din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3061 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Anularea certificatului de mostenitor

Acord de mediere. Anularea certificatului de mostenitor

  Publicat: 25 Mar 2013       3930 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol solutionarea actiunii civile formulata de catre reclamantele R. si E. in contradictoriu cu parata P., avand ca obiect anulare act.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Severin Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta mandatar M., pentru reclamanta R., lipsa reclamanta E. si parata.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, instanta constata depus la dosar prin serviciul registratura, din partea reclamantelor, acordul de mediere nr. 04/09.12.2010 incheiat de acestea cu parata.
Instanta invoca din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei . pentru petitul referitor la anularea titlului de proprietate, "vis a vis" de faptul ca emitentul titlului de proprietate este Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si nu parata.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond .
Reclamanta R. solicita inchiderea dosarului fara cheltuieli de judecata . Parata lasa la aprecierea instantei.

INSTANTA, Deliberand in cauza civila de fata, constata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Resita, sub nr. 4346/290/2010. reclamantele R. si E. au chemat in judecata pe parata P., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea certificatului de mostenitor nr. 25/ 24.01.2002 eliberat de B.N.P. Q. din Resita.
Reclamantele nu au indicat motivele in baza carora au formulat prezenta actiune .
In dovedirea actiunii, reclamantele au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: certificatul de mostenitor nr. 25/24.01.2002, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, titlul de proprietate nr. L1 -51790/04.02.2010.
In drept, reclamantele nu au indicat temeiul legal al cererii de chemare in judecata .
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 12 lei si timbru judiciar de 0,5 lei.
Prin precizarea de la fila 14 dosar, reclamanta R. a solicitat totodata si anularea titlului de proprietate nr. LI-51790/04.02.2010 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe numele X., mostenitor W., jud. Caras-Severin.
Parata nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare, desi a fost citata legal in acest sens.
In cauza, s-au administrat probe cu inscrisuri, fiind depuse certificatul de mostenitor nr. 25/24.01.2002, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, titluL de proprietate nr. 11-51790 si s-a realizat medierea partilor in conformitate cu Legea nr. 192/2006 prin acordul de mediere incheiat intre parti la data de 09.12.2010, aflat la fila 25 dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, din prisma disp. legale incidente, instanta retine urmatoarele:

In urma decesului numitului W., la data de 06.04.2001, a fost eliberat certificatul de mostenitor nr. 25/24.01.2002 emis de B.N.P. Q. pe numele P., in calitate de sotie supravietuitoare, parata, in cauza de fata.
In baza acestui certificat de mostenitor legal, a fost emis si titlul de proprietate nr. LI-51790/04.02.2010 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe numele aceleiasi persoane, P. (sotie supravietuitoare a defunctului).
Prin acordul de mediere incheiat intre parti la data de 09.12.2010, acestea au procedat la realizarea acordului de anulare a certificatului de mostenitor mai sus mentionat, si a titlului de proprietate emis in baza acestuia.
Avand in vedere prevederile art. 61 si 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea raportate la art. 270-271 din Codul de procedura civila, instanta va lua act de medierea partilor cu privire la anularea certificatului de mostenitor nr. 25/ 24.01.2002.
In ceea ce priveste insa anularea titlului de proprietate nr. LI-51790/04.02.2010 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, instanta constata intemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei.
Astfel, una din conditiile de exercitare a actiunii civile, ale carei forme concrete de manifestare a actiunii civile, este calitatea procesuala, conditie care, alaturi de celelalte trei conditii - afirmarea unui drept, interesul si capacitatea procesuala -trebuie sa fie indeplinita pentru ca o persoana fizica sa fie parte intr-un proces civil.
Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana I reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat si cel care este titularul I dreptului afirmat sau intre persoana chemata in judecata si cel care este subiectul I; pasiv in raportul juridic dedus judecatii.
In speta, calitatea procesuala pasiva pentru anularea unui titlu de proprietate I ar avea emitentul actului respectiv, si anume Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, parte nesolicitata insa de reclamante a fi chemata in judecata .
Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca in speta parata P. nu are calitate procesuala pasiva, motiv pentru care va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si va respinge petitul actiunii referitor la anularea titlului de proprietate, ca fiind introdus impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

Admite actiunea civila formulata de reclamantele R., domiciliata in jud. Caras - Severin si E., domiciliata in jud. Caras - Severin, in contradictoriu cu parata P., domiciliata in jud. Caras - Severin .

la act de medierea partilor cu privire la petitul referitor la anularea certificatului de mostenitor si, in consecinta:

Dispune anularea certificatului de mostenitor nr. 25/24.01.2002 eliberat de B.N.P. Q..

Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei P., in ceea ce priveste petitul referitor la anularea titlului de proprietate nr. LI- 51790/04.02.2010 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judetului Caras - Severin si respinge acest petit pentru lipsa calitatii procesual pasive.

Fara cheltuieli de judecata .

Executorie.
Cu drept de recurs, in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 02.02.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Resita,Sentinta civila nr. 323 din 02.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Resita    Acord de mediere    Legea 192/2006    Mediere    Contract de mediere    mediator    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Certificat de mostenitor    Titlu de proprietate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Revocarea unui contract de donatie avand ca obiect bunuri aflate in patrimoniul unei societati in insolventa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.5036 din 5 noiembrie 2013

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria IasiArticole Juridice

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordul de recunoastere a vinovatiei. Art. 478 - 488 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro