Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cerere de reintegrare in tabloul expertilor contabili formulata pe calea ordonantei presedintiale

Cerere de reintegrare in tabloul expertilor contabili formulata pe calea ordonantei presedintiale

  Publicat: 20 Mar 2013       1811 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desi Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania s-a infiintat prin O.G. nr. 65/1994 ca persoana juridica de utilitate publica, avand intre atributii si organizarea evidentei expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului, aceasta persoana juridica de drept privat nu este asimilata unui autoritati publice centrale.

Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Act adoptat de organele de stat,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Prin urmare, in cazul in care se solicita - pe calea ordonantei presedintiale - reintegrarea in Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania, la eliberarea inscrisurilor si hotararilor care au stat la baza acestora, obligarea la eliberarea stampilei de expert contabil si obligarea la daune cominatorii, competenta de solutionare a cauzei va apartine instantelor civile, iar nu celor de contencios administrativ, litigiul fiind unul de natura civila, intemeiat pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Constanta, reclamanta S.N. a chemat in judecata pe paratul Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratului la reintegrarea sa in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania, la eliberarea inscrisurilor si hotararilor care au stat la baza acestora, inclusiv a raportului de audit ce s-a avut in vedere la evaluarea pe anii 2008-2009, ce au determinat excluderea sa din Tabloul Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania, obligarea paratului la eliberarea stampilei de expert contabil si a vizei pe anul 2011, obligarea paratului la plata daunelor cominatorii rezultate din masurile abuzive care i-au provocat grave prejudicii materiale si profesionale.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca excluderea sa este abuziva deoarece nu a primit nicio instiintare sau hotarare in acest sens care sa poata fi contestata. Totodata, a solicitat obligarea paratei la plata daunelor cominatorii apreciind ca paratul a luat abuziv masurile contestate prin prezenta actiune .

In drept a invocat dispozitiile Legii nr. 65/1994 republicata si Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania.

Investita cu solutionarea actiunii, Judecatoria Constanta, Sectia civila, prin sentinta civila nr. 3207 din 28 februarie 2012, a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Constanta.

Pentru a dispune astfel, judecatoria a retinut ca reclamanta nu a solicitat anularea hotararii in mod expres, ci a solicitat obligarea paratului, in calitate de autoritate publica, la reintegrarea sa in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania, la eliberarea hotararilor care au determinat excluderea sa din Tabloul Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania, a raportului de audit, a stampilei de expert contabil si a vizei pe anul 2011.

Conform art. 10 alin. (3) din Legea 554/2004, reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau celui de la domiciliul paratului.

Pentru considerentele aratate, avand in vedere faptul ca reclamanta a inteles sa se adreseze instantei de la domiciliul sau, instanta a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Constanta si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Constanta.

La randul sau, Curtea de Apel Constanta, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Constanta, prin sentinta civila nr. 287/CA din 13 iunie 2012, si a dispus inaintarea dosarului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta ivit.

Curtea a constatat necompetenta sa materiala motivat de faptul ca, pe de o parte, desi Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania s-a infiintat prin O.G. nr. 65/1994 ca persoana juridica de utilitate publica, avand intre atributii si organizarea evidentei expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului, aceasta persoana juridica de drept privat nu este asimilata unui autoritati publice centrale pentru a fi incidente dispozitiile art. 3 pct. 1 C. proc. civ. si art. 10 teza a II-a din Legea nr. 554/2004.

Pe de alta parte, Curtea a constatat ca, fata de obiectul cererii de chemare in judecata, cerere de ordonanta presedintiala, o astfel de procedura nu este compatibila cu specificul raporturilor de putere dintre autoritatile publice, pe de o parte, si persoanele vatamate in drepturile sau interesele lor legitime, pe de alta parte, potrivit art. 28 din Legea nr. 554/2004.

Curtea a retinut ca temeiul juridic al actiunii, situatia de fapt calificata juridic, nu se circumscrie dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004, calea unei actiuni in contencios administrativ fiind deschisa nu doar celui care contesta un act administrativ tipic, ci si celui care ataca in justitie actul administrativ atipic (asimilat), adica al tacerii administratiei, respectiv al refuzului nejustificat, precum si pentru litigiile legate de incheierea, modificarea, interpretarea, executarea si incetarea contractului administrativ.

In concluzie, pentru a se atrage competenta materiala a instantei de contencios administrativ reclamanta trebuia sa invoce una din situatiile descrise, respectiv, nesolutionarea in termen a cererii de restituire sau refuzul nejustificat de solutionare a cererii sau a unei operatiuni administrative, ori, in cauza, in raport de limitele investirii instantei, ordonanta presedintiala intemeiata pe art. 581 C. proc. civ., Curtea a apreciat ca este exclusa competenta materiala a instantei de contencios administrativ, litigiul fiind unul de natura civila.

Analizand actele si lucrarile dosarului, constatand ca, in cauza, exista un conflict negativ de competenta, in sensul art. 20 alin. (2) C. proc. civ., ivit intre cele doua instante care s-au declarat deopotriva necompetente sa judece pricina, Inalta Curte a retinut urmatoarele :

Prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat ca pe cale ordonantei presedintiale sa se dispuna obligarea paratului la reintegrarea reclamantei in Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania, la eliberarea inscrisurilor si hotararilor care au stat la baza acestora, obligarea la eliberarea stampilei de expert contabil si obligarea la daune cominatorii.

Situatiile descrise de catre reclamanta nu se circumscriu dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004, care sa deschida calea unei actiuni in contencios administrativ, litigiul de fata fiind unul de natura civila, intemeiat pe art. 581 C. proc. civ.

Potrivit art. 581 alin. (2) C. proc. civ., ``cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului``.

Asadar sunt lipsite de relevanta dispozitiile art. 28 din Legea nr. 554/2004, care atrag procedura compatibila cu specificul raporturilor de putere dintre autoritati publice si persoanele vatamate in drepturile sau interesele lor legitime.

Pentru aceste considerente, competenta de solutionare a cauzei a fost stabilita in favoarea Judecatoriei Constanta, Sectia civila.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3740 din 27 septembrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    OG 65/1994    Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania    Contabili    Ordonanta presedintiala    Competenta materiala    Judecatoria Constanta    Legea 554/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Imobil preluat de stat fara just titlu. Certificat de atestare a dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 107 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro