Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anularea procesului verbal de contraventie. Prezumtia de nevinovatie

Anularea procesului verbal de contraventie. Prezumtia de nevinovatie

  Publicat: 10 Oct 2012       14529 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1.) Obiectul plangerii
Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr.11596/200/2010 din 27.08.2010 , petenta SC X SRL cu sediul in Buda/ judetul Buzau a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu intimatul intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Din Romania SA- Directia Regionala De Drumuri Bucuresti-Sectia Drumuri Nationale Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie nr. Y din data Z in baza caruia a fost sanctionat cu 30.000 lei amenda pentru pretins comiterea contraventiei prevazuta la 61 alin.1 lit. p) raportat la anexa nr.2 din OG nr.43/1997.

Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Infractiune care consta in orice fapte ce constituie elemente ale infractiunilor de lovire, sau alte violente,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

2.) - Motivarea plangerii
2.1.) - In aparare, petenta a invocat nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie intrucat a fost incheiat cu nerespectarea dispozitilor art.16 alin.7 si ale art.19 alin.1 din OG nr.2/2001( sub aspectul obiectiunilor si a mentiunilor referitoare la lipsa semnaturii unui martor), iar pe fond netemeinicia actului intrucat autovehiculul verificat in trafic apartine in proprietate unei persoane fizice.
2.2.) - In drept, petenta a invocat dispozitiile OG nr.2/2001, OG nr.43/1997 si OUG nr.109/2005.
3.) - Intampinarea
Intimata a formulat intampinare in temeiul art.115-118 din OG nr.2/2001 solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata, intrucat procesul verbal a fost incheiat cu respectarea cerintelor prevazute sub sanctiunea nulitatii ale art.17 din OG nr.2/2001, iar petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa intrucat autovehiculul surprins in trafic a efectuat un transport cu depasirea masei totale maxime admise si respectiv a maselor maxime admise pe axe (filele 19-21).
4.) - Probe
In sprijinul sustinerilor formulate in aparare prin plangerea introductiva petenta a depus la dosar inscrisuri si precedente judiciare in materie (filele 10-17,33-45,47-50, 55-68), incuviintandu-se si audierea martorului SE (declaratia consemnata la fila 69).
5.) - Solutia instantei fondului
5.1.) - Prin sentinta civila nr.1858 din 09.03.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a admis plangerea ca intemeiata , dispunandu-se anularea procesului verbal de contraventie .
5.2.) - Pentru a hotari astfel , instanta fondului a retinut ca procesul verbal de contraventie este afectat de nulitate, intrucat a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor imperative ale art.19 alin.1 si 3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor sub aspectul nesemnarii actului de cel putin un martor, in conditiile in care reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fata.
5.3.) - Instanta fondului nu a luat in considerare motivarea agentului constatator consemnata in sensul ca ``procesul verbal de contraventiilor a fost incheiat in lipsa martorilor , intrucat de fata sunt numai agenti constatatori, iar ceilalti participanti in trafic refuza calitatea de martor,`` avand in vedere ora rezonabila (800) si locul incheierii ( DN 2 - Km 98- 10, pe raza localitatii Spataru).
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs intimata in termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat in esenta ca nerespectarea dispozitiilor art.19 alin.3 din OG nr. 2/2001 ar conduce la nulitatea actului numai in conditiile in care petenta ar fi dovedit o vatamare ce nu s-ar fi putut inlatura decat prin anularea procesului verbal conform art.105 alin.2 din Codul de procedura civila, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. XXII/19.03.2007 pronuntata in recurs in interesul legii de ICCJ. Pe fond a sustinut ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa, intrucat cu prilejul transportului de marfa efectuat s-au incalcat dispozitiile art.41 alin.1coroborat cu art.61 alin.1 lit. p) din OG nr.43/1997.
7.) - Intampinarea la recurs
Petenta a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca neintemeiat intrucat justificarea agentilor constatatori ai C.N.A.D.N.R SA privind lipsa martorului a devenit un stereotip, situatie ce prejudiciaza echitatea procedurii de constatare a savarsirii unei contraventii.
8) - Analiza .Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului , de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate precum si din oficiu conform art.304? din Codul de procedura civila , tribunalul constata ca recursul declarat este neintemeiat.
In acest sens se are in vedere.
8.1.) - Prin procesul verbal contestat, s-a retinut in sarcina petentei comiterea contraventiei prevazuta la art.41 alin.1 coroborat cu art.61 alin.1 lit. p) din OG nr.43/1997, constand in efectuarea unui transport public de marfa indivizibila cu depasirea masei totale maxime admise si a masei maxime admise pe axa 2 si pe axele 3- 5, pentru care a fost sanctionata cu 30.000 lei amenda.
8.2) - Procesul verbal de contraventie a fost incheiat in lipsa reprezentantului societatii comerciale, iar conducatorului auto S. E. i s-a refuzat accesul la cantarirea autovehiculului ( declaratie data in instanta, consemnata la fila 69 dosar).
8.3) - Contrar prevederilor art.19 alin.1 si 3 din OG nr.2/2001, potrivit carora `` In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, agentul constatator va face mentiunea despre aceste imprejurari , care trebuie confirmate de cel putin un martor, iar in lipsa unui martor va preciza motivele care au condus la incheierea lui in acest mod``, procesul verbal nu a fost semnat de un martor, neregularitate justificata prin prezenta la fata locului doar a agentilor constatatori si refuzul calitatii de martor al participantilor in trafic.
8.4) - Tribunalul retine ca instanta fondului a inlaturat in mod corect apararile formulate de intimata avand in vedre faptul ca :a) prezenta la fata locului doar a unor agenti constatatori nu suplineste cerinta imperativa instituita la alin.3 din art.19, iar b) justificarea evocata in sensul refuzului calitatii de martor a celorlalti participanti la trafic a devenit un stereotip pentru agentii constatatori ai recurentei, situatie de natura sa prejudicieze echitatea procedurii de constatare a savarsirii unei contraventii, in conditiile in care in favoarea oricarui contravenient opereaza prezumtia de nevinovatie (Hot. Anghel vs. Romaniei, cererea nr.28183/03, pronuntata la data de 4.10.2007).
8.5) - In contextul expus se apreciaza ca instanta fondului a retinut in mod corect ca procesul verbal contestat este afectat de nulitate, neprezentand credibilitate imposibilitatea asigurarii unui martor asistent la momentul incheierii procesului verbal , la o ora rezonabila si intr-un loc public, astfel cum a fost motivata solutia de catre judecator.
8.6) - De necontestat, incalcarea prevederilor art.19 alin.1 si 3 din OG nr.2/2001 atrage nulitatea actului numai in conditiile in care partii i s-a pricinuit o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea actului, conform art.105 alin.2 Cod procedura civila. Or, in cauza pendinte judecatii, pe fondul neregularitatii constatate, petentei i s-a produs o vatamare ce se circumscrie aplicarii unei amenzi in cuantum substantial:30.000 lei (in conditiile in care conducatorului auto i s-a interzis accesul la operatia de cantarire a autovehiculului).
8.7) - Referitor la Decizia nr.XXII /19.03.2007 pronuntata de I.C.C.J in recurs in interesul legii, tribunalul apreciaza ca nu este incidenta cauzei, in conditiile in care partea a dovedit producerea unei vatamari .
9.) - Solutia tribunalului
Pentru considerentele expuse, aprecindu-se asupra legalitatii si temeiniciei solutiei atacate, in baza art.312 alin.2 din Codul de procedura civila s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de intimata impotriva sentintei nr.1858 din 9.03.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr.11596/200/2010.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.39 din data 15.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Nulitate absoluta    Judecatoria Buzau    Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Din Romania SA    Prezumtia de vinovatie    Transport public de marfa    Contravenient    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Proces-verbal de contraventie    OG 2/2001    OG 43/1997    OUG 109/2005    Depasirea masei totale maxima admisa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 88/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Raspunderea patrimoniala a salariatului poate fi atrasa numai daca datoria a fost constata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 294/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decizie de concediere a salariatului. Masura cu caracter abuziv si arbitrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 907/2016 din 14.04.2016

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului. Descrierea insuficienta a faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Complet specializat pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 117/CM din 23.02.2016Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim