Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind stabilirea cuantumului pensiei de intretinere a minorului

Acord de mediere privind stabilirea cuantumului pensiei de intretinere a minorului

  Publicat: 26 Mar 2013       6319 citiri        Secţiunea: Mediere  


Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pe rol se afla solutionarea actiunii civile formulate de reclamanta X., cu domiciliul in V. in contradictoriu cu paratul Y cu domiciliul in str. V., avand ca obiect pensie de intretinere.

Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act adoptat de organele de stat,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut cauzei in sedinta publica au raspuns partile, lipsa fiind autoritatea tutelara Primaria Focsani.
Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:


Partile arata faptul ca au incheiat un acord de mediere, pe care il depun la dosarul cauzei.
Instanta, din oficiu, procedeaza la identificarea partilor, acestea procedand la semnarea acordului de mediere, dupa care ramane in pronuntare.
INSTANTA,
Asupra actiunii civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.12.2010, sub nr. 19864/231/2010, reclamanta X., in contradictoriu cu paratul Y., a solicitat ca, prin hotarare judecatoreasca, sa se dispuna majorarea pensiei de intretinere pe care paratul o datoreaza pentru minora Z..
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca paratul este salariat la N..
In dovedire, a depus sentinta civila nr. 4247/07.09.2010 pronuntata in dosarul nr. 8297/231/2010 si certificatul de nastere al minorei Z..
Paratul, legal citat, nu a depus intampinare, nu a solicitat probe in aparare, dar s-a prezentat in instanta.
La data de 28.03.2011, prin serviciul Registratura al instantei, partile au depus a dosar acordul de mediere din data de 01.03.2011 referitor la stabilirea cuantumului pensiei lunare de intretinere.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Partile au fost casatorite, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 4247/07.09.2010, iar din, casatoria partilor a rezultat minora Z., nascuta la K., ce a fost incredintata reclamantei, paratul fiind obligat la plata unei pensii lunare de intretinere in cuantum de 250 lei lunar.
Prin acordul de mediere din data de 01.03.2011, partile au ajuns la o intelegere referitor la cuantumul pensiei de intretinere, instanta constatand incidenta in cauza a prevederilor art. 2 alin. 1 si 4 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in temeiul carora partile pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege, cu exceptia acelor situatii care nu pot face obiectul medierii, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
Avand in vedere aceste dispozitii legale, fata de prevederile art. 64 din acelasi act normativ, in temeiul carora pot fi rezolvate prin mediere inclusiv neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, constatand ca rezultatul medierii partilor in legatura cu acest aspect nu contravine interesului superior al copilului, este de natura a incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti si divortul nu sunt de natura sa impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia, in temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 instanta va pronunta, a cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite cererea inregistrata sub nr. 19864/231/2010 formulata de reclamanta X., cu domiciliul in localitatea V., in contradictoriu cu paratul Y., cu domiciliul in localitatea V., avand ca obiect pensie de intretinere.
Consfinteste intelegerea partilor conform acordului de mediere cu urmatorul cuprins:
``ACORD DE MEDIERE intocmit la data de 01.03.2011 Constand in rezolvarea litigiului pe cale amiabila, litigiu aflat pe rolul instantei la Judecatoria Focsani, inregistrat sub nr. 19864/231/2010, avand ca obiect pensie de intretinere minor.
Astfel, prin prezentul acord de mediere, partile au convenit in mod benevol prin exprimarea libera a vointei ca paratul Y., care este tatal minorei, se obliga la plata unei pensii lunare de intretinere in suma de J. lei, de la data semnarii prezentului acord de mediere, pana la majorat.
Suma de J. lei/luna urmeaza sa o primeasca reclamanta, respectiv mama minorei, X., care este tutorele minorei.
Partilor li s-a adus la cunostinta faptul ca prezentul acord de mediere are valoarea unui inscris sub semnatura privata, ca poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii, precum si faptul ca instanta are obligatia sa ia act de invoiala partilor manifestata prin prezentul act.
Prezentul acord a fost intocmit in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte aflata in litigiu, unul instantei de judecata si unul la sediul Biroului de Mediator".
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 05 mai 2011.
Pronuntata de: Judecatoria Focsani, Sentinta civila nr. 2937 din 05.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Focsani    Acord de mediere    Mediator    Mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Pensie de intretinere    Interesul superior al minorului    Desfacerea casatoriei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria IasiArticole Juridice

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro