din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1888 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate. Renuntare expresa la mostenire

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate. Renuntare expresa la mostenire

  Publicat: 09 Oct 2012       14617 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea inregistrata la Judecatoria ______ sub nr._____ reclamanta ___a solicitat, in contradictoriu cu piritii ____pronuntarea unei hotarari in care sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 40525/41 din 11.04.1996, in sensul excluderii din acesta a numitilor _______

Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Prevazut in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

In motivarea cererii reclamanta arata ca suscitatii au renuntat expres la mostenirea dupa defunctul lor bunic ______,asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.____ din 28 iulie 1989.
Prin intimpinarea din 27 august 1989 pirita _______ arata ca ea a renuntat la locuinta lui ______,tatal sau precum si la suprafata de 250 m.p. teren aferent acesteia si nicidecum la suprafata de 15.400 m.p. teren reconstituita prin titlul de proprietate,solicitind respingerea cererii.
Pirita Comisia Locala _____pentru aplicarea legilor fondului funciar prin intimpinarea nr.1799 din 1 iunie 2011 arata ca pentru defunctul ______ reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut in baza cererilor depuse de mostenitorii acestuia precum si a evidentelor agricole existente la nivelul Primariei _____.
Ceilati piriti nu au depus intimpinare.
Prin sentinta civila nr.7971 din data de 21 octombrie 2011 Judecatoria ______ a respins cererea de chemare in judecata .
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca la data de 11.04.1996 s-a emis titlul de proprietate nr. 40525/41 pe numele mostenitorilor defunctului ----- si anume _____pentru suprafata de 15.400 m.p. teren situat in _______.
Dintre titularii titlului de proprietate au decedat ______ in anul 1995, fiind mostenit de _______, precum si ______ in anul 2009, fiind mostenit de ______.
La decesul bunicului reclamantei, conform certificatului de mostenitor nr.____din 28.07.1989, mostenirea acestuia a fost acceptata numai de tatal reclamantei _____, ______in calitate de fiice au renuntat la susccesiune.
Bazindu-se pe acest fapt, reclamanta a formulat cererea de fata, solicitind ca din titlu de proprietate sa fie exclusi ______.
Conform art. 700 C.civ. dreptul de a accepta succesiunea se prescrie in termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.
Din certificatul de mostenitor nr.977 din 28 iulie 1989 rezulta ca de pe urma defunctului _____, decedat la data de 21.11.1988, au ramas ca bunuri imobile o locuinta cu dependinte, precum si suprafata de 250 m.p. teren aferent.
Mostenitor acceptant a fost defunctul _____, tatal reclamantei, iar fiicele defunctului ________ au renuntat la succesiune.
Prin aceasta renuntare nu se poate concluziona ca respectivele au renuntat la suprafata de 15.400 m.p. reconstituita prin titlu de proprietate in litigiu,un argument in plus fiind si cererile ce le-au adresat acestea Comisiei locale pentru a fi improprietarite.
Renuntarea la succesiune a respectivelor se refera numai la locuinta tatalui precum si la suprafata de teren aferenta acesteia.
In aceste conditii, punctul de vedere al reclamantei, conform caruia renuntarea vizeaza universalitatea masei de impartit, nu poate fi retinut.
De altfel, timp de cca 15 ani reclamanta nu a atacat titlul de proprietate sub acest aspect, el fiind emis inca din anul 1996, ceea ce denota ca a acceptat pe celelalte titulare ale respectivului titlu .
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta____, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Invoca recurenta ca motivarea primei instante, in sensul ca ______ au drepturi egale cu ale sale deoarece au inteles sa renunte partial la succesiunea autorului lor, pentru ca renuntarea priveste universalitatea masei succesorale, ea neputandu-se face pe articole si bunuri este gresita.
Considera ca hotararea dovedeste aplicarea gresita a legii si solicita admiterea recursului si modificarea in tot a sentintei, prin admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
Invedereaza ca a intrat in posesia certificatului de mostenitor ulterior decesului parintilor si ca cei doi autori au fost grav bolnavi, iar starea lor de sanatate i-a impiedicat sa-si valorifice drepturile .
Arata ca renuntarea a fost expresa, ea s-a produs la 28.07.1989, iar cei doi autori, ______renuntasera la orice drept din 28.07.1989 la succesiunea lui _____. Toata suprafata reconstituita prin titlu s-a stapanit in integralitate numai de tatal sau ______, cel care, de atfel, l-a ingrijit pe bunicul sau, care in ultimii 20 de ani de viata a fost paralizat.
In concluzie, apreciaza ca orice parte interesata, la orice moment, poate cere constatarea nulitatii absolute.
Sustine ca in cauza a fost dovedita manifestarea de vointa expresa prin renuntare, ceea ce nu poate fi interpretat astfel decat prin efectul dispozitiilor art. 700 Cod civil. In plus, apararile intimatilor, ce vizeaza o asa zisa nulitate a certificatului de mostenitor, nu putea fi primita la fond, fata de temeiul si obiectul actiunii .
In drept, recursul a fot intemeiat pe prevederile art. 304 pt.7 si 9 Cod pr.civila.
Recursul este intemeiat pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art III al 1 din Legea nr. 169/ 1997 sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
- actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;
- actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;
- actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
- actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor;
- actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
- actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri.
b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate in domeniul public sau privat al statului, ori in domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;
c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege;
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
e) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20, in localitatile in care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege;
f) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 si in cazul in care in localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor indreptatite de lege;
g) transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
Instanta de fond nu a avut in vedere ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art. III al 1 lit.a pct I din Legea nr. 169/ 1997 , intrucat _______ nu erau indreptatite sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor ramase de pe urma defunctului ________ , din moment ce acesta au renuntat expres la succesiune asa cum reiese din certificatul de mostenitor nr.977 din 28 iulie 1989 ( fila 6 dosar fond).
Conform Deciziei nr. XI din 5 februarie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite , s-a stabilit ca in aplicarea dispozitiilor art. 8 si art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republica beneficiaza de repunerea in termenul de acceptare a succesiunii numai mostenitorii care nu au acceptat succesiunea in termenul prevazut de art. 700 din Codul civil, iar nu si cei care au renuntat la mostenire.
Cel care renunta la succesiune nu intra in categoria persoanelor care sunt mostenitori, el neputand dovedi aceasta calitate intrucat, in acest caz, nu este vorba de neacceptarea succesiunii in conditiile art. 700 din Codul civil si care este doar prezumat de lege ca renuntator, ci, dimpotriva, se dovedeste cu certitudine (declaratie notariala) ca nu este mostenitor, dat fiind faptul ca a renuntat expres la succesiune.
Prin efectul renuntarii, mostenitorul este socotit ca nu a fost niciodata mostenitor, iar vocatia sa succesorala este retroactiv desfiintata.
Ca urmare gresit prima instanta a considerat ca renuntarea la succesiune a paratelor se refera numai la locuinta tatalui precum si la suprafata de teren aferenta acesteia.
Actiunea reclamantei nu este tardiva din moment ce aceasta a invocat o nulitate absoluta a unui act juridic, este imprecriptibila.
Asa fiind, si vazand si dispozitiile art. 312 c. proc. civ., tribunalul va admite recursul si va modifica in tot sentinta recurata, in sensul ca va admite actiunea si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.40525/41/11.04.1996 emis pe numele def. ______ in sensul excluderii din titlu a numitilor ______.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.15 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Nulitate absoluta partiala    Titlu de proprietate    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Vocatie succesorala    Mostenire    Mostenitor    Teren forestier    Teren agricol    Drept de proprietate    Legea 18/1991    Succesiune    Legea 1/2000    Legea 169/ 1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012