Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea dispozitiei de desfacere a contractului individual de munca. Reintegrarea pe postul anterior desfacerii contractului. Cerere de amanare a cauzei

Anularea dispozitiei de desfacere a contractului individual de munca. Reintegrarea pe postul anterior desfacerii contractului. Cerere de amanare a cauzei

  Publicat: 05 Oct 2012       2204 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului reclamanta N. R. R,, calitate de fosta salariata a Casei de Cultura in functia de referent, a chemat in judecata paratele Primaria Municipiului -prin primar-si Consiliul Local al Municipiului, solicitand in contradictoriu cu acestia sa se dispuna: anularea Hotararii Consiliului Local nr. 134/2010, prin care la art. 8 s-a hotarat desfiintarea Casei de Cultura; anularea Hotararii Consiliului Local nr. 137/2010 prin care la art. 4 s-a aprobat organigrama si statul de functii al Teatrului Municipal ; anularea preavizului nr. 223 din data de 4 august 2004; anularea dispozitiei de desfacere a contractului de munca nr. 263 din 01.09.2010;reintegrarea pe postul detinut anterior desfacerii contractului individual de munca; plata drepturilor salariale si a drepturilor banesti stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, art. 16 si 27 de la data desfacerii contractului individual de Munca si pana la reintegrarea sa efectiva; plata drepturilor restante prevazute de art. 31 pct.12 si pct. 15 lit. b din Contractul Colectiv de Munca; restituirea retinerii de 25% din salariul lunar, aplicata cu 1 iulie 2010, stabilita prin ordonanta de urgenta, precum si restituirea retinerii de 25% din drepturile de concediu de odihna pe anul 2010.

1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

In dovedirea cererii reclamanta a depus inscrisuri .
Cauza a primit termen de judecata la 21 octombrie 2010, cand, s-a incuviintat cererea de amanare a cauzei formulata de reclamanta, pentru a lua cunostinta de intampinarea formulata de parati si in care au fost invocate exceptia necompetentei materiale a tribunalului-Sectia Civila, cu privire la solutionarea capetelor de cerere privind anularea HCL nr. 134/2010 si 137/2010, precum si exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Primarului Municipiului si a Consiliului Local, primind un nou termen de judecata la 4 noiembrie 2010.
Pentru acest termen de judecata reclamanta a formulat concluzii scrise.
Tribunalul prin incheierea de sedinta din data de 4 noiembrie 2010 in baza disp. art. 242 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila, a suspendat judecata cauzei, pentru lipsa nejustificata a partilor.
Impotriva acestei incheieri a formulat recurs reclamanta, care sustine ca la termenul din 4 noiembrie 2010 instanta trebuia sa puna in discutia partilor exceptiile ridicate de parati iar nu sa suspende judecata .
Recurenta a sustinut ca starea sa de sanatate nu i-a permis sa ramana in sala de judecata pana la strigarea dosarului nr.4770/120/2010, motiv pentru care a depus la arhiva instantei note scrise, in care si-a prezentat pozitia cu privire la exceptiile ridicate . Precizeaza de asemenea, ca notele scrise au fost depuse sub semnatura de primire, fiind preluate si comunicate instantei de catre functionarii de la arhiva chiar inainte de inceperea sedintei de judecata .
Pentru ca din incheierea de sedinta criticata nu rezulta ca instanta a luat cunostinta despre aceste note scrise, recurenta considera ca suspendarea cauzei, pentru absenta sa este o masura nelegala, motiv pentru care a solicitat admiterea recursului, casarea incheierii si trimiterea cauzei spre continuarea judecatii la aceeasi instanta.
Curtea, verificand incheierea recurata in raport de criticile formulate de recurenta-reclamanta, de dispozitiile legale incidente in cauza si de mijloacele de proba administrate dar si sub toate aspectele, astfel cum prevede art.3041 Cod procedura civila, a constatat ca este afectata legalitatea si temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:
Norma juridica din art.242 pct.2 cod pr.civ. referitoare la suspendarea voluntara determinata de lipsa partilor, are caracter imperativ iar nu facultativ si drept urmare, obliga instanta de judecata sa dispuna suspendarea judecatii daca niciuna dintre parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii si nu s-a cerut judecarea in lipsa, conform art.242 alin.2 din acelasi cod.
Daca la judecata se infatiseaza cel putin o parte, instanta nu va mai dispune suspendarea judecatii pe acest temei, ci in conditiile art.152 cod pr.civ. va pasi la judecata, pronuntandu-se pe temeiul dovezilor administrate si analizand eventualele exceptii sau mijloace de aparare invocate.
La termenul de judecata din 4 noiembrie 2010 cand a fost pronuntata incheierea recurata reclamanta N. R.R. a formulat si depus la dosar note scrise la care a atasat inscrisuri prin intermediul carora a raspuns motivat exceptiilor invocate prin intampinare la termenul anterior de partea adversa, solicitand respingerea acestora.
Notele scrise sunt inregistrate la instanta si datate 4 noiembrie 2010, ceea ce semnifica prezenta efectiva a reclamantei la proces in sensul preocuparii acesteia pentru continuarea cursului judecatii.
Faptul ca la strigarea efectiva a pricinii, aceasta nu s-a aflat nemijlocit in sala de sedinta nu echivaleaza cu ipoteza prevazuta de art.242 pct.2 cod pr.civ.mai sus citata, fiindca ratiunea acestei dispozitii legale este aceea de a respecta principiile disponibilitatii si contradictorialitatii si dreptul la aparare al partilor, care guverneaza procesul civil si care impiedica instanta de judecata sa procedeze la judecata cauzei in lipsa partilor in conditiile in care niciuna nu a cerut solutionarea in lipsa .
Desi notele scrise exprimand pozitia procesuala a reclamantei fata de exceptiile opuse in aparare de parati existau in dosar la strigarea pricinii, in incheierea de sedinta nu este mentionata depunerea acestora prin compartimentul de registratura, iar instanta nu le-a luat in examinare, ceea ce semnifica lipsa sa de preocupare pentru stadiul judecatii si aplicarea formala a dispozitiilor referitoare la suspendare doar ca efect al absentei fizice a partilor ori a reprezentantilor lor, la apelul nominal facut de grefierul de sedinta.
Aceasta modalitate de aplicare a normelor imperative ale art.242 pct.2 cod pr.civ. este contrara vointei legiuitorului care nu infatisarea fizica a partilor a avut-o in vedere la edictarea textului legal ci conduita lor procesuala, constand in preocuparea efectiva pentru cursul judecatii, sanctionand cu intreruperea acestuia prin suspendare, tocmai lipsa de diligenta si de atitudine pentru continuarea procesului.
Exprimarea in scris, de catre reclamanta, a pozitiei sale fata de exceptiile invocate prin intampinare si care a constituit motivul exclusiv ce a impus amanarea judecatii de la termenul anterior din 21 octombrie 2010 la cel din 4 noiembrie 2010, nu inseamna lipsa partii de la strigarea pricinii, astfel incat art.242 pct.2 cod pr.civ.sa fie aplicabil, ceea ce atrage cazul de casare prev.de art.304 pct.5 din acelasi cod si a impus admiterea recursului conform art.312(1) cod pr.civ, casarea incheierii de suspendare a judecatii din 4 noiembrie 2010, cu consecinta trimiterii cauzei pentru continuarea judecatii la aceeasi instanta de fond .
Pronuntata de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizie nr. 451 din data 02.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Ploiesti    Cerere de amanare a cauzei    Exceptia necompetentei materiale    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive    Principiul disponibilitatii    Principiul contradictorialitatii    Dreptul la aparare    Contract colectiv de munca    Desfacerea contractului individual de munca    Contract individual de munca    Drepturi salariale    Angajat    Angajator    Salariu    Reintegrarea pe postul detinut anterior concedierii    Organigrama    Stat de functii    Dreptul de concediu de odihna
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Repararea pagubei materiale produsa angajatorului din vina si in legatura cu munca salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 359 din data de 19 iunie 2020

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu