din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4271 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor

  Publicat: 29 Mar 2013       12410 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ´┐Żobligatia de a face", formulata de reclamantul X cu domiciliul in A, cu domiciliul ales in B, jud. Dambovita in contradictoriu cu paratii Y si Z domiciliati in B, jud. Dambovita .

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Examinare, analizare a unei probleme inainte de a se lua o hotarare definitiva.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Dezbaterile lucrarilor si prezenta partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din 16.12.2010, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta civila, cand instanta avand nevoie de timp pentru studiul actelor si lucrarilor dosarului, a amanat pronuntarea pentru azi 17.12.2010, cand a ramas in deliberare.
INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Pucioasa la data de 08.11.2010 sub nr. 2285/283/2010, reclamantul X, a solicitat in contradictoriu cu paratului Y, obligarea acestuia la respectarea obligatiilor contractuale asumate in sensul ca acesta sa-i transfere dreptul de proprietate asupra a 1/2 din imobilul situat in B, jud. Dambovita
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 07 august 1995 intre ei a intervenit un contract autentificat in Germania prin care de comun acord au convenit divizarea imobilului in constructie situat in B, jud. Dambovita data respectiva fiind proprietatea paratului Y.
Mai arata reclamantul ca de la data de 07 august 1995 si pana in prezent a renuntat la dividentele ce ii reveneau ca si asociat la C, astfel compensand cheltuielile facute de proprietar cu definitivarea imobilului de mai sus.
Reclamantul arata in continuare ca desi imobilul a fost definitivat in constructie acesta nu i-a lasat in deplina proprietate si posesie cota parte ce i se cuvenea.
Cererea a fost legai timbrata cu suma de 98 lei si timbru judiciar 0,3 lei.
Alaturat, cererii de chemare in judecata au fost depuse in xerocopie contractul tradus din limba engleza cu incheiere in limba Germana nr, 17670 tradus si legalizat la data de 02.11.2010; copie pasaport. Copie certificat de inregistrare .
La data de 22.11.2010 prin serviciul registratura reclamantul a depus cerere de completare si precizare a actiunii prin care a solicitat introducerea in cauza in calitate de parata a numitei Z, sotia paratului, ca fiind proprietara a imobilului in litigiu.
La aceeasi data partile au depus acordul de mediere incheiat de mediatorul prin care au solicitat a se lua act de invoiala lor cuprinsa in acesta, precum si plan de amplasament si delimitare a imobilului.
S-a mai depus procura judiciara autentificata sub nr. 3513 la data de 09.11.2010
La data de 07.12.2010, instanta a pus in vedere mediatorului partilor sa depuna la dosar actele de proprietate ale imobilului in litigiu.
La data de 08.12.2010 mediatorul partilor a complinit cerintele instantei depunand la dosar autorizatia de construire, certificat de urbanism, contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. D din 26 octombrie 1993 autentificat de Notariatul de Stat .
Analizand materialul probator administrat, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
La data de 07 august 1995 intre reclamantul X si paratul Y s-a incheiat in Germania un contract prin care au decis divizarea imobilului in constructie situat in B, jud. Dambovita fiind proprietatea numitului Y. Asa cum se retine in contract imobilul va fi continuat si terminat de parat si de reclamant pe proprie cheltuiala, imobilul la terminarea lui fiind divizat in doua parti egale de aceeasi valoare .
Asa fiind instanta urmeaza sa admita cererea partilor, conform acordului de mediere incheiat la data de 10 noiembrie 2010.
Potrivit art. 271 Cod proc. civ., partile se pot infatisa oricand pentru a cere pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca invoiala lor, iar potrivit art. 272 din acelasi cod, invoiala infatisata in scris va alcatui dispozitivul hotararii, iar potrivit art. 1704-1706 din codul civil, pot face tranzactie, contract prin care partile termina un proces inceput numai cei ce pot dispune de obiectul cuprins in ea.
Din analiza inscrisurilor depuse la dosar, raportata la conventia partilor, intitulata acord de mediere, instanta constata ca, acesta cuprinde drepturi asupra carora partile pot dispune conform contractului de vanzare cumparare incheiat in forma autentica, autorizatie de construire si planurilor cadastrale aflate la filele 37-43; 53, 54,55 din dosar.
Potrivit art. 728 Codul civil, nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, oricare dintre coerezi putand cere oricand iesirea din indiviziune pe motivul succesiune, partaj bunuri comune sau indiviziune cum este cauza de fata.
Pentru considerentele expuse coroborand textele legale citate anterior si raportandu-le la vointa partilor, prin acordul de mediere, de a stinge prezentul litigiu asa cum rezulta din cuprinsul acestuia, a carui consfintire au solicitat-o, vazand si faptul ca partile au tranzactionat asupra unor drepturi asupra carora pot dispune, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa dispuna pronuntarea unei hotarari de expedient care sa cuprinda acordul partilor potrivit disp. art. 271 Cod proc. civ.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea formulata de reclamantul reclamantul X cu domiciliul in A, cu domiciliul ales in B, jud. Dambovita in contradictoriu cu paratii Y si Z domiciliati in B, jud. Dambovita, constata valabilitatea clauzelor contractuale intervenite la data de 07.08.1995, prin contractul autentificat sub nr. E in rolul de acte autentice pentru anul 1995, in Germania prin Biroul Notar F.
Dispune iesirea din indiviziune conform invoielii, partilor concretizata prin:
``ACORD DE MEDIERE
1. Domnul X, cetatean german, nascut la data de G, cu domiciliul de resedinta in B, jud. Dambovita, posesor Certificat de inregistrare seria H nr. I, eliberat de O.R.I. Dambovita la data de J, CNP K (reclamant)
2. Domnul Y, cetatean, roman, nascut la data de L in B, jud. Dambovita , domiciliat in B, jud. Dambovita, posesor CI. seria M, eliberat de Politia B la data de N, cu CNP O, (parat),
3. Doamna Z, cetatean roman, nascuta la data de P in B, jud. Dambovita, cu domiciliul B, jud. Dambovita, posesor CI seria Q nr. R, eliberat de Politia B la data de S, cu CNP T (parat),
Ce are ca obiect solutionarea pe calea medierii a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 2285/283/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Pucioasa.
In vederea solutionarii litigiului, in cadrul procedurilor de mediere, prin vointa comuna, libera, neviciata, partile au convenit urmatoarele:
1. Se recunoaste si se insuseste de toate partile prezente la mediere valabilitatea clauzelor contractuale intervenite la data de 07.08.1995 prin contractul autentificat sub numarul E in Rolul de acte autentice pentru anul 1995 in Germania prin Birou Notar F.
2. Domnul Y si doamna Z inteleg sa dea spre deplina posesie (conform Contractului descris la punctul 1) domnului X parte ... din proprietatea lor situata in B, jud. Dambovita descrisa la punctul 3, fara a mai pretinde pret pentru aceasta.
3. Domnul X este de acord sa primeasca in deplina posesie de la domnul Y si doamna Z partea .... din proprietatea lor situata in B, jud. Dambovita formata din doua cladiri cu terenul aferent si un teren, identificate astfel:
4. Cladire C2/3 cu destinatia birouri si hala ( D+P+E) construita din BCA, acoperita cu placi ondulate, avand la demisol o incapere pentru centrala termica si depozit, la parter 6 incaperi, un hol, debara, grup sanitar si vestiar pe casa scarii intre parter si etaj, iar la etaj 9 incaperi, 2 grupuri sanitare si 2 holuri, in suprafata construita la sol de 549 mp si suprafata desfasurata de 953 mp , identificata la nr. cadastral U conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B.
- Cladire baraca metalica construita din stalpi de metal si BCA, la un singur nivel in suprafata construita la sol de 112 mp, identificata la nr. cadastral U1 conA´┐Żform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V la Oficiul de Cadastru si Publicitate B,
- Teren aferent celor doua cladiri C2/3 si C1 in suprafata de 1135, identificat la nr. cadastral U2 conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B cu urmatoarele vecinatati.
- la Nord - nr. cadastral U3 pe o lungime de 1,19 m
nr. cadastral U4 pe o lungime de 22,45 m
nr. cadastral U5 pe o lungime de 19,95 m
nr. cadastral U6 pe o lungime de 20,04 m
- la Est - nr. cadastral U7 pe o lungime de 54,20 m
- la Vest - nr. cadastral U8 pe o lungime de 17,56 m
- la Sud - nr. cadastral U9 (lot 3) pe o lungime de 65.00 m

- Teren in suprafata de 853 conform nr. Cadastral U10, lotul nr. 2, care prin dezmembrare primeste nr. carte funciara, conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V1 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B cu urmatoarele vecinatati:
- la nord - nr. cadastral U11pe o lungime de 21,51 m
- la est - nr. cadastral U12 pe o lungime de 38,13 m
- la vest - nr. cadastral U13 pe o lungime de 18,22 m
- la Sud - nr. cadastral U14- lot 1 pe o lungime de 38.45 m
Prezentul acord reprezinta vointa libera si neviciata a partilor si potrivit art. 58 si urm. din Legea 192/2006, modificata prin Legea 370/2009 partile au convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata in vederea validarii si pronuntarii unei hotarari de expedient, care sa cuprinda prezentul acord potrivit dispozitiilor art. 271 si urm. C. proc. civ.
Avand in vedere cele de mai sus, eu, mediator ales jr., declar incheiata procedura de mediere.
Drept pentru care am incheiat prezentul acord de mediere astazi, 10.11.2010, la sediul secundar al U.N.M.R. FILIALA DAMBOVITA, din Pucioasa, judetul Dambovita, in patru exemplare originale, dintre care, cate unul a fost inmanat partilor, unul va fi inaintat instantei de judecata, iar unul va fi pastrat la sediul mediatorului.
Participanti la mediere:
X - S.S indescifrabil
Y - S.S indescifrabil
Z - S.S indescifrabil"
In temeiul art. 63 alin. 2 din Legea 192/1996 coroborat cu art. 23 alin. 2 indice 1 din: Legea 147/1997 privind taxele judiciare si timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune restituirea integrala catre parti a taxei judiciare de timbru: astfel reclamantului X suma de 98 lei, achitata cu chitanta seria DBPUC nr. 002351 la data de 08.11.2010.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Pucioasa    Mediere    Mediator    Contract de mediere    Acord de mediere    Legea 192/2006    Partaj    Indiviziune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Conflict de munca. Litigiu de drept comun
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 323 din 19 ianuarie 2005

Conflict de munca. Litigiu de drept comun
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 323 din 19 ianuarie 2005

Conflict de munca. Litigiu de drept comun
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 323 din 19 ianuarie 2005

Contestatie privind tergiversarea solutionarii procesului formulata in cadrul unui litigiu inceput sub vechiul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.3999 din 25 septembrie 2013Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro