Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plata sumei reprezentand contravaloarea fructelor culese de pe suprafete de teren

Plata sumei reprezentand contravaloarea fructelor culese de pe suprafete de teren

  Publicat: 17 Oct 2012       2268 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.x/2011, reclamantul FG. a chemat in judecata pe paratii V.D. si V. A., solicitand obligarea acestora la plata sumei de 2400 lei reprezentand contravaloarea fructelor culese de pe urmatoarele suprafete de teren, proprietatea reclamantului:

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
A fost promulgat la 11.09.1865
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Act sau fapt juridic prin care se realizeaza trecerea unui drept real sau a unui drept de creanta din patrimonial unui subiect de drept in patrimonial altui subiect de drept,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

- suprafata de 700 m.p. categorie livada, inscrisa in titlul de proprietate nr.x/2009 (solicita recolta pe anul 2010);
- suprafata de 700 m.p. categoria faneata, inscrisa in acelasi titlu de proprietate (solicita contravaloarea recoltei pe ultimii 3 ani);
- suprafata de 1 ha teren categoria agricol, situat in zona de campie si inscrisa in titlul de proprietate nr.105223 din
13.04.2009 (solicita contravaloarea recoltei pe anul 2010).
In motivarea in fapt a actiunii reclamantul arata ca detine aceste suprafete de teren de pe urma
def.Z St. G, iar paratii profitand de faptul ca locuieste in alta localitate, au cules fara acordul reclamantului fructele de pe respectivele suprafete de teren .
Actiunea nu a fost intemeiata in drept, indicandu-se doar art.112 din codul de procedura civila, care se refera la cererea de chemare in judecata .
Reclamantul a depus la dosarul cauzei copia titlului de proprietate nr.105221 din 13.04.2009 si copia titlului de proprietate nr.105223 din 13.04.2009.
Actiunea a fost legal timbrata cu 203 lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.
La termenul de judecata din data de 01.04.2011 s-a prezentat parata VA care a invederat instantei ca stapaneste terenurile in urma unei intelegeri avute cu numitul ZN, in prezent decedat si respectiv cu mostenitorul acestuia ZG, care la randul lor pretind drepturi asupra terenurilor respective.
La termenul de judecata din data de 03.06.2011 s-a pus in discutie calitatea procesuala activa a reclamantului, in raport de v de proprietate,Fructe civile,Drept de accesiune,Mostenire,Partaj succesoral,Succesiune,Vocatie succesorala,Exceptia lipsei calitatii procesual activasustinerile acestuia in sensul ca este proprietarul terenurilor de pe care solicita contravaloarea recoltei si fata de situatia ce rezulta din cuprinsul titlurilor de proprietate depuse la dosar.
Reclamantul a precizat ca F M - persoana inscrisa ca titular in cele doua titluri de proprietate in calitate de mostenitoare a def. ZSt. G - a fost cea de-a doua sotie a tatalui reclamantului F P, acesta din urma mostenind-o in calitate de sot supravietuitor. A mai precizat reclamantul ca tatal sau F P nu a fost singurul mostenitor al def.FM, ci a venit in concurs cu colateralii privilegiati insa, pe rolul instantelor au existat mai multe incercari de partajare, nici una dintre acestea nefiind finalizata. Sustine ca nu a dezbatut la randul sau succesiunea de pe urma tatalui F P.
Referitor la sustinerile paratei in sensul ca detine terenurile prin intelegere cu numitul Z N, actualmente decedat, instanta retine ca Z N a avut vocatie succesorala la succesiunea def.F M.
Fata de aceasta situatie, instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.
Exceptia este intemeiata pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare:
Potrivit disp.art.483 cod civil, ``fructele naturale sau industriale ale pamantului, fructele civilea€¦, se cuvin proprietarului in puterea dreptului de accesiune``.
Potrivit disp.art.485 cod civil ``posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat cand poseda cu buna credinta``, buna credinta fiind definita in disp.art.486 din codul civil, ca fiind posesia exercitata ``ca proprietar in puterea unui titlu translativ de proprietate ale carui viciuri nu-i sunt cunoscute``.
Rezulta asadar ca, actiunea de fata, respectiv in obligarea paratilor sa plateasca contravaloarea fructelor obtinute de pe anumite terenuri putea fi formulata doar de catre persoana care facea dovada dreptului sau exclusiv de proprietate cu privire la terenurile respective.
In speta terenurile sunt inscrise in titlurile de proprietate emise pe numele titularului F M, in calitate de most.a def.Z St. G, iar reclamantul nu a facut nici o dovada cu privire la dobandirea acestor terenuri prin succesiune de pe urma titularului dreptului de proprietate .
Asa cum s-a aratat, F M a fost cea de-a doua sotie a tatalui reclamantului si in aceasta situatie, pentru a dobandi proprietatea bunurilor ce au apartinut acesteia, trebuia sa fie facuta dovada acceptarii si dobandirii mostenirii de catre tatal reclamantului ca sot supravietuitor, iar de pe urma acestuia, de catre reclamant, in calitate de fiu.
Aceasta dovada nu s-a facut in speta, iar din sustinerile partilor rezulta ca procedura succesorala de pe urma def.F M este una litigioasa si nu s-a finalizat pana in prezent printr-o hotarare irevocabila.
In atare situatie reclamantului nu poate pretinde un drept de proprietate asupra terenurilor mentionate in actiune si nici nu poate invoca posesia de buna credinta, nefiind indeplinite conditiile prevazute de art.486 din codul civil, in determinarea bunei credinte, ca si conditie de dobandire a fructelor de catre posesor.
Pentru aceste considerente instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si in consecinta, in baza art.483 din codul civil, va respinge actiunea ca fiind formulata de catre o persoana fara calitate procesuala activa.
Pronuntata de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1040 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Patarlagele    Titlu de proprietate    Mostenitor    Calitate procesual activa    Fructe naturale    Fructe industriale    Titlu translativ de proprietate    Fructe civile    Drept de accesiune    Mostenire    Partaj succesoral    Succesiune    Vocatie succesorala    Exceptia lipsei calitatii procesual activa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 393 din 6 februarie 2014

Actiune in constatarea nulitatii unei dispozitii de restituire in natura emisa in temeiul Legii nr. 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 4675 din 22 octombrie 2013

Admisibilitatea actiunii in constatarea dreptului de proprietate formulata de posesorul imobilului in situatia in care ambele parti detin titluri de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.4580 din 16 octombrie 2013

Actiune in constatarea nulitatii absolute a Protocolului pentru vanzarea locuintelor in temeiul Legii nr. 112/1995 semnat de primar in numele unitatii administrativ-teritoriale. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 490 din 12 februarie 2014

Actiune in revendicare cu privire la un imobil ce a facut obiectul Legii nr. 10/2001, formulata de urmasii fostului proprietar, impotriva cumparatorilor in baza Legii nr. 112/1995. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 465 din 7 februarie 2014Articole Juridice

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Incetarea persoanei juridice (Art. 244 - 251 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale (Art. 2.435 - 2.463 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia impusa de o instanta nationala competenta unei persoane care contraface o marca comunitara inregistrata de a continua sa utilizeze respectiva marca, are, ca regula generala, efecte in intreaga Uniune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura constituirii unei asociatii de proprietari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dovada dreptului de proprietate in sistemul Legii nr. 18/1991 cu privire la fondul funciar
Sursa: EuroAvocatura