Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Desfiintarea contractului de vanzare-cumparare

Desfiintarea contractului de vanzare-cumparare

  Publicat: 05 Oct 2012       3976 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub nr. () reclamantii () au chemat in judecata pe parata (...), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se dispuna desfiintarea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (), cu cheltuieli de judecata .

Clauza de suspendare a fost introdusa in Tratatul asupra Uniunii Europene (Articolul 7) prin Tratatul de la Amsterdam.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca la data de 5 noiembrie 2008 au incheiat cu parata contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere, ocazie cu care s-a mentionat in contract ca ca pretul pentru bunurile instrainate era de 70.000 lei, suma ce trebuia achitata pana la data de 3 decembrie 2008. Mai sustine ca, in afara de pretul aratat, in contract se mai includea si obligatii de intretinere, in sensul de a le asigura locuinta, incalzire, ingrijire personala, ingrijire medicala, insa parata in prezent refuza acordarea intretinerii, motive pentru care solicita admiterea actiunii.
In drept, actiunea nu a fost motivata.
Au depus alaturat, in copie, inscrisuri .
La data de 13 mai 2010 parata a formulat intampinare, prin care solicita respingerea actiunii ca neintemeiata .
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si au fost audiati martorii (a) si au fost luate interogatorii partilor.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut :
Intre parti s-a incheiat contractul de vanzare cumparare autentificat sub numarul (a) de BNP (a.) prin care reclamantii in calitate da vanzatori au instrainat paratei in calitrate de cumparatoare un teren intravilan in suprafata de 895 mp si constructia C1, ambele situate in comuna (a)
Totodata prin contractul mentionat reclamantii si-au rezervat un drept de uzufruct viager asupra unor incaperi specificate in contract, precum si asupra cotei de A din teren .
Prin contractul mai sus mentionat s-a stabilit ca pret al vanzarii suma de 70.000 lei ce urma sa fie achitat pana la data de 3.12.2008 iar parata si-a asumat obligatia de a le acorda intretinere reclamantilor numai la solicitarea acestora.
Desi reclamantii, asistati si de aparator ales, nu au indicat temeiul de drept al actiunii, solicitand ,, desfiintarea,, contractului de vanzare cumparare, din motivarea expusa in cuprinsul actiunii introductive de instanta in sensul ca au indicat drept cauze de desfiintare a acestuia neplata integrala a pretului si neacordarea intretinerii rezulta ca acestia au avut in vedere aplicarea sanctiunii rezolutiunii contractului potrivit prevederilor art.1020-1021 C.civ.
Astfel, din chiar definitia rezolutiunii rezulta ca aceasta este o sanctiune ce se aplica in cazul neexecutarii culpabile de catre debitor a obligatiei asumate prin contractul de vanzare cumparare, iar dovada neexecutarii obligatiei de catre parata trebuia facuta de reclamanti in conditiile art. 1169 Cod civ.
In ceea ce priveste sustinerea reclamantilor ca pretul stabilit prin contract nu a fost achitat integral in sensul ca le-a fost achitata doar suma de 55.000 lei nu este reala dat fiind faptul ca insisi reclamantii prin declaratia notariala autentificata sub numarul (a) de BNP (a) au recunoscut ca s-a achitat restul de pret datorat potrivit contractului de vanzare cumparare autentificat sub numarul (a) si nu mai au nicio pretentie financiara sau de alta natura de la parata. Au declarat de asemenea si faptul ca sunt de acord cu radierea din cartea funciara nr.1350 a localitatii (a) a privilegiului pentru rest de pret notat in favoarea acestora conform act (a)
Actul mai sus mentionat potrivit consemnarilor din cuprinsul declaratiei a fost citit de reclamanti care au consimtit la autentificarea prezentului inscris si l-au semnat.
Astfel instanta retine ca potrivit art.1171 C.Civil ``actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public, care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut`` iar potrivit art. 1173 C.Civil ``actul autentic are deplina credinta in privirea oricarei persoane despre dispozitiile si conventiile ce constata`` iar inscrisurile notariale fac dovada pana la declararea falsului in ceea ce priveste constatarile personale ale notarului, percepute prin propriile lui simturi.
In ceea ce priveste neacordarea intretinerii de catre parata reclamantior instanta retine ca potrivit prevederilor art.4.2 din contract partile au convenit in mod expers ca aceasta sa fie prestata numai la solicitarea reclamantilor.
Din probele administrate in cauza respectiv proba testimoniala cu martorii (a) nu s-a dovedit imprejurarea ca cei doi reclamanti i-au solicitat paratei sa-si respecte obligatiile de intretinere si aceasta i-a refuzat, deorece niciunul dintre acestia nu a asistat niciodata in mod direct la o atare discutie intre parti, nemultumirile reclamantilor fiind relatate doar de catre acestia.
Chiar daca martorul (a) a asigurat paratei tratament si atunci cand s-a prezentat la domiciliul reclamantilor i-a gasit singuri, aceste aspecte nu au relevanta cata vreme reclamantii si-au rezervat dreptul de uzufruct asupra unei parti a locuintei, si este evident ca nu locuiau impreuna cu parata iar faptul ca reclamantei i-a fost asigurat un tratament la domiciliu de catre martora, desi parata este asistent medical, nu face de asemenea dovada ca a solicitat acest lucru si i-a fost refuzat. De altfel si acest martor a aratat ca nu a fost niciodata de fata la vreun conflict sau discutie intre parti, toate nemultumirile reclamantilor cunoscandu-le din relatarile acestora.
In ceea ce priveste inscrisul eliberat de Postul de Politie (a) ce reprezinta un raspuns adresat reclamantului fata de o plnagere formulata impotriva paratei de asemenea nu are relevanta la solutionarea cauzei fata de obiectul acesteia, comportamentul paratei nereprezentand o cauza de rezolutiune a contractului de vanzare cumparare incheiat.
Astfe, instanta constata ca pentru admiterea actiunii in rezolutiunea unei conventii , intemeiata pe dispozitiile art.1020 - 1021 C.civ. trebuie indeplinite mai multe conditii, respectiv paratul chemat in judecata sa nu-si fi executat obligatiile asumate, neexecutarea sa ii fi fost imputabila, debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere si sa nu fi executat prestatiile in cursul procesului, ori asa cum a rezultat din probele administrate in cauza nu s-a dovedit ca parata nu ar fi achitat pretul vanzarii sau nu si-a indeplinit obligatia de intretinere in masura in care i-a fost solicitata.
In consecinta si fata de considerentele mai sus expuse instanta va respinge actiunea ca neintemeiata.
In baza art.274 C.p.c constatand ca cei care au cazut in pretentii sunt reclamantii urmeaza sa oblige reclamantii catre parata la plata sumei de 500 lei reprezentand onorariu de avocat.
Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 129 din data 25.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere    Vanzator    Cumparator    Debitor    Creditor    Drept de uzufruct viager    Drept de uzufruct    Rezolutiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiune contract de intretinere. Repunerea partilor in situatia anterioara
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1242 din data 31.01.2012

Reziliere contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 05.07.2010

Partaj succesoral. Reductiune excesiva contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 07.01.2010

Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 18 din data 28.02.2012

Anularea procesului-verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 708 din data 23.03.2010

Reincredintare minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere. Sistarea obligatiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1258 din data 31.05.2010

Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta penala nr. 371 din data 16.02.2010

Dobandirea terenului prin uzucapiune de lunga durata
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 398 din data 07.03.2011

Stabilirea liniei de hotar. Respectarea dreptului de proprietate si posesie
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1575 din data 27.09.2011

Servitute de vedere. Servitutea privind picatura stresinilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1576 din data 27.09.2011