Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Competenta teritoriala in cazul actiunii in anularea deciziei emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

Competenta teritoriala in cazul actiunii in anularea deciziei emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

  Publicat: 21 Nov 2015       2224 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Litigiul, avand ca obiect anularea deciziei de invalidare emisa de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor este de competenta (teritoriala si materiala) a Tribunalului Bucuresti in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii emitente, in acord cu dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 12.05.2014, reclamantul L.I. a solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 165/2013, in contradictoriu cu paratele Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 a Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor si obligarea paratei la validarea masurii de acordare a despagubirilor in dosarul nr. x/2006, stabilite prin Hotararea Comisiei Judetene Salaj din 07.06.2002 de aprobare a propunerii Comisiei Locale Girbou privind inscrierea suprafetei de 1,97 ha, reconstituit dupa autorul L.N., conform anexei 40 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1172/2001.


Prin sentinta nr. 1200 din 26.09.2014, Tribunalul Bucuresti, Sectia a III-a civila a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Salaj, Sectia civila.


Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Bucuresti a retinut ca potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii,in termen de 30 de zile de la data comunicarii.


Tribunalul Bucuresti a mai retinut ca, avand in vedere ca acest text de lege nu transeaza cu claritate notiunea de "entitate", raportat si la locul situarii imobilului (obiectul contestatiei constituind evaluarea imobilului), competenta de solutionare a cauzei apartine Tribunalului Salaj, administrarea de probatorii fiind mai facila de catre aceasta instanta.


Aceasta intrucat sediul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor constituie un element mai putin important, care nu este in masura a atrage competenta teritoriala de judecare a cauzei, aceasta institutie avand atributii exclusiv in vederea finalizarii dosarelor de restituire, astfel cum sunt prevazute de art. 25 alin. (5) si (6) din Legea nr. 165/2013, dupa ce entitatile investite cu solutionarea notificarilor au transat aspectele esentiale in solutionarea acestora.


Prin sentinta nr. 77 din 15.01.2015, Tribunalul Salaj, Sectia civila a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta .


Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Salaj a retinut ca entitatea la care face referire prevederea cuprinsa in art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu poate fi alta decat entitatea emitenta a deciziei contestate de catre reclamant, respectiv, Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, cu sediul in Bucuresti, situatie fata de care competenta teritoriala in judecarea cererii de anulare a unei decizii emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor revine sectiei civile din cadrul Tribunalului Bucuresti.


Inalta Curte, competenta sa solutioneze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C.proc.civ., a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, pentru argumentele ce succed:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, la data de 12.05.2014, reclamantul L.I. a solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 165/2013, anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 a Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor si obligarea paratei la validarea masurii de acordare a despagubirilor in dosarul nr. x/2006, stabilite prin Hotararea Comisiei Judetene Salaj din 07.06.2002 de aprobare a propunerii Comisiei Locale Girbou privind inscrierea suprafetei de 1,97 ha, reconstituit dupa autorul L.N., conform anexei 40 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1172/2001.


Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, ce constituie temeiul juridic al cererii introductive de instanta, "deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se aflasediul entitatii,in termen de 30 de zile de la data comunicarii".


Instantele aflate in conflict analizeaza din perspective diferite notiunea de "entitate"folosita de legiuitor in continutul textului legal anterior citat, insa, avand in vedere ca obiectul cererii de chemare in judecata il constituie anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 emisa de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, rezulta cu evidenta ca, in cazul de fata, entitatea la care se refera dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu poate fi alta decat cea care a avut si calitatea de emitenta a deciziei a carei anulare se solicita in prezenta procedura, motiv pentru care, in acord cu prevederile aceleiasi norme legale, litigiul de fata este de competenta (teritoriala si materiala) a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediulentitatii emitente.


Cum sediul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor se afla in Bucuresti, respectiv in raza teritoriala a Tribunalului Bucuresti, competenta de solutionare a cauzei a fost stabilita in favoarea acestei instante.




Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 494 din 18 februarie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    drept procesual civil    competenta teritoriala    conflict de competenta    declinare de competenta    decizie de invalidare    Legea nr. 165/2013    Codul de procedura civila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ



Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu