Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evacuare chirias pentru lipsa titlului

Evacuare chirias pentru lipsa titlului

  Publicat: 30 Oct 2012       3864 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata la Judecatoria Galati sub nr. 716/233 din 17.07.2006, reclamantii G.C.S. si A.H.C.S. au solicitat evacuarea paratei SC R. Galati din imobilul situat in Mun. Galati, str. Basarabiei nr. 18, Jud. Galati pentru lipsa titlului.
In motivarea cererii au aratat ca sunt proprietarii imobilului conform Dispozitiei nr. 3392/2005 emisa de Primarul Mun. Galati si ca in prezent parata SC R. Galati foloseste imobilul fara drept, desi au notificat-o pe aceasta sa il paraseasca.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
(Open-end lien) Clauza in contractul unei obli-gatiuni municipale bazate pe venituri care permite unui emitent sa vanda obligatiuni suplimentare
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acelasi lucru cu Despagubire.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina


In drept au invocat art. 480 Cod civil si Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005.


Parata a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantilor la plata sumei estimative de 168.490,23 RON cu titlu de despagubiri reprezentand sporul de valoare adus imobilului revendicat la valoarea actualizata cu indicele de inflatie la momentul platii efective si retinerea in beneficiul societatii parate a unui drept de retentie .


Parata a aratat ca a detinut imobilul in calitate de chirias incepand cu anul 1993 si ca, fiind degradat, cu acceptul Primariei, a efectuat lucrari de consolidare si de aducere a imobilului in stare de functionare.


A invocat, in drept, dispozitiile art. 53 din Legea nr. 10/2001.


Prin sentinta civila nr. 1336/20.02.2008, Judecatoria Galati a admis actiunea formulata, a admis in parte cererea reconventionala, a dispus evacuarea paratei din spatiul cu alta destinatie situat in Galati, str. Basarabiei nr. 18 si a dispus obligarea reclamantilor sa plateasca paratei suma de 90.931 lei pretentii, cu dobanda legala de la data ramanerii definitive a sentintei si pana la achitarea integrala a sumei.


Instanta de fond a retinut ca parata a efectuat lucrari de imbunatatire si refacere a imobilului in timpul locatiei, lucrari a caror contravaloare incumba proprietarului, respectiv cele care au fost de stricta necesitate, ca lucrari necesare si utile imobilului.


Cu privire la lucrarile efectuate doar pentru amenajarea, dotarea si adaptarea spatiului la nevoile activitatii desfasurate de parata, acestea nu folosesc cu nimic proprietarului si nici imobilului si nu sunt lucrari necesare.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata SC R. Galati sustinand ca toate imbunatatirile efectuate profita proprietarului imobilului, aducand un spor de valoare imobilului si, prin solutia adoptata de instanta de fond, se ajunge la o imbogatire fara justa cauza pentru reclamanti.


Si reclamantii au declarat apel, invederand ca temeiul in drept retinut de instanta de fond este gresit. Chiriasul, conform art. 53 din Legea 10/2001, are dreptul la despagubiri doar pentru imbunatatirile necesare si utile, iar conform art. 48 din Legea 10/2001 persoanele indreptatite la retrocedare sunt obligate la suportarea acestor despagubiri doar in cazul in care imobilul a fost preluat cu titlu valabil de catre stat, in caz contrar, despagubirile datorate chiriasilor fiind suportate de catre stat sau de catre unitatea detinatoare.


Toate imobilele preluate de catre stat in baza Decretului nr. 712/1966 sunt considerate atat de practica judiciara cat si de doctrina, ca fiind preluate fara titlu valabil.


In conditiile in care imobilul a fost preluat de stat fara titlu valabil, obligatia de plata a despagubirilor solicitate de catre SC R. Galati revenea statului si, prin urmare, nu poate fi acordat nici dreptul de retentie in beneficiul paratei.


Prin decizia civila nr. 394 din 19.09.2008 a Tribunalului Galati a fost admis apelul declarat de reclamanti, a fost schimbata in parte sentinta atacata in sensul ca a fost respinsa ca nefondata cererea reconventionala formulata de parata reclamanta. Au fost inlaturate din sentinta dispozitiile contrare si a fost obligata parata catre reclamanta la plata sumelor de 14 lei si echivalentul in lei la data platii a sumei de 1396,6 Euro cu titlu de cheltuieli de judecata .


Prin aceeasi decizie a fost respins ca nefondat apelul declarat de parata.


Pentru a decide astfel, instanta de apel a retinut ca potrivit art. 48 din Legea nr. 10/2001, chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile, iar alin. (3) stabileste ca in cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire revine statului.


In speta, preluarea s-a facut fara titlu valabil, adica prin Decretul nr. 712/1966, acesta fiind interpretat ca fiind un titlu nevalabil, deoarece statul era improprietarit prin incalcarea Constitutiei si a Codului civil.


Fiind o preluare fara titlu valabil, instanta de apel a retinut ca imbunatatirile aduse la imobil de catre chiriasi vor fi suportate de catre stat si nu de catre proprietar, conform disp. art. 48 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.


Impotriva deciziei civile nr. 394 din 19.09.2008 a Tribunalului Galati a declarat recurs parata criticand-o pe motive de nelegalitate.


In esenta, recurenta a sustinut ca in mod gresit instanta de apel a retinut ca imobilul in litigiu a fost preluat de stat fara titlu valabil, adica prin Decretul nr. 712/1966 si Decretul nr. 218/1960 in conditiile in care prin Dispozitia nr. 2044/SR din 24.10.2005 emisa de Primarul Municipiului Galati, care constituie titlul de proprietate al reclamantilor, s-a stabilit ca imobilul face obiectul art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001 fiind deci un imobil preluat de stat cu titlu valabil.


Recurenta a aratat ca, atat timp cat reclamantii nu au atacat Dispozitia emisa de Primar sub acest aspect, ea isi produce efectele in totalitate iar instanta de apel nu mai putea da o alta calificare juridica preluarii imobilului de catre stat intrucat Dispozitia de restituire a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra imobilului si are forta probanta a unui inscris autentic constituind titlu executoriu pentru punerea in posesie dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.


Fata de acest caracter juridic al Dispozitiei de retrocedare care stabileste ca imobilul a fost preluat de stat cu titlu valabil, cele retinute de instanta de apel, contrare Dispozitiei de retrocedare sub aspectul titlului statului asupra imobilului reprezinta, din punctul de vedere al recurentei, o incalcare flagranta a legii, motiv pentru care a solicitat admiterea recursului si modificarea in tot a deciziei atacate in sensul respingerii apelului declarat de reclamanti.


Totodata parata a solicitat ca, urmare modificarii deciziei Tribunalului Galati, sa se admita apelul sau declarat impotriva hotararii instantei de fond cu consecinta admiterii cererii reconventionale asa cum a fost formulata.


Recursul declarat de parati a fost respins ca nefondat.


Principala problema pe care instanta de recurs a apreciat ca se impune sa o lamureasca a fost aceea a existentei sau inexistentei titlului statului la momentul preluarii imobilului in litigiu intrucat, de acest aspect depinde modul de solutionare a cererii paratei avand ca obiect plata despagubirilor pentru sporul de valoare adus imobilului in perioada in care aceasta l-a detinut in calitate de chirias si, implicit, a capatului de cerere privind recunoasterea in favoarea paratei a unui drept de retentie asupra imobilului pana la recuperarea acestor despagubiri .


Instanta a considerat ca aceasta problema este esentiala intrucat Legea nr. 10/2001 reglementeaza modalitati diferite de rezolvare a unei asemenea cereri, in functie de existenta sau inexistenta titlului valabil al statului.


Astfel, potrivit art. 48 din Legea nr. 10/2001, in forma care era in vigoare la data introducerii prezentei actiuni, chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile, obligatia de despagubire revenind persoanei indreptatite daca imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil sau statului ori unitatii detinatoare daca imobilul a fost preluat fara titlu valabil.


Verificand decizia recurata sub aspectul solutiei adoptate cu privire la titlul statului asupra imobilului in litigiu, Curtea a constatat ca in mod corect instanta de apel a retinut ca preluarea imobilului s-a facut fara titlu valabil, respectiv prin Decretul nr. 712/1966.


Astfel, chiar in cuprinsul Dispozitiei nr. 2044/SR din 24.10.2005 emisa de Primarul Municipiului Galati se arata ca imobilul a trecut in proprietatea statului conform Decretului nr. 125/1948 si Decretului nr. 712/1966


Preluarea unor imobile de catre stat ca efect al aplicarii dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 trebuie considerata ca fiind fara titlu valabil pentru urmatoarele considerente:


Actul normativ mai sus mentionat prevedea ca bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul nr. 218 din 01.07.1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva (respectiv bunurile intrate inainte de publicarea acestui decret in posesia statului, a unei organizatii cooperatiste sau a oricarei alte organizatii obstesti, fie fara nici un titlu, fie in cadrul procedurii prevazute de Decretul nr. 111/1951) si care se aflau in posesia unei organizatii socialiste erau considerate proprietate de stat de la data intrarii lor in posesia statului sau a oricarei organizatii socialiste.


Cu privire la aceste imobile, Decretul nr. 218/1960 prevedea, in art. III, ca dreptul la actiune avand ca obiect restituirea acestora in natura sau prin echivalent se prescria in doi ani de la data cand a avut loc intrarea in posesie.


In mod evident, preluarea imobilelor de catre stat in baza acestor acte normative trebuie apreciata ca fiind una fara titlu valabil, nefiind indeplinite conditiile impuse prin Legea nr. 213/1998 referitoare la conformitatea decretului de nationalizare si a actelor administrative de aplicare a acestuia cu Constitutia, tratatele internationale la care Romania era parte si legile in vigoare la data la care bunurile au fost trecute in patrimoniul statului.


Prevederile celor doua decrete in baza carora imobilul in litigiu a trecut in proprietatea statului contraveneau flagrant dispozitiilor legale in vigoare la acel moment, respectiv dispozitiilor art. 1847 Cod civil, aceasta forma de improprietarire a statului, ca efect al implinirii termenului de prescriptie de doi ani, nerespectand conditiile textului legal mai sus citat intrucat posesia exercitata de stat nu putea fi considerata utila, in sensul art. 1847 Cod civil, aceasta fiind fondata pe violenta .


In aceste conditii, in mod legal si temeinic s-a apreciat de catre instanta de apel ca preluarea imobilului in litigiu de catre stat s-a facut fara titlu valabil, situatie in care, in speta, devin aplicabile dispozitiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 in sensul ca obligatia de dezdaunare a chiriasilor pentru sporul de valoare adus imobilului ce se restituie persoanei indreptatite apartine statului si nu celui caruia i se retrocedeaza imobilul.


Prin motivele de recurs, paratii au adus in discutie si o alta problema, respectiv faptul ca, in conditiile in care, prin Dispozitia nr. 2044/SR din 24.10.2005 emisa de Primarul Municipiului Galati si care constituie titlul de proprietate al reclamantilor s-a stabilit ca imobilul face obiectul art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001, fiind deci un imobil preluat de stat cu titlu valabil, instanta de apel nu mai putea sa dea o alta calificare titlului statului, aceasta cu atat mai mult cu cat reclamantii nu au inteles sa atace Dispozitia de retrocedare sub acest aspect.


Sub un prim aspect, Curtea a constatat ca in cuprinsul Dispozitiei de restituire a imobilului nu se face nici o precizare expresa cu privire la faptul ca imobilul ar fi trecut in proprietatea statului cu titlu .


Pe de altaDecretului nr. 125/1948 si Decretparte, insa, se arata in mod expres in Dispozitie ca imobilul a trecut in proprietatea statului conformului nr. 712/1966, aceasta fiind, deci, singura referire la titlul de preluare a imobilului.


In aceste conditii, s-a apreciat ca in mod corect instanta de apel a retinut, pentru considerentele deja aratate mai sus, ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, preluarea imobilului de catre stat s-a facut fara titlu, dispozitiile celor doua decrete fiind contrare legislatiei in vigoare la momentul preluarii imobilului.


Cat priveste mentiunea din cuprinsul Dispozitiei de retrocedare referitoare la faptul ca ``imobilul face obiectul art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001 modificata si completata``, Curtea a constatat urmatoarele:


Art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001, asa cum era aceasta in vigoare la data emiterii Dispozitiei Primarului Municipiului Galati stabilea ca, prin imobile preluate in mod abuziv se inteleg, intre altele si ``imobilele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile``.


Prin urmare, articolul mentionat nu face in nici un caz referire la imobilele preluate de stat cu titlu valabil, astfel incat sustinerile recurentilor sub acest aspect apar ca fiind lipsite de orice fundament.


Pe de alta parte, referindu-se in mod expres la imobile preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor, este evident ca art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001 nu isi gaseste aplicabilitatea in speta de fata, imobilul in litigiu neincadrandu-se in categoria acestor imobile, el fiind preluat de catre stat in baza Decretelor nr. 125/1948 si 712/1966 asa cum, de altfel, se si retine prin Dispozitia emisa de Primar.


In aceste conditii, mentiunea facuta in cuprinsul Dispozitiei de retrocedare a imobilului cu privire la incidenta art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001 nu doar ca vine in contradictie cu mentiunea anterioara pe care aceasta o cuprinde referitoare la faptul ca imobilul a trecut in proprietatea statului conform celor doua decrete mentionate, dar este si nereala, contravine actelor existente la dosar care probeaza fara nici un fel de dubiu modalitatea de trecere a imobilului in proprietatea statului si, prin urmare, nu poate fi luata in considerare.


Imprejurarea ca Dispozitia emisa de Primar nu a fost atacata de reclamanti sub acest aspect este lipsita de relevanta.


De altfel, in conditiile in care, prin Dispozitia emisa de Primar, reclamantilor li s-a restituit in natura imobilul revendicat, acestia nici nu aveau interes sa atace aceasta dispozitie, cu atat mai mult cu cat era evident ca art. 2 lit. g din Legea nr. 10/2001 nu isi gasea aplicabilitatea in speta, din toate actele depuse la dosar rezultand ca trecerea imobilului in proprietatea statului s-a facut in baza Decretului nr. 712/1966 si nu in baza Legii nr. 139/1940 privind rechizitiile.


Prin urmare, sustinerea recurentilor in sensul ca instanta de apel ar fi ignorat Dispozitia emisa de Primar si ca ar fi facut alte aprecieri cu privire la titlul statului asupra imobilului decat ceea ce deja se retinuse prin prevederile acesteia, au fost apreciate ca nefondate.


In consecinta, Curtea a retinut ca imobilul in litigiu a trecut in proprietatea statului fara titlu, in temeiul Decretului nr. 712/1966, decret ce contravenea art. 1847 Cod civil in vigoare la momentul preluarii imobilului de catre stat, astfel incat, cererea paratei privind despagubirea sa pentru sporul de valoare adus imobilului in perioada in care l-a ocupat in calitate de chirias nu poate fi solutionata in contradictoriu cu reclamantii, in cauza fiind aplicabile dispozitiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, potrivit carora obligatia de despagubire revine statului. In aceste conditii, cata vreme reclamantii nu au nici o obligatie de despagubire fata de parata, nici recunoasterea unui drept de retentie asupra imobilului in favoarea acesteia din urma nu este posibila.


Nota:


In speta a fost formulata o opinie separata in sensul admiterii cererii reconventionale.


S-a retinut in motivarea solutiei ca instanta nu poate sa mai analizeze valabilitatea titlului statului intrucat cu ocazia solutionarii notificarii formulate de reclamanti, Primaria Galati a stabilit in cuprinsul dispozitiei nr. 3392/2005 ca imobilul a trecut in proprietatea statului cu titlu .


Petentii, in conditiile in care erau nemultumiti de dispozitia emisa, aveau posibilitatea contestarii acesteia la Tribunalul Galati lucru pe care nu l-au facut.


In acest context, dispozitia a ramas definitiva, inclusiv constatarea ca imobilul in discutie a trecut in proprietatea statului cu titlu valabil.


Potrivit disp. art. 48 din Legea nr. 10/2001, proprietarii imobilului urmeaza sa-i despagubeasca pe chiriasi pentru sporul de valoare adus imobilului intrucat asa cum aratam mai sus imobilul a trecut in proprietatea statului cu titlu valabil.


S-a apreciat ca intinderea contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului a fost corect stabilita de parata reclamanta, prin acestea aducandu-se un spor de valoare imobilului si care vor folosi si noilor proprietari.


Asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza spatiile existente au fost recompartimentate pentru o mai buna utilizare, sau montat pereti din rigips, usi, ferestre, gresie, faianta sau amenajat grupuri sanitare, toate acestea fiind necesare pentru o mai buna exploatare a imobilului si care vor profita si reclamantilor.


Fiind obligati la plata contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului, s-a retinut in favoarea paratilor si un drept de retentie asupra imobilului pana la achitarea integrala a acestora.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.279 din data 04.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Judecatoria Galati    Contract de inchiriere    Decretul 218/1960    Drept de retentie    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Decretul 712/1966    Despagubiri    Retrocedare    Chirias    Proprietar    Legea 10/2001    Legea 247/2005    Cerere reconventionala    Revendicare    Legea 213/1998
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN