din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4031 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Partaj succesoral

Acord de mediere. Partaj succesoral

  Publicat: 12 Mar 2013       9409 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Pe rol judecarea cauzei civile ce are ca obiect partaj succesoral, formulata de reclamantii D.M.si I.T., in contradictoriu cu paratii C.G., C.D., D.S., D.C., D.MN.si F.M..

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act adoptat de organele de stat,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de xxx2012 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta si cand instanta, avand nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de astazi, cand,

I N S T A N T A, Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Botosani la data de xxx2011 sub nr. xxx/2011, reclamantii D.M.si I.T. au chemat in judecata in calitate de parati pe C.G., C.D., D.S., D.C., D.MN.si F.M., solicitand instantei sa dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase dupa defunctii C.C., D.V.si I.V..

In motivarea actiunii, se arata ca reclamantii solicita iesirea din indiviziune asupra terenurilor inscrise in titlul de proprietate nr. xxxx16/xxx2002, in calitate de mostenitori ai defunctei I.V. - coproprietara/cotitulara a suprafetelor de teren inscrise in titlul de proprietate mentionat anterior.

Se mai aduce la cunostinta instantei ca, dintre coproprietarii/cotitularii inscri?i in titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002, au mai decedat: C.C., conform certificatului de deces seria xxx, ramanand in urma acesteia copiii C.G.si C.D., sotul acesteia, C.V., decedand la data de xxxx, conform actului de deces nr. xx eliberat de Consiliul Popular al Comunei C., intrucat pana la data prezentei cereri nu s-a deschis succesiunea autoarei (cotitularei) C.C..

Cu privire la celalalt coproprietar/cotitular inscris pe titlul de proprietate, respectiv D.V., reclamantii sustin ca acesta a decedat la data de xxxx, conform certificatului de mostenitor nr. xxx/1997 si certificatului de mostenitor suplimentar nr. xxx, intocmite la biroul Notarilor Publici Asociati Cornelia Agachi - Stelian Agachi, ramanand in urma acestuia sotia supravietuitoare D.S. si copiii D.C., F.M. si D.MN..

Se invedereaza instantei ca masa partajabila se compune din suprafetele de teren inscrise in titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002, emis de C.J.S.D.P.T. Botosani, situate in intravilanul si extravilanul satului O-V. com. C., jud. Botosani, insumand 33.202 mp.

In sustinere au fost depuse inscrisuri, in copie, respectiv: certificat de deces I.V., certificat de mostenitor nr. xxx/x2001, carte de identitate D.M., certificat de deces C.C., adeverinta nr. xxxx/2011, Anexa nr. xx eliberata de Primaria com. C., actul de deces nr. xx/1979 pentru C.V., carti de identitate si certificate de nastere pentru C.G.si C.D., certificat de deces D.V., certificat de mostenitor nr. xxx/1997 si certificat de mostenitor suplimentar nr. xxx, titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002, certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria com C..

In drept, reclamantii invoca dispozitiile art. 6731- 6734 C.pr.civ si art. 728 C.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in valoare de 660,51 lei si timbru judiciar de 3 lei, conform dispozitiilor art. 3 alin. 1 lit. c) din lg. nr. 146/1997.

Pentru termenul de judecata din data de xx2012 partile au depus la dosar precizari si un acord de mediere, intelegand sa stinga litigiul dintre ei prin aceasta modalitate, cu solicitarea ca instanta sa procedeze la consfintirea intelegerii realizate pe aceasta cale .

La dosar au fost depuse procuri speciale de reprezentare paratii D.C., I.T., D.S., F.M. si D.MN., intelegand sa fie reprezentati in prezenta cauza de ceilalti parati.

Analizand actele si lucrarile dosarului din prisma dispozitiilor legale, retine urmatoarele:
Conform titlului de proprietate nr. xxxxxx/xx2002, numitilor C.C., D.V.si I.V. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 2 ha 3202 mp situat in intravilanul si extravilanul satului O.D., com. C., jud. Botosani.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca, in prezent, toti cei trei proprietari carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate sunt decedati, masa partajabila urmand a fi impartita intre partile din prezenta cauza.

Astfel, se constata ca prima coproprietara - I.V., a decedat la data de xxx2001, conform certificatului de deces seria DS nr. xxxxxx. Mostenitorii acesteia sunt reclamantii din prezenta cauza, potrivit certificatului de mostenitor nr. xxx/x2001.

Referitor la cealalta coproprietara - C.C., se constata ca aceasta a decedat la data de xxx2000, conform certificatului de deces seria DS nr. xxxxxx, ramanand in urma acesteia copiii C.G.si C.D., sotul acesteia, C.V., decedand la data de xxx1979, conform actului de deces nr. xx eliberat de Consiliul Popular al Comunei C..

In fine, cu privire la ultimul coproprietar inscris pe titlul de proprietate - D.V., se constata ca acesta a decedat la data de xxx1996, conform certificatului de deces seria xxxxxx, ramanand in urma acestuia ca si mostenitori sotia supravietuitoare D.S. si copiii D.C., F.M. si D.MN., conform certificatului de mostenitor nr. xxx/1997 si certificatului de mostenitor suplimentar nr. xxx.

Instanta retine ca prin actiunea formulata de reclamanti si inregistrata sub nr. xxxxx/193/2011 pe rolul Judecatoriei Botosani, se solicita iesirea din indiviziune cu privire la terenul in suprafata de 2 ha 3202 mp. Ulterior investirii instantei cu solutionarea cererii de partaj, in baza contractului de mediere nr. xxx/ 2011, a fost intocmit in conformitate cu disp. art. 58 din Legea nr. 192/2006 acordul de mediere a carui incuviintare se solicita prin prezenta cauza.

Potrivit art. 1 din lg. nr. 192/2006 medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Conform art. 58 din lg. nr. 192/2006 cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Totodata, art. 63 din lg. 192/2006 prevede ca in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.

Analizand inscrisul in discutie, instanta constata ca intelegerea partilor s-a realizat in conditiile Legii nr. 192/2006 (art. 2 alin. 2 si 4), anume cu respectarea exigentelor referitoare la obiectul medierii.

In consecinta, in temeiul art. 63 alin. 1 din legea nr. 192/2006, coroborat cu art. 271 C.pr.civ., instanta urmeaza a lua act de conventia partilor, conventie care va constitui cuprinsul dispozitivului sentintei de fata.

In temeiul art. 63 alin. 3 din legea nr. 192/2006 instanta va dispune restituirea catre reclamanti a taxei de timbru in cuantum de 663,51 lei.

Vazand ca actiunea a fost legal timbrata, conform dispozitiilor art. 3 alin. 1 lit. c) din lg. nr. 146/1997,

Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E:


Admite actiunea avand ca obiect partaj judiciar, formulata de reclamantii D.M., cu domiciliul in sat C., com. C., jud. Botosani si I.T., cu domiciliul in sat O. V., com. C., jud. Botosani, in contradictoriu cu paratii C.G., cu domiciliul in sat C., com. C., jud. Botosani, C.D., cu domiciliul in sat S., com. S.i, jud. Botosani, D.S., cu domiciliul in Bt, jud. Botosani, D.C., cu domiciliul in Mn, jud. Constanta, D.MN., cu domiciliul in Sv, jud. Suceava si F.M., cu domiciliul in Bt. jud. Botosani.

In temeiul art. 271 - 273 Cod procedura civila ia act si consfinteste acordul de mediere inregistrat la Biroul de mediator CA, intervenit intre petentii D.M., I.T., C.G., C.D., D.S., D.C., D.MN.si F.M., avand urmatorul cuprins:

ACORD DE MEDIERE, In baza contractului de mediere nr. xxx/xx2011. Intocmit la data de xxx2011, in Boto?ani

Mediator Andrei Corina, autoriza?ie (adeverin?a) nr. 1001, eliberata la data de xxx de catre Consiliul de Mediere din cadrul Biroului de mediator CA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere, ca rezultat al procesului de mediere realizat cu participarea:

1.D-nei D.M.(fiica mostenitoarea defunctei coproprietare/coindivizare I.V.,inscrisa in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), posesoare a C.I. seria nr.,CNP;

2.D-lui I.T. (sot supravietuitor al defunctei coproprietare/coindivizare I.V.,inscrisa in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), posesor al B.I. seria nr.,CNP 1;

3.D-lui C.G. (fiu mostenitor al defunctei coproprietare/coindivizare C.C., inscrisa in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), posesor al C.I. seria nr. CNP;

4.D-lui C.D. (fiu mostenitor al defunctei coproprietare/coindivizare C.C., inscrisa in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), posesor al C.I. seria nr., CNP;

5.D-nei D.S. (sotie supravietuitoare a defunctului coproprietar/coindivizar D.V.,inscris in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), posesoare a B.I. seria nr., CNP;

6.D-lui D.C. (fiu mostenitor al defunctului coproprietar/coindivizar D.V.,inscris in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002), CNP, prin mandatar D.S.;

7.D-nei D.MN.(fiica mostenitoare a defunctului coproprietar/coindivizar D.V.,inscris in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x.2002),CNP, prin mandatar D.S.;

8.D-nei F.M. (fiica mostenitoare a defunctului coproprietar/coindivizar D.V.,inscris in Titlul de proprietate nr. xxxxxx/x2002),posesoare a C.I. seria nr., CNP

avand ca obiect:Solutionarea pe cale amiabila a litigiului dintre partile mai sus numite, inregistrat pe rolul instantei, la Judecatoria Botosani, cu nr. de dosar xxxxx/193/2011, termen xxx2012, avand ca obiect partaj judiciar (iesire din indiviziune).

[Inainte de incheierea acordului de impacare (mediere), partilor li S - au facut cunoscute drepturile si obligatiile legate de procedura de mediere, drepturile si obligatiile ce rezulta din incheierea acordului, urmarile cu caracter juridico - civil si cu caracter juridico - penal ce rezulta din acord .]

Prin prezentul acord de mediere, determinat de decizia coproprietarilor de mai sus de a iesi din indiviziune, motiv pentru care S - a inscris pe rolul instantei acest litigiu,partile, in temeiul art. 58 din Legea medierii 192/2006(alin. 1, modificat prin Legea 370/2009), au convenit si consimtit in mod benevol, prin exprimarea libera a vointei, in lipsa aplicarii violentei sau constrangerii (a oricarui viciu de consimtamant) asupra recunoasterii reciproce a calitatii de coindivizari, mostenitori ai defunctilor cotitulari inscrisi in Titlul de proprietate nr. xxxxx/ xxx2002, emis de C.J.S.D.P.T. Botosani si iesirii din indiviziune asupra terenurilor inscrise in acest titlu, dupa cum urmeaza:

A�1. Eu, D.M., primesc in deplina proprietate si linistita posesie urmatoarele suprafete de teren:

- 5.000 mp teren arabil, situat in p.c. 669/17, extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - S.V.; la E - D.Tr.; la S - DE;la V - Bahna;

- 3.730 mp teren arabil, situat in p.c. 550/10, extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - Limita plan; la E - CE; la S - DE;la V - A

Noi, I.T., C.G.,C.D., D.S., D.C., D.MN.si F.M. suntem de acord ca D.M.sa primeasca suprafetele de teren de mai sus si aratam ca nu avem pretentii la plata unei sulte de catre aceasta.

2. Eu, C.G., primesc in deplina proprietate si linistita posesie urmatoarele suprafete de teren:

- 3.100 mp teren arabil, situat in p.c. xxx/1/22, extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - NB 484; la E - P.A.; la S - S.C. P.F.;la V - S. C.;

- 847 mp teren arabil +160 mp pasuni,situate in p.c. xx, intravilanul satului O-V, com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - S. D. E.;la E - DS 29; la S - S I.; la V - .

Noi, D.M., I.T., C.D., D.S., D.C., D.MN.si F.M. suntem de acord ca numitul C.G. sa primeasca suprafetele de teren de mai sus si aratam ca nu avem pretentii la plata unei sulte de catre acesta.

3. Eu, C.D., primesc in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 2.400 mp livezi, teren situat in p.c. xxx/x, sola x,extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - DE 391; la E - DE 395; la S - DE 389;la V - S.C. P.F.

Noi, D.M., I.T., C.G.,D.S., D.C., D.MN.si F.M. suntem de acord ca numitul C.D. sa primeasca suprafetele de teren de mai sus si aratam ca nu avem pretentii la plata unei sulte de catre acesta.

4. Eu, D.S., primesc in deplina proprietate si linistita posesie urmatoarele suprafete de teren:

- 4.500 mp teren arabil, situat in p.c. xxx/xx, sola xx, extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - A. I. A.; la E - DE 610/1; la S - A I. V; la V - Parohia O-D;

- 1.400 mp teren arabil, situat in p.c. 619/28, sola 27,extravilanul com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - A. I. A.; la E - DE 610/1; la S - A. I. V.;la V - Parohia O-D;

- 2.065 mp teren arabil, situat in p.c. 335,intravilanul satului O-V (de fapt, O-D), com. C., jud. Botosani, cu vecini: la N - P. V;la E - S. A; la S - Pasune comunala; la V - P. I.V.

Noi, D.M., I.T., C.G., C.D., D.C.,D.MN.si F.M. suntem de acord ca D.S. sa primeasca suprafetele de teren de mai sus si aratam ca nu avem pretentii la plata unei sulte de catre aceasta.A�

Acordul de impacare (mediere) este executoriu, in conditiile legii civile, de la data pronuntarii hotararii de expedient de catre instanta.

Partilor li s-a adus la cunostinta faptul ca prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si ca urmeaza a fi inaintat instantei in vederea incuviintarii prin hotarare de expedient.

Prezentul acord a fost intocmit in 5 exemplare, cate un exemplar a fost inmanat fiecarei parti, un exemplar ramane la sediul biroului de mediator (si un exemplar se prezinta de catre parti instantei de judecata in vederea incuviintarii, intrucat conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privata).

In temeiul art. 63 alin. 3 din legea nr. 192/2006 dispune restituirea catre reclaman?i a taxei de timbru in cuantum de 663,51 lei.

Definitiva si executorie.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Judecatoria Bacau - Sentinta civila nr. 20 din 12-nov-2012


Citeşte mai multe despre:    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Obiectul medierii    Partaj succesoral
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro