Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea nulitatii absoluta a titlului de proprietate. Contract de partaj voluntar

Constatarea nulitatii absoluta a titlului de proprietate. Contract de partaj voluntar

  Publicat: 04 Oct 2012       2186 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr. 2629 din 15.09.2010 a fost respinsa ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantele E.T. si M.V. in contradictoriu cu paratele C.L. B. si C. J. P.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Dovada scrisa prin care
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Prin cererea formulata reclamantele au solicitat sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 72 din 16.05.2006 in ceea ce priveste terenul arabil situat in extravilanul com. B. in suprafata de 1310 mp, tarla 48, parcela 1339/5 si sa fie obligate paratele sa emita un nou titlul de proprietate pentru terenul situat in com. B., sat U. pct. ,,R. in suprafata de 2500 mp conform adeverintei nr. 858/09.09.1991.
In motivarea actiunii reclamatele au aratat ca tatal lor, T.S. a fost proprietarul terenului in suprafata de circa 5.000 mp situat in vatra satului U. pct. ,,R." potrivit actului de partaj voluntar transcris la nr. 476 din 31.07.1945, iar in evidentele Primariei com. B. terenul a fost declarat ca avand suprafata de 0,25 ha fiind emisa adeverinta nr. 858 din 09.09.1991 pentru suprafata totala de 1,95 ha din care 0,25 ha in pct. ,,R." corespunzator vechiului amplasament al terenului detinut de autorul lor.
Reclamantele au aratat ca dupa aparitia legii nr. 247/2005, au solicitat atribuirea terenului de 5.000 mp dar cererea a fost invalidata de C. L. B. intrucat a fost emis titlul de proprietate in baza legii nr. 18/1991 pentru ternul de 1310 mp iar contestatia formulata a fost respinsa prin hotararea nr. 6942 din 09.07.2009 a C. J.P.
In drept, reclamantele si-au intemeiat actiunea pe disp. art. III din Legea nr. 169/1997.
In dovedirea actiunii reclamantele au depus in copie la dosar actul de partaj voluntar aut. proces verbal nr. 476/1945 (f.7), registrul agricol pentru I.E. (f.10), certificatul de deces pentru T. S. si I.E. (f.13), acte de stare civila (f.15-18), adeverinta nr. 858/1991 (f.19), titlul de proprietate nr. 72/2006 (f.20), procesul verbal de punere in posesie nr. 4544/2006 (f.21), cereri adresate C.L.B. (f.22-27), hotararea nr. 6942/09.07.2009 (f.28) si au solicitat probe cu inscrisuri, interogatoriu, martori si expertiza topometrica.
Prin intampinarea depusa la dosar C.L.B. a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si a aratat ca in baza cererii nr. 336 din 15.03.1991 in favoarea reclamantelor a fost reconstituit dreptul de proprietate pe intreaga suprafata de teren de 1,95 ha din care 2500 mp in pct. ,,R.".
Parata aratat ca in registru agricol din 1959-1963 era mentionata doar suprafata de 2500 mp.
In drept, parata si-a intemeiat cererea pe disp. art. 115-118 din codul de procedura civila.
Parata a depus in copie la dosar cererea formulata de autoarea reclamantelor I.E. (f.44), cererea de adeziune la CAP nr. 435 din 07.02.1962(f.45), registrul agricol 1959-1963 (f.47).
In cauza au fost incuviintate si administrate probe cu inscrisuri, interogatoriu, martori si expertiza topometrica.
La solicitarea reclamantelor au fost audiati martorii I.N. si M. P. (f. 65-66).
Expertul topometru S. V. a intocmit raportul de expertiza topometrica prin care a identificat si masurat terenul in litigiu (f.79).
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta constata in fapt urmatoarele: Prin cererea inregistrata la nr. 336 din 15.03.1991 autoarea reclamantelor, I.E. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor mentionate in registrul agricol din care suprafata de 0,50 ha era situata in pct. ,,R." (f.44).
Din cererea de adeziune la CAP din 07.02.1962 rezulta ca autoarea reclamantelor s-a inscris in CAP cu suprafata de 1,90 ha (f.45), iar din registrul agricol pentru perioada 1959-1963 rezulta ca in pct. ,,R." terenul detinut avea suprafata de 0,25 ha (f.47).
Conform adeverintei nr. 858 din 09.09.1991 a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 1,95 ha din care terenul in pct. R." avea suprafata de 0,25 ha si a fost emis titlul de proprietate nr. 72 din 16.05.2006 si procesul verbal de punere in posesie nr. 4544 din 27.04.2006 (f.20-21).
Din actul de partaj voluntar aut. proces verbal nr. 476 din 31.07.1945 rezulta ca autorul reclamantelor, T.S. a primit in proprietate un teren in suprafata de 5000 mp situat in vatra satului U. pct. R." (f.7).
Martorii I.N. si M. P. audiati la cererea reclamantelor au aratat ca autoarea acestora a detinut un teren de circa 2500-3000 mp in pct. ,,R. pe care l-a folosit pana la colectivizare fiind luat ulterior de catre CAP.
Martorii au precizat ca terenul a fost restituit dupa anul 1990 si reclamantele au folosit terenul in intregime dar terenul nu este ingradit (f.65-66).
Potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, modificata si completata, pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate suprafetele de teren detinute de fostele CAP la data de 01.01.1991, astfel ca pentru reconstituirea dreptului de proprietate este necesar ca terenul sa fi fost detinut de cooperativa agricola la data intrarii in vigoare a legii, iar in cazul terenurilor care nu au format obiectul cooperativizarii nu sunt aplicabile dispozitiile privind procedura de reconstituire cuprinsa in cap. II din Legea nr. 18/1991.
Din cererea de inscriere in CAP si registrul agricol rezulta ca suprafata de teren ce a apartinut autoarei reclamantelor, I.E. si care a fost trecuta in patrimoniul fostului CAP a fost de 0,25 ha in pct. ,,R." (f.45,47).
Prin titlul de proprietate nr. 72/2006 si procesul verbal de punere in posesie nr. 4544/2006 a fost reconstituit dreptul de proprietate autoarei reclamantelor, I.E. pentru suprafata de 1310 mp situat in pct. ,,R. " tala 48, parcela 1339/5 (f.20-21).
Din raportul de expertiza topometrica efectuat de expert S.V. rezulta ca reclamantele stapanesc o suprafata de teren de 2408 mp (conform anexei nr. 1 la raportul de expertiza fila 81), desi prin titlul de proprietate le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1310 mp, iar terenul folosit de reclamante de 2408 mp se suprapune cu terenurile reconstituite altor persoane, respectiv most. def. P.N. - parcela 1339/7, most. def. M.M. -parcela 1339/8 si N. Gh.Gh.-parcela 1339/9, conform proceselor verbale de punere in posesie (f.83-85).
Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, a fost instituit principiul restituirii in natura a dreptului de proprietate pe fostele amplasamente, iar potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, persoanelor fizice li se restituie dreptul de proprietate pe vechiul amplasament daca acesta este liber .
Avand in vedere ca autoarei reclamantelor, I.E. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pe intreaga suprafata de teren de 1,95 ha cu care s-a inscris in CAP, iar pentru terenul din pct. ,,R." de 0,25 ha le-a fost reconstituita suprafata de 1310 mp si fata de concluziile raportului de expertiza potrivit carora terenul stapanit de reclamante de 2408 mp se suprapune cu terenurile atribuite altor persoane, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata actiunea reclamantelor privind atribuirea terenului pe vechiul amplasament.
Pronuntata de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 2629 din data 15.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Campina    Nulitate absoluta partiala    Titlu de proprietate    Contract de partaj voluntar    Legea 247/2005    Legea 18/1991    Legea 169/1997    Principiul restituirii in natura a dreptului de proprietate    Legea 1/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

INCIDENTA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Pronuntaţă de: Sectia comerciala si contencios ad.tiv Decizie 2080 (30.08.2005)

Nulitate absoluta partiala clauza penala deghizata in dobanda suplimentara. Contract de credit. Cerere de repunere pe rol
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1676 din data 08.11.2011

Nulitate absoluta partiala. Contract de cesiune. Exceptia insuficientei timbrari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.404 din data 22.09.2011

Privatizare. Nulitate absoluta partiala contract de vanzare-cumparare actiuni
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.15 din data 17.01.2012

Contestatie la titlu executoriu. Plata despagubiri ce reprezinta lipsa de folosinta pentru suprafata de teren
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1637 din data 31.01.2012

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate. Renuntare expresa la mostenire
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.15 din data 24.02.2012

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010