Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap. Necompetenta materiala

Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap. Necompetenta materiala

  Publicat: 01 Mar 2013       9300 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Pe rol judecarea cererii formulata de reclamanta A.M in contradictoriu cu paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala - Protectia Persoanelor cu Handicap - Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap .

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea contenciosului administrativ
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Puterile publice existente in stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile .


Procedura de citare a fost legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat instantei ca prin compartimentul registratura s-a depus intampinare de catre parat care invoca pe calea exceptiei necompetentei instantei de fata raportat la dispozitiile art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004.


Tribunalul pune in discutie exceptia necompetentei materiale invocata de catre parat, avand in vedere ca acesta prin intampinare a solicitat in scris judecarea cauzei si in lipsa .
TRIBUNALULDeliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia contencios administrativ si fiscal la data de 02.11.2011 reclamanta A.M. a chemat in judecata paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala - Protectia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, contestand decizia de incadrare in grad de handicap nr. 8937/28.09.2011.


In motivarea cererii, a aratat ca, in mod nelegal in urma verificarii actelor medicale s-a ajuns la concluzia ca se poate ingriji si singura, aspect neadevarat deoarece este suferinda de diabet intr-o forma avansata. Cererea nu a fost motivata in drept .


In temeiul art.115 C.proc.civ. a formulat intampinare paratul invocand exceptia lipsei competentei materiale a Tribunalului Gorj, avand in vedere ca paratul este organ de specialitate al administratiei publice centrale conform art.1 alin.1 din HG nr.11/2009 si prin urmare competenta sa judece prezenta cauza este Curtea de Apel Craiova.


De asemenea, a mai invocat si exceptia inadmisibilitatii actiunii sub raportul neindeplinirii procedurii prealabile prevazuta de art.7 din Legea 554/2004. In fapt, prin decizia nr.8937 din data de 28.09.2011 Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti confirma certificatul eliberat de Comisia de Evaluare a persoanelor cu Handicap pentru Adulti Gorj nr. 3305/07.07.2011 cu respectarea stricta a criteriilor aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSP din 2007.


Invedereaza instantei ca incadrarea in grad de handicap se face pe baza unor criterii complexe, aspectele medicale reprezentand doar o parte a analizei dosarului medical. Fata de cele invocate prin prezenta intampinare, solicita instantei admiterea exceptiei invocate si pe fondul cauzei respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala si pe cale de consecinta mentinerea deciziei Comisiei Superioare nr. 8937/28.09.2011 de incadrare in gradul grav de handicap . In drept, a invocat dispozitiile art. 115-118 C.proc.civ.


Tribunalul se va pronunta asupra exceptiei necompetentei materiale, invocata de catre parata Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Gorj, iar in ceea ce priveste fondul cererii se va aplica principiul proximitatii reglementat de art.137 Cod pr. civila, avand in vedere urmatoarele aspecte:


Potrivit art.2 alin.1 lit.b din Legea nr. 554/2004 prin notiunea de autoritate publica se intelege orice organ de stat sau al unitatilor administrativ teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes legitim public, fiind asimilate autoritatii publice in sensul legii si persoanele juridice de drept privat care potrivit legii au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public in regim de putere publica.


Ca atare, din interpretarea celor doua texte legale, rezulta ca intimata este asimilata unei autoritati publice centrala si este competenta sa presteze un serviciu public, iar in raport de dispozitiile art.2 alin. 1 lit. b si m raportat la dispozitiile art.10 alin.1 din LCA, competenta in solutionarea cauzei de fata este Sectia de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curtii de Apel Craiova.


Conform dispozitiilor art.10 din Legea nr.554/2004 competenta materiala a instantei de contencios administrativ este reglementata in functie de doua criterii: pozitionarea autoritatii publice emitente a actului in sistemul administratiei publice care poate fi centrala sau locala si valoarea impozitului, taxei, contributiei sau datoriei vamale care face obiectul actului administrativ contestat.


Potrivit primului criteriu, litigiul privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel , daca prin legea speciala nu se prevede altfel. La baza emiterii deciziei nr.8937 din 28.09.2011 s-au avut in vedere dispozitiile art.2 din OG nr.68/2010 si art.13 din OG nr.14/2003: ``Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.``. Conform dispozitiilor art.13 alin.5 din Hotararea nr.430/2008, deciziile comisiilor superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ, precizandu-se ca cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.


Raportat la dispozitiile art.3 pct.1 Cod pr. civila si art.10 al.1 din Legea nr.554/2004 precum si la obiectul cererii de chemare in judecata care reprezinta o contestatie impotriva deciziei nr.8937/2011 emisa de Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, se constata ca obiectul cererii de chemare in judecata vizeaza contestarea unui act administrativ emis de o autoritate publica centrala si care se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, intrucat prin legile speciale mentionate anterior nu se prevede altfel.


Din interpretarea dispozitiilor legilor speciale tribunalul califica aceasta autoritate publica, ca fiind o autoritate centrala raportat la intinderea teritoriala a competentei, intrucat Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti are o competenta ce se exercita la nivel national, acest criteriu constituind regula in materia contenciosului administrativ conform dispozitiilor art.10 alin.2 din LCA, precum si a dispozitiilor art.2 pct.1 lit.d si art.3 Cod pr. civila.


In situatia de fata analizandu-se exceptia necompetentei materiale, exceptie care inlatura analizarea celorlalte exceptii de procedura, cat si a problemei de drept conform dispozitiilor art.137 Cod pr. civila care reglementeaza obligatia instantei de a se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura sau de fond care fac de prisos in tot sau in parte cercetarea pe fond a pricinii.


Conform acestor dispozitii ordinea de solutionare a exceptiilor se realizeaza in raport de investirea instantei, de conditiile legale privitoare la elementele esentiale ale cererii de chemare in judecata si care este urmata in ordine fireasca de exceptia dreptului la actiune fiind o exceptie de fond absoluta ce poate fi invocata in orice stare a pricinii atat de parti, cat si de catre instanta din oficiu .


Avand in vedere dispozitiile art.158 si urmatoarele Cod pr. civila, tribunalul constata ca pricina de fata este de competenta Curtii de Apel Craiova, fiind vorba de o competenta de ordine publica si pe cale de consecinta urmeaza sa admita exceptia necompetentei materiale si sa trimita dosarul instantei competente in vederea solutionarii contestatiei impotriva deciziei nr.8937 din 28.09.2011 emisa de paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala -Protectia Persoanelor cu Handicap - Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTEAdmite exceptia de necompetenta materiala invocata de catre paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale-Directia Generala-Protectia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap .


Declina competenta solutionarii cauzei formulata de reclamanta A.M. in contradictoriu cu paratul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale-Directia Generala-Protectia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap in favoarea Curtii de Apel Craiova, sectia CAF.


Fara cale de atac.


Pronuntata in sedinta publica din 24.01.2012, la Tribunalul Gorj.

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 224 din 24.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 554/2004    Exceptia lipsei competentei materiale    HG 11/2009    OG 68/2010    OG 14/2003    HG 430/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro