Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Autorizare acte care depasesc dreptul de administrare (Noul cod civil)

Autorizare acte care depasesc dreptul de administrare (Noul cod civil)

  Publicat: 04 Dec 2012       4266 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Prin incheierea pronuntata de Judecatoria Braila s-a respins cererea de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala.

Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

Tribunalul Braila a respins recursul dedus judecatii pentru urmatoarele considerente:
Asa cum a retinut instanta de fond, tutela in persoana recurentei a fost instituita prin decizie administrativa si nu de catre instanta de tutela.
Verificand actele si lucrarile dosarului, s-a observat ca instanta de fond a dispus cu privire la autorizarea vanzarii unei cote de teren, potrivit solicitarilor facute de reclamanta cu ocazia dezbaterilor, in conditiile in care aceasta a aratat in cererea de chemare in judecata ca solicita ``o tutela pentru a se trece in succesiune cota parte de teren ce ii revine bolnavei DR ca urmare a decesului sotului sau, DV``.
S-a retinut ca regimul juridic al actelor de dispozitie este reglementat de art. 144 NCC, care prevede ca tutorele nu poate, fara autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor celui pus sub interdictie, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.
Prin titlu de proprietate defunctul DV, decedat la data de 1.12.2001, a dobandit alaturi de alte persoane, dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 50 ha situata in Braila, comuna T. In certificatul de mostenitor s-au mentionat bunurile ce fac parte din masa succesorala, ca mostenitoare figurand bolnava DR (sotie supravietuitoare), recurenta, DM (fiica), si CC (fiica). In masa succesorala nu a fost inclusa si cota parte de teren ce i se cuvine defunctului DV in baza titlului de proprietate mentionat.
Instanta de fond a facut direct aplicarea dispozitiilor art. 145 NCC retinand ca nu s-a facut dovada ca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru cel pus sub interdictie, in recurs recurenta depunand copie de pe promisiunea de vanzare cumparare a cotei de 7/12 din terenul in suprafata de 50.000 mp situat in extravilanul comunei T, judetul Braila, dobandit in baza titlului de proprietate .
S-a apreciat insa ca inainte de a verifica daca completarea certificatului de mostenitor raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic, trebuie stabilit daca sesizarea cuprinde elementele necesare pentru a pronunta o solutie de autorizare a tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare.
Astfel, in cazul in care se solicita autorizarea tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare, s-a considerat ca trebuie sa se dovedeasca existenta pe rolul unui birou notarial a unui dosar succesoral avand ca obiect dezbaterea succesiunii sau eliberarea unui certificat suplimentar de mostenitor a unei persoane care are printre succesibili o persoana pusa sub interdictie, enumerarea succesibililor, indicarea bunurilor din masa succesorala.
Desi recurentei i s-a pus in vedere ca completeze datele comunicate instantei, aceasta a aratat ca sora sa a luat legatura cu un notar care a informat-o despre necesitatea autorizarii tutorelui pentru eliberarea certificatului suplimentar de mostenitor . Insa, in conditiile in care cererea de autorizare nu a fost facuta de notar, in temeiul prevederilor art. 111 lit. b NCC, ci direct de tutore, s-a apreciat ca recurenta trebuia sa comunice aceste date si sa faca dovezi in acest sens. Nu s-a facut dovada existentei unei cereri pe rolul unui notariat pentru completarea certificatului de mostenitor, nu au fost indicati succesibilii (notarul stabileste succesibilii tinand cont de vocatia succesorala, acceptarea succesiunii, renuntarea la succesiune, iar in cazul eliberarii unui supliment la certificatul de mostenitor trebuie verificat daca cei care au acceptat succesiunea pur si simplu sau sub beneficiu de inventar sunt sau nu in viata etc.), indicarea bunurilor din masa succesorala, pe baza cererii depuse de partea interesata (sau cota din bunurile din masa succesorala). In cadrul unei cereri de autorizare, instanta de tutela nu poate stabili aceste elemente, nu poate face verificari in acest sens si nu poate dispune cu privire la succesibili, bunuri, ci doar cu privire la temeinicia cererii de autorizare dedusa judecatii.
Mai mult, recurenta a solicitat sa fie autorizata in calitate de tutore sa faca demersurile necesare pentru completarea certificatului de mostenitor, insa s-a retinut ca si aceasta are vocatie succesorala, si deci interese contrare cu ale bolnavei, motiv pentru care ar deveni aplicabile dispozitiile art. 150 alin. 1 NCC, potrivit carora, ori de cate ori intre tutore sau cel pus sub interdictie se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta de tutela va numi un curator special. Astfel ca, in acest caz, autorizarea pentru completarea certificatului de mostenitor trebuie data unui curator special si nu tutorelui.
In ceea ce priveste autorizarea vanzarii, s-a retinut pe de o parte, ca aceasta a fost solicitata de recurenta pentru prima data cu ocazia dezbaterilor si apoi in fata instantei de recurs, iar pe de alta parte, ca nu se poate dispune cu privire la aceasta cerere pana la eliberarea suplimentului la certificatul de mostenitor privind masa succesorala cuprinzand cota din terenul in suprafata de 50 ha situat in comuna T, judetul Braila, proprietatea defunctului DV, act in care se va mentiona si cota ce va reveni bolnavei DR.
Pronuntata de: Tribunalul Braila - Decizie Nr. 83 din 14.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Certificat de mostenitor    Acte de administrare    Supliment la certificatul de mostenitor    Tutore
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016

Actiune in anularea certificatului de mostenitor si nulitatea actelor subsecvente. Dezbatere succesorala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 749 din 30 martie 2016

Conventia de rezolutiune a unui contract de vanzare incheiata in temeiul prevederilor art. 1550 din Codul civil este un act de administrare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 525 din 17 februarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Acord de mediere. Anularea certificatului de mostenitor
Pronuntaţă de: Judecatoria Resita,Sentinta civila nr. 323 din 02.02.2011

Acord de mediere. Partaj succesoral
Pronuntaţă de: Judecatoria Bacau - Sentinta civila nr. 20 din 12-nov-2012

Instituirea curatelei pentru o persoana lipsita de discernamant
Pronuntaţă de: Tribunalul Botosani, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 406 R din 15.05.2012Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cum se incheie corect un contract de comodat
Sursa: Avocat Cristian Darie

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Avantajele medierii. Solutii jurisprudentiale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Capacitatea de exercitiu (Art. 37 - 48 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro