Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract colectiv de munca. Contestatie impotriva deciziei de concediere. Acordare salarii compensatorii

Contract colectiv de munca. Contestatie impotriva deciziei de concediere. Acordare salarii compensatorii

  Publicat: 26 Oct 2012       4278 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 179/01.02.2010 pronuntata de Tribunalul Galati, a fost respinsa ca tardiva contestatia formulata de contestatoarea L.S.D. impotriva deciziei nr. 6/05.01.2009 emisa de intimata S.C. A. SRL Galati.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A fost obligata intimata sa plateasca contestatoarei contravaloarea a patru salarii de baza lunare cu titlu de compensatii banesti.


A fost obligata intimata la plata sumei de 250 lei cheltuieli de judecata catre stat .


Impotriva sentintei civile a declarat recurs parata S.C. A. S.R.L. Galati criticand-o ca fiind data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, conform art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.


A solicitat examinarea cauzei sub toate aspectele motivat de faptul ca hotararea atacata nu este susceptibila de apel (art. 3041 Cod procedura civila).


In motivarea recursului a invocat faptul concedierii reclamantei ca efect al scaderii drastice a vanzarilor si efectuarea mai multor modificari in structura de personal a societatii.


Potrivit Contractului colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2008 - 2010 partile contractante nu au prevazut ca in cazul concedierilor individuale sau colective din motive ce nu tin de persoana salariatului, acesta sa beneficieze de salarii compensatorii, astfel incat acordarea acestora ar duce la incalcarea dispozitiilor art. 8 si art. 16 din Codul muncii.


A mai invocat incheierea Procesului verbal nr. 1/02.12.2009 intre conducerea societatii si reprezentantii salariatilor prin care s-a stabilit, printre altele, ca nu se va plati nici un salariu compensatoriu salariatilor care vor fi concediati in conditiile prevazute mai sus.


Prin dispozitiile art. 11 Codul muncii legiuitorul nu a ingradit existenta unei intelegeri ulterioare intre partile contractante avand drept scop reducerea efectelor crizei economice si mentinerea functionarii societatii.


A mai invocat principiul general al fortei obligatorii a contractelor, stabilit de art. 969 Cod civil care prevede ca conventiile legal facute au putere de lege intre parti.


A solicitat admiterea recursului, iar in rejudecare modificarea in tot a sentintei civile in sensul respingerii actiunii ca nefondata.


La termenul de judecata din data de 05.05.2010, recurenta a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune fata de platile compensatorii, considerand ca este aplicabil in cauza termenul de 6 luni prevazut de art. 283 lit. e Codul muncii.


Intimata-reclamanta nu a formulat intampinare insa, prezenta in instanta, a solicitat respingerea exceptiei prescriptiei intrucat termenul de prescriptie este cel prevazut de art. 283 lit. c din Codul muncii, de trei ani.


Pe fondul cauzei a solicitat respingerea recursului ca nefondat, justetea pretentiilor sale rezultand din prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de ramura ale carei prevederi au caracter minimal pentru celelalte niveluri.


Examinand recursul astfel declarat pe baza motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente in materie, sub toate aspectele de fapt si de drept in conformitate cu prevederile art. 3041 Cod procedura civila, curtea apreciaza ca este nefondat pentru urmatoarele considerente.


In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune, nu se retine ca fiind intemeiata.


Instanta apreciaza ca se aplica termenul de 3 ani prevazut de art. 283 alin. 1 litera c din Codul muncii de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate, deci se refera la obiect cu caracter patrimonial, cum este si cazul de fata.


Termenul de 6 luni prevazut de litera e a aceluiasi articol se aplica in cazul neexecutarii contractului colectiv de munca ori a unor clauze a acestuia.


In consecinta, sunt incidente disp. art. 283 litera c) din Codul muncii, fiind vorba de drepturi salariale.


Pe fondul cauzei, criticile formulate de recurenta S.C. A. S.R.L. Galati nu pot fi primite.


In speta sunt incidente dispozitiile art. 11 Codul muncii care stabilesc un caracter minimal al drepturilor stabilite prin clauzele contractului individual de munca, care nu pot fi sub nivelul stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca .


De asemenea, dispozitiile art. 8 al. 2 din Legea nr. 130/1996 Republicata privind contractul colectiv de munca, contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiat la nivel superior.


Ca atare, in mod legal si temeinic prima instanta a retinut aplicabilitatea prevederilor art. 78 al. 4 din Contractul colectiv de munca la nivel de ramura comert potrivit caruia in cazul efectuarii concedierilor colective angajatorul va acorda compensatii banesti de minimum 4 (patru) salarii de baza lunare, drepturi superioare putand fi negociate in contractele colective de munca la nivel de unitate sau grupuri de unitati.


Faptul incheierii la nivel de unitate a unei intelegeri in sensul neacordarii nici unui salariu compensatoriu salariatilor concediati in mod individual sau colectiv nu poate fi retinut, fata de prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1996 si ale art. 11 Codul muncii.


Prin conventie nu se poate deroga de la lege, bunele moravuri sau ordinea publica (art. 968 Codul civil).


In consecinta, pentru considerentele aratate si in temeiul dispozitiilor art. 312 al. 1 Cod procedura civila a fost respins ca nefondat recursul declarat de parata S.C. A. S.R.L., hotararea primei instante fiind legala si temeinica.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 603 din data 05.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Salariu de baza    Salariat    Angajat    Legea 130/1996    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune    Principiul general al fortei obligatorii a contractelor    Angajator    Compensatie    Contract colectiv de munca    Salariu compensator    Drepturi salariale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul valorii unei ore suplimentare. Aplicarea sporului de 75 la suta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu