Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata drepturi salariale pentru personal medico-sanitar si auxiliar sanitar din centre de transfuzie sanguina

Plata drepturi salariale pentru personal medico-sanitar si auxiliar sanitar din centre de transfuzie sanguina

  Publicat: 05 Nov 2012       3661 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Vrancea sub nr. 1918/91/2009, Sindicatul „S.” Vrancea, in numele membrilor sai de sindicat l-a chemat in judecata pe paratul C.T.S. Vrancea, solicitand ca acesta sa fie obligat la plata salariilor, pentru perioada 01 ianuarie 2009 – 01 iunie 2009, la nivelul maxim al grilei de salarii prevazuta in anexa 1 la OUG nr.115/2004 astfel cum a fost modificata prin Legea nr.304/2008.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


In motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca pentru personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguina grila de salarii era prevazuta in anexa 2 la OUG nr.115/2004 astfel cum a fost modificata si completata prin OG nr. 17/2008.


Ulterior, prin Legea nr. 304/2008 prin care a fost aprobata OG nr. 17/2008 personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar din centrele de transfuzii a fost trecut la grila de salarizare prev. de anexa 1. Intrucat parata a continuat sa calculeze salariile conform anexei 2 din OUG nr. 115/2004 a solicitat admiterea actiunii si obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 01 ianuarie 2009 - 01 iunie 2009, cu cheltuieli de judecata .


Reclamanta a depus la dosar, in dovedirea actiunii sale, inscrisuri .


Paratul, desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta pentru a-si formula aparari si nici nu a depus la dosar intampinare.


Prin Sentinta Civila nr. 544/29.09.2009 Tribunalul Vrancea a admis actiunea si a obligat-o pe parata sa plateasca drepturile salariale cuvenite reclamantilor cu incepere de la 01.01.2009 si pana la 01.06.2009 conform grilei de salarizare prevazuta in anexa I din Legea nr. 304/2008.


A obligat-o parata si la plata a 2000 de lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.


In motivare instanta retine urmatoarele:


Personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar din centrele de transfuzii sanguina a fost salarizat potrivit grilei de salarii prevazuta in anexa 2 la OUG nr. 115/2004 astfel cum a fost modificata si completata la OG nr. 17/2008.


Prin Legea nr. 304/03 decembrie 2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 a fost modificata anexa I in sensul introducerii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti, acestia urmand a fi salarizati potrivit grilei din anexa I.


Cum paratul a continuat sa stabileasca salariile tot in baza anexei 2 din OUG nr. 115/2004, desi Legea nr. 304/2008 a intrat in vigoare in luna decembrie 2008, instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata, iar in baza art. 269 pct. 1 Codul muncii l-a obligat pe parat sa plateasca membrilor de sindicat drepturile salariale cuvenite pentru perioada de 01 ianuarie 2009 - 01 iunie 2009 calculate potrivit anexei I din Legea nr. 304/2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 prin care a fost modificata OUG nr. 115/2004.


Impotriva acestei sentinte a formulat recurs paratul C.T.S. Vrancea solicitand casarea hotararii recurata si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei competente.


In motivare a aratat ca hotararea este nelegala si netemeinica intrucat nu s-a tinut seama ca in sectorul bugetar salariile de baza se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetele speciale pentru cheltuielile cu salariile.


Arata ca ordonatorul principal de credite - M.S. si ordonatorul secundar - I.N.H.T. Bucuresti nu au alocat institutiei fonduri suficiente pentru a putea aplica Legea nr. 304/2008, in sensul majorarii salariilor individuale, din cauza neincadrarii in creditele bugetare acordate pentru cheltuielile de personal.


Intimatii, prin sindicat, au depus concluzii scrise, prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind ca hotararea Tribunalului Vrancea este legala si temeinica.


La termenul din 04.12.2009 s-a depus o cerere de interventie accesorie in interesul recurentului din partea I.N.H.T. Bucuresti, care solicita admiterea recursului si respingerea actiunii formulate de reclamanti.


In motivare se arata ca nu au existat fonduri in buget pentru a fi posibila majorarea salariilor reclamantilor.


Reclamantii nu contesta faptul ca nu au fost prevazute fonduri, motiv pentru care curtea a considerat ca este inutila dovedirea cu acte a acestei situatii de fapt .


Examinand recursul declarat prin prisma motivelor invocate de recurent, cat si in conformitate cu dispozitiile art. 304 si 3041 C.pr.civ., curtea apreciaza ca acesta este nefondat fata de urmatoarele considerente:


In mod corect a retinut instanta de fond ca prin Legea nr. 304/03 decembrie 2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 s-a stabilit ca personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti, urmeaza a i se aplica salarizarea potrivit grilei din anexa I, iar nu anexa nr. II, cum era salarizat anterior.


Aceasta dispozitie nu este conditionata de lege de incadrarea in bugetul existent, asa cum afirma recurentul. In mod corect bugetul se intocmeste potrivit dispozitiilor legale in vigoare. In situatia in care legea prevede o majorare salariala, bugetul urmeaza a fi rectificat in sensul majorarii sumelor necesare pentru cheltuielile de personal.


Institutia nu poate sa ignore legea cu motivarea ca nu are prevazuti suficienti bani in buget, cu atat mai mult cu cat in speta este de vorba de majorarea salariilor de baza, iar nu de acordarea unor drepturi suplimentare, care ar putea fi conditionate de existenta unor fonduri in buget .


In consecinta, in baza art. 312 Cod de procedura civila, instanta a respins recursul ca nefondat.


Fata de aceasta solutie, a fost respinsa si cererea de interventie accesorie formulata de I.N.H.T. Bucuresti.


In baza art. 274 Cod procedura civila, ca parte cazuta in pretentii, recurentul a fost obligat sa suporte cheltuielile de judecata efectuate de intimati.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1388 din data 10.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Vrancea    OUG 115/2004    Legea 304/2008    OG 17/2008    Personal medico-sanitar    Salariat    Salariu    Angajat    Angajator    Personal auxiliar sanitar    Centru de transfuzie sanguina    Grila de salariu    Drepturi salariale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim