Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Dobandirea ca efect al uzucapiunii de lunga durata si al accesiunii imobiliare artificiale, dreptului de proprietate

Dobandirea ca efect al uzucapiunii de lunga durata si al accesiunii imobiliare artificiale, dreptului de proprietate

  Publicat: 05 Oct 2012       3552 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei cu nr. (...), reclamantii (...) au chemat in judecata pe paratii (...) , solicitand sa se constate ca au dobandit, ca efect al uzucapiunii de lunga durata si al accesiunii imobiliare artificiale, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de cca. 2600 mp. in comuna (...) si respectiv asupra casei de locuit situata pe acesta.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.

In motivarea cererii, s-a aratat ca terenul a fost primit de reclamant, in 1965, de la bunica sa si a fost stapanit de ambii reclamanti in mod continuu, neintrerupt, netulburat, public si sub nume de proprietari, pana in prezent. Pe acest teren, imediat dupa casatorie, au edificat o locuinta, pe structura vechii case, ce apartinuse bunicii si care arsese.
Actiunea nu a fost motivata in drept .
Au fost anexate adeverinta si certificat de atestare fiscala, emise de Primaria (...) si alte inscrisuri, in copie .
Paratele, legal citate, nu au formulat intampinare.
In sustinerea actiunii, reclamantii au solicitat administrarea probelor cu interogatoriul paratelor, inscrisuri, audierea unor martori si expertiza topografica.
In aparare, parata (...), care a contestat drepturile exclusive ale reclamantilor, a solicitat proba cu inscrisuri .
Instanta a incuviintat cererile, apreciind probele legale, concludente si utile cauzei.
La termenul de judecata din (...) au fost luate interogatoriile paratelor si au fost audiati martorii (...).
Raportul de expertiza topografica a fost intocmit de expert (...)
La termenul de judecata din (...) parata (...) a depus o intampinare, prin care arata ca martorii audiati nu au confirmat sustinerile reclamantilor cu privire la locuinta . Potrivit certificatului de mostenitor nr. (...), casa si terenul au fost primite, cu titlu de mostenire, de (...), mama sa, a carei succesiune nu s-a dezbatit, din cauza situatiei critice in care s-a aflat fratele sau, reclamantul. Parata si ceilalti frati au acceptat aceasta situatie pentru protectia reclamantului care este in acest moment grav bolnav si neglijat de sotia sa.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut :
Printr-un inscris sub semnatura privata din (...), (...) declara ca vinde reclamantului (...), suprafata de 9 prajini teren loc de casa, impreuna cu tot ce se afla pe el, avand ca vecini (...)
Potrivit inscrisului la data intocmirii s-a platit pretul (5000 lei), iar cumparatorul a intrat in stapanirea imobilului, impreuna cu mama vanzatoarei (si bunica reclamantului) (...).
Clauza finala a actului reprezinta un motiv de nulitate absoluta intrucat ambele parti au cunoscut ca la momentul incheierii contractului imobilul nu facea parte din patrimoniul vanzatoarei.
Se arata ca imobilul reprezinta partea reclamantei din mostenirea mamei sale, (...), in viata la acel moment.
Este evident ca vanzatoarea nu putea vinde imobilul pe care nu il dobandea (integral sau in cota ideala) decat la decesul mamei sale.
Actul a reprezentat, insa, pentru reclamantul (...), temeiul exercitarii unei posesii sub nume de proprietar asupra terenului si constructiei aflata pe acesta.
Posesia cu acest titlu a fost exercitata de reclamant si sotia sa, (...), in mod continuu, neintrerupt, public, netulburat si sub nume de proprietar, pana in prezent, astfel cum rezulta din declaratiile celor doi martori audiati.
De asemenea, dupa decesul numitei (...), fiica defunctei (...) reclamantii au posedat imobilul ca proprietari exclusivi, impotriva paratelor (...), care puteau pretinde drepturi succesorale.
Lipsa de interes a paratilor si recunoasterea, mai mult decat implicita, a dreptului reclamantilor, s-a manifestat in cadrul solutionarii litigiului obiect al dosarului (...) al Judecatoriei (...)
Instantele au partajat bunurile ramase in urma defunctilor (...), intre copiii acestora, (...) (chiar partile din prezentul dosar).
Din continutul raportului de expertiza intocmit pentru acel dosar, reiese ca desi prin cererea de chemare in judecata se solicitase partajarea terenului de 2500 mp. (vecin cu (...)), in urma discutiilor purtate cu partile a rezultat ca trebuie facuta doar o identificare (deci fara includerea la partaj) intrucat reclamantul dovedise ca este proprietar (prin actul analizat mai sus).
In consecinta, incheierea de admitere in principiu nu a mai retinut acest teren la masa partajabila, imprejurare confirmata prin hotararea asupra fondului si necontestata de parti.
Asadar, instanta retine ca prin conduita procesuala a mostenitorilor in procesul de partaj s-a recunoscut, de catre paratele (...) in concordanta cu situatia de fapt confimata de martori, ca reclamantii au exercitat o posesie sub nume de proprietar, in mod exclusiv si neechivoc iar nu in indiviziune .
Deteriorarea relatiilor dintre reclamanta (...) si parate, in ultima perioada, nu poate lipsi de efecte o posesie utila, al carei termen de 30 de ani s-a implinit cu mult in urma.
In ceea ce priveste constructia casa de locuit, aflata pe teren, instanta retine ca nu exista dovezi privind disparitia imobilului luat in posesie in 1958 si construirea altuia. Martorii au aratat ca reclamantii au adus multiple imbunatatiri aceluiasi imobil, astfel incat si constructia va avea acelasi regim juridic cu al terenului.
In drept, instanta retine ca sunt indeplinite conditiile art. 1890 cod civil (1864) cu privire la ambele imobile, teren si constructie, urmand sa admita actiunea si sa constate ca reclamantii sunt proprietari, ca efect al uzucapiunii de lunga durata .Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr.175 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Drepturi exclusive    Titlu de mostenire    Drepturi succesorale    Partaj succesoral    Mostenire    Mostenitori    Posesie    Posesie sub nume de proprietar    Accesiune imobiliara artificiala    Drept de proprietate    Uzucapiune    Uzucapiune de lunga durata       Posesie utila    Nulitate absoluta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea procesului-verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010

Reincredintare minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere. Sistarea obligatiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1258 din data 31.05.2010

Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 371 din data 16.02.2010

Dobandirea terenului prin uzucapiune de lunga durata
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 398 din data 07.03.2011

Stabilirea liniei de hotar. Respectarea dreptului de proprietate si posesie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1575 din data 27.09.2011

Servitute de vedere. Servitutea privind picatura stresinilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1576 din data 27.09.2011

Cerere de revizuire a sentintei penale. Lipsire de libertate in mod ilegal
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 7 din data 19.12.2011

Partaj avere succesorala
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 2039 din data 06.12.2011

Desfiintarea contractului de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 129 din data 25.01.2011

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011Articole Juridice

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea costurilor pentru retransmisia unor scurte extrase de evenimente de mare interes pentru public este valida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea compensatiei datorate de o statie de emisie pentru a putea utiliza extrase scurte ale unor evenimente de mare interes pentru public, precum meciurile de fotbal, este justificata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un monopol al pariurilor hipice in afara hipodromului poate fi justificat daca urmareste in mod coerent si sistematic obiectivul privind lupta impotriva pericolelor legate de jocurile de noroc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un stat membru UE poate interzice exploatarea jocurilor de noroc prin internet
Sursa: EuroAvocatura.ro

Brevetul si Scopul brevetarii
Sursa: EuroAvocatura