/2008, scutirea in proportie de 50% a taxei de timbru, intrucat are un venit net de 518 lei lunar si a depus la dosar declaratia privind venitul pe care il incaseaza (f.34), adeverinta de venit din 18.06.2009 emisa de AF.P.B. (f.35), declaratia pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de ajutor public judiciar (f.43), cupoane de pensie pe lunile iulie 2009, ianuarie 2009, decembrie 2008 (f.51-53).
Conform incheierii din 26.10.20099 pronuntata in Camera de consiliu, a fost admisa cererea contestatoarei si s-a dispus reducerea taxei de timbru pe care urmeaza sa fie achitata de contestatoare, la suma de 194 lei.
Executorul judecatoresc R. a inaintat instantei actele de executare intocmite in dosarul nr.138/2009, respectiv cererea de executare formulata de SCN.C. F.(f.66), copie din arhiva electronica de garantii reale mobiliare (f.70), contractul de credit nr.2443837 din 25.05.2006 (f.72), situatia contului la data de 22.10.2007 (f.79), incheierea de incuviintare a executarii silite din 15.05.2009 (f.81), somatia nr.138 din 22.05.2009 (f.89), dispozitia de poprire (f.93).
Prin intampinarea depusa la dosar, chemata in garantie a solicitat respingerea cererii de chemare in garantie formulata de contestatoare sui a aratat ca la data de 25.06.2006 sotul contestatoarei, B. G. a contractat un credit de la BRD si a incheiat si o asigurare de viata tip A.G. iar completarea formularului cerere chestionar de asigurare a raspuns negativ la intrebarea privind starea sanatatii, ascunzand afectiunile de care sufera si in urma decesului asiguratului a fost intocmit dosarul de dauna VBRD 1014/2007.
Chemata in garantie a mai precizat ca din documentatia medicala a rezultat faptul ca asiguratul fusese diagnosticat cu ciroza hepatica in martie 2006 si aceasta diagnosticare este anterioara datei de 25.05.2006 cand a completat cererea chestionar de asigurare, rezultand astfel faptul ca asiguratul a ascuns boala de care suferea, ceea ce constituie excludere conform conditiilor de asigurare.
Prin aceeasi intampinare, chemata in garantie a precizat ca prin adresa nr.5720/23.10.2007 a comunicat Bancii P. decizia sa de a nu acorda despagubirea solicitata.
In drept,chemata in garantie si-a intemeiat cererea pe disp.art.115 si urm.din codul de procedura civila.
La dosar s-a depus in copie adresa nr.5720/23.10.2007 (f.113), conditiile generale privind asigurarea de viata (f.114).
Chemata in garantie a depus in copie la dosar certificatul constatator al decesului nr.509 (f.122), scrisoare medicala din 24.03.2006 (f.123), cererea de asigurare formulata de B. G. la data de 25.05.2006 (f.124).
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata in fapt urmatoarele:
Prin contractul de credit nr.2443837 din 25.05.2006 B. R. a acordat sotului contestatoarei, B. G. in calitate de imprumutat si contestatoarei in calitate de coimprumutat, un credit de nevoi personale in suma de 19.500 lei, pentru o perioada de 60 luni, cu incepere de la 25.05.2006 pana la 25.05.2011 (f.16).
Din continutul contractului de credit, pct.10, rezulta ca imprumutatul poate incheia o polita de asigurare de deces pe toata perioada de creditare, urmand ca primele de asigurare sa fie platite de catre imprumutat si se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,085% la soldul lunar al creditului, inaintea achitarii ratei de credit aferenta lunii respective.
La data de 21.08.2006 a decedat B.G. conform certificatului de deces (f.7).
Prin somatia nr.138 din 22.05.2009 sotul contestatoarei a fost somat ca in termen de o zi de la primirea somatiei sa plateasca suma de 26.923,13 lei reprezentand debit conform contractului de credit nr.2443837/2006, iar prin dispozitia de poprire nr.138/22.05.2009 s-a solicitat infiintarea unei popriri pe veniturile debitorului pana la concurenta sumei de 26.923,13 lei (f.10-11).
De asemenea, prin somatia nr.138 din 22.05.2009 contestatoarea a fost somata sa plateasca suma de 26.923,13 lei reprezentand credit acordat in baza contractului de credit nr.2443827 din 25.05.2006 si cheltuieli de executare (f.89) si a fost infiintata poprirea asupra pensiei cuvenita contestatoarei pana la concurenta sumei de 26.923 lei conform adresei nr.127829 din 16.06.2009 emisa de C.L.de P. C. (f.95).
La data de 25.05.2006 sotul contestatoarei, B.G., a formulat o cerere de asigurare pentru suma de 19.500 lei, asigurata pentru o perioada de 60 luni, cu incepere de la data de 25.05.2006 pana in mai 2011 (f.124).
In cadrul acestei cereri, la chestionarul privind starea sanatatii persoanei asigurate, sotul contestatoarei a raspuns ca nu sufera de nici o boala grava ce erau enumerate la pct.3, respectiv "ciroza hepatica" (f.125).
Din scrisoarea medicala emisa la data de 24.03.2006 de S. m.C.rezulta ca diagnosticul pentru B.G. in urma consultarii acestuia in perioada 17 - 24.03.2006, a fost de "ciroza hepatica" (f.123).
Din contractul cadru de asigurare de viata incheiat intre BRD Bucuresti si SC A.SA rezulta ca sunt excluse din asigurare evenimentele asigurate ca urmare a unei conditii preexistente ce a fost ascunsa de asigurat la data aderarii sale la contractul de asigurare, respectiv orice boala care a fost diagnosticata de medic inainte de data contractarii asigurarii (f.114-115).
Societatea de A.R.S. P. a refuzat acordarea despagubirii solicitata de catre BRD - S.P., conform adresei nr.5720/23.10.2007 (f.113).
In ceea ce priveste cuantumul debitului stabilit de catre executorul judecatoresc, instanta retine ca suma de 26.923,13 lei mentionata in cuprinsul somatiei este alcatuita din debitul datorat in baza contractului de credit, in suma de 21.718,88 lei, si dobanda legala de 2.240,30 lei, conform cererii de executare silita formulata de intimata (f.66) la care se adauga suma de 2.963,95 lei reprezentand cheltuieli de executare conform procesului verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 21.05.2009 (f.82).
Pronuntata de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.1019 din data 16.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Campina    Contract de credit    Ajutor public judiciar    Poprire    Debitor    Creditor    Executare silita    Societate de asigurari    Credit de nevoi personale    Contract de asigurare de viata    Legea 58/1998    OG 99/2006    OUG 51/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Limitele de judecata ale cererii de apel
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 721 din 4 martie 2015

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Beneficiarul asigurarii in situatia in care exista un contract de asigurare de viata incheiata pentru riscul de deces al imprumutatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 853 din 18 martie 2015

Contract de credit acordat unor persoane casatorite. Impartirea datoriilor printr-un contract de tranzactie judiciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2937 din 8 octombrie 2014

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)Articole Juridice

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro