Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Partaj succesoral. Reductiune excesiva contract de vanzare-cumparare

Partaj succesoral. Reductiune excesiva contract de vanzare-cumparare

  Publicat: 16 Oct 2012       7469 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamantii C.V.V.si S.M., a chemat in judecata pe paratii C.N.si C. A. , solicitind ca prin sentinta care se va da , sa se dispuna partajarea averii succesorale ramasa de pe urma defunctului C.N. in cote de l/l6 pentru C. V. V. , S. M. si 2/l6 pentru C. N. urmare reductiunii excesive din contractul de vinzare cumparare nr. 321 /200l cu cheltuieli de judecata .

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act juridic prin care o persoana dispune de un bun al sau in favoarea unei alte persoane,
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Frati si dupa mama si dupa tata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act juridic prin care o persoana dispune de un bun al sau in favoarea unei alte persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.


In motivarea de fapt a actiunii reclamantii arata ca, a decedat defunctul C. N. avind ca mostenitori in calitate de fii pe C. V. V. , S.M, si C.N .


Ca avere succesorala a ramas cota de l/4 din casa de locuit constructie anexa si 360 mp teren intravilan aferent casei .


Cu privire la imobil arata ca prin contractul de vinzare cumparare autentic nr. 321/200l parintii lor C. N. si C. M. , au instrainat imobilul catre fratele lor C. N. si sotia acestuia C.A. , rezervindu-si dreptul de uzufruct viager asupra intregului imobil.


La data de l6.l2.2004 ,a decedat C. M. reclamantii nefacind acte de acceptare a succesiunii de pe urma acesteia .


Astfel cota de l/2 din imobil ce a fost proprietatea mamei a intrat in patrimoniul paratilor.


Cu privire la cota de l/2 din imobil ce a fost proprietatea tatalui C. N , l/2 din aceasta a intrat in patrimoniul paratilor fiind vinduta catre nora sa C. A.


Arata ca in aceste conditii paratii au o cota de ? din imobil ( ? cota de pe urma mamei plus l/4 cota de pe urma tatalui vinduta norei).


In ce priveste cota de l/4 din imobil vinduta de tata, C. N fiului sau C.N. cu clauza de uzufruct ,aceasta urmeaza a fi supusa partajarii conform art. 845 cod civil .


Mai arata ca in cauza existind o astfel de liberalitate sunt aplicabile dispozitiile art. 848 cod civil privind reductiunea liberalitatii ce incalca rezerva succesorala .


Cum defunctul are trei copii ,conform art. 84l cod civil,rezerva succesorala este de 3/4 din masa succesorala respectiv l/4 iar cotitatea disponibila 1/4 ii revine paratului C. N. ..


In concluzie solicita reductiunea liberalitatii cu cota de 2/l6 din imobil , cota ce le revine reclamantilor , urmind partajarea in cote de l/l6 pentru fiecare din cei trei frati .


Actiunea a fost intemeiata in drept pe art. 728 , 845 si 848 cod civil .


La actiune reclamantii au atasat, copii de pe contractul de vinzare cumparare ,de pe certificatele de deces ale defunctilor si de pe certificatele de nastere ale reclamantilor filele 4-8 si l4 dosar.


Prin intimpinare paratii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.


Au precizat, cu privire la contractul de vinzare cumparare , ca nu este un act gratuit cum sunt cele la care se refera art. 845 si 849 din codul civil , ci fiecare din partile contractante au urmarit si dobindit un avantaj- proprietatea imobilului respectiv asigurarea intretinerii pana la deces.


Partile nu au solicitat alte probe in afara celor depuse la dosar.


Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .


Prin contractul de vinzare cumparare cu clauza de intretinere , autentificat la data de 2.03.200l , sotii C. N. si C.M , au vindut sotilor C.N. si C.A. imobilul casa de locuit constructie anexa si terenul aferent de 360 mp .


Pretul vinzarii s-a stabilit la suma de 55.000.000 lei ROL din care la data incheierii contractului s-a platit 27.000.000 lei ROL,stabilindu-se de comun acord ca diferenta de 28.000.000 lei ROL sa constituie intretinere si ingrijire pentru vinzator pe toata durata vietii pana la deces.


La data de l6.l2.2004 a decedat vinzatoarea C. M. la decesul acesteia , reclamantii neridicind nici o pretentie cu privire la imobil .


Ulterior la data de l4.04.2009 , a decedat si C. N. data la care conform contractului imobilul a intrat in patrimoniul paratilor .


Conform art.847 cod civil ,liberalitatile prin act sau intre vii sau prin testament cind vor trece peste partea disponibila vor fi reduse la aceasta parte .


Reductiunea liberalitatilor intre vii nu poate fi ceruta decat numai de erezii rezervatari , de erezii acestora sau de cei care infatiseaza drepturile lor.


In cauza de fata instanta apreciaza ca nu sunt incidente dispozitiile legale aratate mai sus , deoarece nu este vorba de o liberalitate ci in concret s-a incheiat un contract de vinzare cumparare cu clauza de uzufruct viager si de intretinere( urmarind fiecare un anumit avantaj) , s-a fixat un pret care s-a platit o parte la data incheierii actului autentic iar diferenta s-a achitat prin asigurarea intretinerii celor doi vinzatori pana la deces dupa care imobilul ce a facut obiectul contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere a intrat in patrimoniul paratilor conform claauzelor contractuale.


Deoarece imobilul supus partajarii este in totalitate proprietatea paratilor instanta va respinge ca neintemeiata actiunea civila de fata.


In baza art.274 cod pr. civila , reclamantii vor fi obligati la 2000 lei , cheltuieli de judecata catre parati.

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 07.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Mostenitor    Avere succesorala    Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere    Liberalitate    Partaj succesoral    Contract de vanzare-cumparare    Uzufruct viager    Rezerva succesorala    Masa succesorala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Actiune in anularea certificatului de mostenitor si nulitatea actelor subsecvente. Dezbatere succesorala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 749 din 30 martie 2016

Admisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei pronuntata in recurs ca urmare a gresitei calificari de catre instanta a caii de atac exercitata de parti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 401 din 11 februarie 2015

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Beneficiarul asigurarii in situatia in care exista un contract de asigurare de viata incheiata pentru riscul de deces al imprumutatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 853 din 18 martie 2015

Obligatia mandatarului de a preda mostenitorilor mandantului bunurile primite in puterea mandatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 7522 din 25 octombrie 2011

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Actiune in revendicare. Imobil nationalizat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia civila si de proprietate intelectuala, Decizia nr. 1533/A din 21.02.2011

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu