Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Material de urmarire penala. Nulitate relativa

Material de urmarire penala. Nulitate relativa

  Publicat: 29 Oct 2012       3004 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Dispozitiile art.250 – 257 din Codul de procedura penala, care reglementeaza institutia prezentarii, materialului de urmarire penala, nu sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, ci a nulitatii relative, care poate fi invocata numai in conditiile prevazute de art.197 alin.1 si 4 din Codul de procedura penala.

Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Consecinta a infractiunilor de perversiune sexuala si de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice constand in exprimarea sentimentelor
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Parti componente ale infractiunii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In speta, desi a invocat inca de la judecata in prima instanta incalcarea dispozitiilor legale privind prezentarea materialului de urmarire penala, inculpatul B.A.T. nu a justificat existenta unei vatamari care sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actelor intocmite ulterior pretinsei incalcari.


Este adevarat ca, prin nerespectarea dispozitiilor legale privind prezentarea materialului de urmarire penala, inculpatul poate fi privat, la momentul procesual respectiv, de posibilitatea de a formula cereri si de a solicita probe in aparare, dar aceasta vatamare poate fi inlaturata de catre prima instanta, sau de catre instanta de apel, in fata carora pot fi solicitate orice probe.


In cauza de fata, inculpatul nu a indicat pe parcursul judecatii existenta unor cereri sau probe pe care ar fi dorit, dar nu a avut posibilitatea sa le solicite in momentul prezentarii materialului de urmarire penala, astfel ca nu se poate retine existenta unei vatamari cauzate de pretinsa incalcare la acel moment procesual a dispozitiilor legale.Decizia penala nr.687/R/27.09.2010 a Curtii de Apel GalatiSpeta comentata de domnul judecator Constantin Carcota
Prin Sentinta penala nr.347/13.08.2009, pronuntata de Judecatoria Tecuci (dosar nr.3879/324/2008), a fost condamnat inculpatul B.A.T. la pedeapsa inchisorii in cuantum de 1 an si o luna, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, avand in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala, prev. de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002 republicata, cu aplicarea art. 37 litera b Cod penal.


Pentru a pronunta aceasta hotarare penala, prima instanta a retinut urmatoarele:


La data de 28.07.2008, un echipaj al serviciului de patrulare si supraveghere a traficului rutier din mun. T a fost sesizat despre faptul ca pe str. M G, in fata sediului P M T, s-a produs o tamponare in care au fost implicate autoturismele cu numerele de inmatriculare Gl 32- ---, apartinand inculpatului, si Gl 04 --, apartinand martorului M.P.


Initial, inculpatul a recunoscut ca a condus masina marca D L cu nr. de inmatriculare Gl 32--- pe o distanta scurta, de cca 50 m, pentru a reclama pe agentul de paza al firmei SC V SRL, care l-a agresat, si ca a condus masina dupa ce a consumat bauturi alcoolice.


In faza cercetarii judecatoresti inculpatul a aratat ca a circulat pe o distanta scurta (intre H T si sediul politiei) doar pentru a reclama la politie faptul ca fusese agresat in fata H T de un grup de 5 agenti de paza .


Din probele administrate in cauza, instanta a retinut ca martorii T.A. si T.M. - agenti de paza ai firmei SC V SRL cu sediul in incinta H T din Tecuci, au fost solicitati de fratele inculpatului, B.C.M., si el pe atunci agent de paza, pentru a se deplasa la locuinta inculpatului, pe motiv ca acesta provoca scandal .


Intrucat B.C.M., in calitate de agent de paza al aceleasi firme, urma sa intre in serviciu in noaptea de 28.07.2008, cei doi colegi l-au transportat de acasa la sediul firmei, in zona H T.


Ulterior, in jurul orelor 21,00 - 22,00, inculpatul s-a deplasat si el la sediul firmei cu autoturismul cu nr. de inmatriculare Gl 32--- pe care l-a parcat in str. C. V. Dupa ce a coborat din masina, s-a indreptat catre fratele sau, fiind agresiv. Acest lucru l-a determinat pe martorul T. M. sa foloseasca un spray lacrimogen, pentru a-l linisti pe inculpat.


Dupa ce i s-a aplicat un jet de spray lacrimogen de catre martorul T. M., inculpatul s-a deplasat tot cu autoturismul sau spre sediul politiei, cu scopul de a-l reclama pe agentul de paza, context in care a tamponat cu autovehiculul sau un alt autovehicul, condus de martorul M.P.


Din buletinul de analiza toxicologica si alcoolemie nr. 2509/31 07 2008 rezulta ca la prima proba inculpatul avea o alcoolemie de 1,30 gr % iar la a doua proba de 1,65 gr %.


S-a apreciat ca fiind dovedita situatia faptica mai sus prezentata, implicit vinovatia inculpatului cu materialul probator administrat cauzei (procesul - verbal de constatare intocmit de agentii din cadrul Serviciului rutier al M T, rezultatul buletinului de analiza toxicologica (alcoolemie, declaratiile martorilor B.C.M., T.A., T.M. si M.P.).


De asemenea, prima instanta a apreciat ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile constrangerii fizice sub imperiul careia ar fi savarsit inculpatul fapta .


Impotriva acestei hotarari penale in termen legal a formulat apel inculpatul B.A.T., solicitand desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru motivul ca instanta de fond nu a fost legal sesizata, intrucat nu i-a fost prezentat materialul de urmarire penala. In subsidiar, a invocat motivul ca pedeapsa ce i-a fost aplicata este prea mare fata cu consecintele faptei retinute in sarcina sa.


Prin Decizia penala nr.5/11.01.2010, Tribunalul Galati a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul B.A.T.


Pentru a decide astfel, Tribunalul a retinut ca problema legalei sesizari a instantei, invocata de inculpat si in prima faza de judecata, a fost clarificata de catre instanta de fond .


Astfel, procesul verbal incheiat la data de 10 11 2008 de catre procuror (fila 31 dosar urm.penala) face dovada prezentarii materialului de urmarire penala in sensul art.257 Cod procedura penala. Rezulta ca aceasta etapa a urmaririi penale, de o importanta deosebita, a fost parcursa la o alta data decat cea programata (conform dovezii de citare), ca urmare a prezentei inculpatului de buna voie, cu o zi inainte, la Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci .


Procesul verbal de la fila 31 dosar urmarire penala, ca mijloc de proba in procesul penal, a fost incheiat de procuror in conditiile de forma prev. de art. 91 Cod procedura penala. Faptul ca inculpatul la acel moment a refuzat sa semneze nu are nici o relevanta sub aspectul fortei probante a acestui act de procedura, cata vreme procurorul a facut mentiunea ca A«refuza sa semnezeA» .


Apoi, inculpatul care a contestat acest inscris, nu a facut dovada ca acest proces verbal cuprinde fapte si imprejurari care nu corespund adevarului .


De asemenea, Tribunalul a retinut ca pedeapsa aplicata inculpatului in prezenta cauza este una legala menita a-si atinge scopurile, grefata pe criteriile de individualizare prevazute de dispozitiile art.72 Cod penal .


Inculpatul B.A.T. a declarat recurs impotriva celor doua hotarari, reiterand motivul invocat in apel, in sensul ca prima instanta nu a fost legal sesizata, deoarece au fost incalcate dispozitiile art.257, cu referire la art.250 din Codul de procedura penala, privind obligativitatea prezentarii materialului de urmarire penala.


Sub acest aspect, aparatorul inculpatului a sustinut ca in procesele-verbale aflate la filele 3 si 32 din dosarul de urmarire penala s-a mentionat in mod nereal ca in ziua de 10.11.2008 inculpatul s-a prezentat la procurorul de caz si ca acesta i-ar fi prezentat materialul de urmarire penala, imprejurare in care el a refuzat sa dea declaratie si sa semneze procesul-verbal.


In opinia apararii, aceasta incalcare a dispozitiilor legale atrage nulitatea absoluta a actului de sesizare a instantei, cat si a hotararilor pronuntate de cele doua instante, astfel ca se impune trimiterea cauzei la procuror, pentru completarea cercetarilor si legala sesizare a instantei.


Recursul a fost considerat ca fiind fondat, insa pentru alt motiv decat cel invocat de inculpat.


Examinand cauza in raport cu motivul de recurs invocat de inculpatul B.A.T., Curtea a retinut urmatoarele:


Prin citatia emisa la data de 07.11.2008, in dosarul nr.1756/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tecuci (fila 19 din dosarul primei instante) inculpatul B.A.T. a fost chemat sa se prezinte in ziua de 11.11.2008 la sediul acestei institutii, pentru a i se prezenta materialul de urmarire penala in prezenta cauza, in care avea loc la acea data calitatea de invinuit.


Din actele dosarului de urmarire penala (respectiv din procesele-verbale aflate la filele 31 si 32) rezulta ca inculpatul s-a prezentat la Parchet in ziua anterioara celei pentru care a fost citat, respectiv in ziua de 10.11.2008, prilej cu care i s-a prezentat materialul de urmarire penala, dar el a refuzat sa dea declaratie si sa semneze procesul-verbal.


La solicitarea primei instante, Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci a comunicat instantei o copie dupa registrul de acces persoane din ziua de 10.11.2008, din care rezulta ca inculpatul s-a prezentat in ziua respectiva la Parchet, la camera nr.4.


Potrivit sustinerilor inculpatului, prezentarea sa la Parchet in ziua de 10.11.2008 a fost in scopul de a fi primit in audienta la primul procuror, si nu pentru a i se prezenta materialul de urmarire penala in cauza de fata, activitate care era programata pentru ziua de 10.11.2008, la camera nr.6 - astfel cum rezulta din citatie.


Desi aceasta sustinere poate fi reala, ea nu exclude posibilitatea ca procurorul care a instrumentat prezenta cauza, constatand prezenta inculpatului in sediul Parchetului in ziua de 10.11.2008, sa il cheme si sa-i prezinte materialul de urmarire penala cu o zi inaintea celei stabilite in acest scop.


Prin urmare, avand in vedere prevederile art.90 din Codul de procedura penala, potrivit carora procesele verbale incheiate de organele de urmarire penala sunt mijloace de proba, Curtea apreciaza ca cele doua procese verbale, aflate la filele 31 si 32 din dosarul de urmarire penala, fac dovada incercarii procurorului de a-i prezenta inculpatului materialul de urmarire penala.


Pe de alta parte, chiar daca s-ar considera ca procedura de prezentare a materialului de urmarire penala a fost viciata - in conditiile in care a fost efectuata in ziua anterioara celei pentru care inculpatul fusese legal citat in acest scop - trebuie observat ca dispozitiile art.250 - 257 din Codul de procedura penala, care reglementeaza aceasta institutie, nu sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, ci a nulitatii relative, care poate fi invocata numai in conditiile prevazute de art.197 alin.1 si 4 din Codul de procedura penala.


Or, desi a invocat inca de la judecata in prima instanta incalcarea dispozitiilor legale privind prezentarea materialului de urmarire penala, inculpatul B.A.T. nu a justificat existenta unei vatamari care sa nu poate fi inlaturata decat prin anularea actelor intocmite ulterior pretinsei incalcari.


Este adevarat ca prin nerespectarea dispozitiilor legale privind prezentarea materialului de urmarire penala, inculpatul poate fi privat, la momentul procesual respectiv, de posibilitatea de a formula cereri si de a solicita probe in aparare, dar aceasta vatamare poate fi inlaturata de catre prima instanta, sau de catre instanta de apel, in fata carora pot fi solicitate orice probe.


In cauza de fata, inculpatul nu a indicat pe parcursul judecatii existenta unor cereri sau probe pe care ar fi dorit, dar nu a avut posibilitatea sa le solicite in momentul prezentarii materialului de urmarire penala, astfel ca nu se poate retine existenta unei vatamari cauzate de pretinsa incalcare la acel moment procesual a dispozitiilor legale.


Prin urmare, Curtea retine ca este nefondat motivul de recurs invocat de inculpat, care vizeaza restituirea cauzei la procuror, in vederea prezentarii materialului de urmarire penala.


Examinand si din oficiu hotararile penale recurate, in limitele cazurilor de casare prevazute de art.3859 alin.3 din Codul de procedura penala, Curtea a constatat ca cele doua instante au retinut in mod corect vinovatia inculpatului, cu privire la fapta dedusa judecatii - constand in aceea ca, in ziua de 28.07.2008, a condus un autoturism pe drumurile publice din municipiul Tecuci, dupa ce consumase bauturi alcoolice, avand o alcoolemie de 1,3%o la prima proba si de 1,65%o la a doua proba .


Desi materialul probator administrat in cauza confirma in mare parte sustinerile inculpatului, in sensul ca a condus autoturismul pe o distanta scurta, deplasandu-se la sediul politiei pentru a reclama agresiunea exercitata asupra sa de catre martorii T.M. si T.A., care, potrivit sustinerilor sale, l-au lovit si au pulverizat in directia sa un jet de spray lacrimogen, aceasta imprejurare nu constituie o cauza de natura sa inlature caracterul penal al faptei .


Sub acest aspect se retine, pe de o parte, ca interventia celor doi martori a fost justificata de conduita inculpatului, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice si avea o atitudine agresiva.


Pe de alta parte, chiar daca sunt acceptate sustinerile inculpatului, in sensul ca se simtea amenintat de cei doi martori, acesta avea cu usurinta posibilitatea sa parcurga pe jos distanta pana la sediul politiei, locatie care, potrivit sustinerilor sale, era situata la cca. 50 de metri.


Prin urmare, Curtea a constatat ca in mod corect cele doua instante au retinut ca fapta savarsita de inculpat, in imprejurarile mai sus aratate, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002.


Curtea a apreciat insa ca hotararile recurate sunt netemeinice sub aspectul individualizarii pedepsei aplicate inculpatului.


Sub acest aspect, Curtea a constatat existenta unor imprejurari legate de savarsirea faptei, cum ar fi: distanta foarte scurta (de aproximativ 50 de metri) pe care inculpatul a parcurs-o cu autoturismul, ora relativ tarzie la care fapta a fost comisa (ora la care traficul rutier este de obicei mai redus), precum si starea conflictuala in care a fost implicat anterior si care a fost de natura sa-i provoace o anumita tulburare, imprejurari care pot fi retinute drept circumstante atenuante judiciare, conform art.74 alin.2 din Codul penal, si care, chiar in conditiile in care se afla in concurs cu starea de recidiva, justifica reducerea pedepsei sub limita minima speciala prevazuta de lege.


Prin urmare, Curtea, a constatat din oficiu incidenta cazului de casare prevazut de art.3859 alin.1 pct.14 din Codul de procedura penala, a admis recursul declarat de inculpatul B.A.T., a casat in totalitate decizia penala nr.5/11.01.2010 a Tribunalului Galati si in parte sentinta penala nr.347/13.08.2009 a Judecatoriei Galati iar, in rejudecare a dispus in sensul mai sus aratat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.687 din data 27.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Nulitate absoluta    Recidiva    Circumstante atenuante    Judecatoria Galati    Nulitate relativa    Tribunalul Galati    Material de urmarire penala    Analiza toxicologica    Judecatoria Tecuci    OUG 195/2002    Conducere pe drumurile publice a unui autoturism avand in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu