Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Mostenire legala. Principii de baza ale devolutiunii legale

Mostenire legala. Principii de baza ale devolutiunii legale

  Publicat: 09 Dec 2007       13220 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Este un beneficiu al legii in virtutea caruia un mostenitor legal sau mai multi, de un grad mai indepartatnumit reprezentant urca in gradul, locul si drepturile ascendentului sau numit reprezentat
Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali. Reprezentarea succesorala.

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Este un beneficiu al legii in virtutea caruia un mostenitor legal sau mai multi, de un grad mai indepartatnumit reprezentant urca in gradul, locul si drepturile ascendentului sau numit reprezentat
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pentru a nu chema la mostenire deodata toate rudele defunctului, legea le imparte in patru clase de mostenitori, fiecare clasa avand prioritate fata de clasele urmatoare, pe care le inlatura de la mostenire.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Pentru a nu chema la mostenire deodata toate rudele defunctului, legea le imparte in patru clase de mostenitori, fiecare clasa avand prioritate fata de clasele urmatoare, pe care le inlatura de la mostenire.
Parte dintr-un proces
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prezenta chiar si a unui singur descendent, care face parte din clasa I de mostenitori legali (copii, nepoti, stranepoti ai defunctului, fara limita de grad) , inlatura de la mostenire pe cei care fac parte din clasele subsecvente de mostenitori ( respectiv , clasele II-IV).
Pentru a beneficia de reprezentarea succesorala , reprezentantul trebuie sa indeplineasca si doua conditii negative, respectiv cele de a nu fi nedemn sau renuntator.
In situatia in care, descendentul in linie directa din clasa I de mostenitori legali traieste, nu a renuntat la mostenire si nici nu i-a fost constatata nedemnitatea, nici o alta ruda dintr-o alta clasa de mostenitori legali nu poate veni la mostenirea lasata de defunct.
***

Prin sentinta civila nr.726/C din 9 septembrie 2004 pronuntata de Tribunalul Bihor, s-a respins actiunea formulata de reclamantul G. A. I. prin L. M., impotriva paratelor Primaria Valea lui Mihai - Comisia locala pentru aplicarea Legii nr.10/2001 , si Prefectura judetului Bihor – Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.10/2001.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond, a retinut ca imobilul in litigiu, in suprafata de 956 mp a fost initial proprietatea tabulara a numitilor S. L. si S. T.
Imobilul a devenit proprietatea Statului Roman in baza Decretului nr.712/1966 si nr.218/1960.
Bunica reclamantului, numita S. A. a fost sora cu proprietarul tabular S. L., astfel ca reclamantul face parte din clasa a II-a a colateralilor privilegiati, ce cuprinde fratii si surorile defunctului S. L. precum si descendentii acestora.
Instanta de fond a mai retinut , din extrasul din „Registrul de nastere”, ca proprietarii tabulari ai imobilului au avut o fiica pe nume S. E. nascuta in anul 1913, casatorita cu numitul P. S. in anul 1932, decedata in anul 1966.
Potrivit actului de adoptie nr.3/ august 1951, fiica proprietarilor tabulari, numita P. E. a infiat un copil V. A., nascuta la 6 octombrie 1938, care a dobandit numele de P.A.
Numita P.A. , face parte din clasa I-a a descendentilor in linie dreapta fata de proprietarii tabulari, este in viata, in prezent fiind cazata la Azilul de Noapte din Oradea, conform adresei nr.289752 din 5 noiembrie 2003.
Conform principiului prioritatii clasei de mostenitori in ordinea stabilita de lege, intre mostenitorii din clase diferite, consacrat in dispozitiile art.669-675 Cod civil, sunt chemati in primul rand la mostenire, mostenitorii din clasa I-a, cu excluderea celor din clasele II, III si IV.
Numai in lipsa mostenitorilor din clasa I sau daca acestia sunt renuntatori sau nedemni vin la succesiune mostenitorii din clasa a II-a.
Reclamantul nu a dovedit ca fiica proprietarilor tabulari, ori nepoata de fiica ar fi renuntatori la mostenire ori nedemni, astfel ca simpla existenta a numitei P. A. ce face parte din clasa I-a de mostenitori, inlatura de la mostenire pe reclamant, ce face parte din clasa a IV-a de mostenitori.
Pe de alta parte, potrivit art.651 Cod civil, data in raport de care se determina persoanele chemate la mostenire si drepturile ce li se cuvin, este data decesului antecesorului partilor, defunctul S. L., ceea ce exclude considerarea vreunei alte date, cum ar fi aparitia Legii nr.10/2001, ca moment al deschiderii succesiunii.

Or, la data deschiderii succesiunii defunctului S. L., 6 octombrie 1930, singura mostenitoare cu vocatie succesorala a fost fiica acestuia care a inlaturat de la mostenire pe fratii defunctului, iar faptul ca nepoata de fiica P. A. nu a solicitat restituirea imobilului in temeiul Legii nr.10/2001 nu constituie o imprejurare de natura sa-i dea posibilitatea reclamantului de a obtine imobilul revendicat.

Reclamantul G. A. I., prin mandatar, a declarat apel sustinand ca in mod gresit, prima instanta a respins actiunea pe considerentul ca nu ar fi persoana indreptatita la restituirea imobilului, deoarece a facut dovada cu acte de stare civila ca este ruda de gradul IV cu fostul proprietar, iar un alt mostenitor in grad mai apropiat, desi este in viata nu a formulat cerere de restituire .
Curtea de Apel Oradea, Sectia civila mixta, prin decizia nr.502/A din 28 septembrie 2005, a admis apelul, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza pentru o noua judecata la aceeasi instanta, pentru solutionarea fondului, cu motivarea ca de vreme ce succesorul din clasa I-a de mostenitori nu a demarat procedura prevazuta de Legea nr.10/2001, nu-l inlatura pe mostenitorul dintr-o clasa inferioara care si-a manifestat expres si in termenul legal intentia de a revendica imobilul preluat de stat de la succesorii sai.
Primaria orasului Valea lui Mihai, a declarat recurs impotriva deciziei instantei de apel, intemeiat pe motivul de casare prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila, sustinand ca reclamantul nu se incadreaza in categoria persoanelor prevazute de art.4 alin.2 din Legea nr.10/2001.

Recursul este fondat.
Potrivit art.4 (2) din Legea nr.10/2001, „de prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice indreptatite”.
O prima obligatie care-i incumba mostenitorului pentru a succede, este aceea ca el sa dovedeasca propria sa calitate, fie ca ne aflam in prezenta unei succesiuni testamentare ori a uneia legale.
In acest fel, mostenitorul dovedeste aptitudinea sa de a succede si vocatia lui ereditara.
Aptitudinea de a succede, reprezinta intrunirea unor prealabile conditii legale in persoana unui succesibil, conditii in absenta carora devine inoperabila vocatia sa succesorala.

Potrivit art.654-658 Cod civil, aceste conditii sunt:
- mostenitorul sa existe la momentul deschiderii succesiunii;
- sa nu fie nedemn;
- sa aiba vocatie la succesiune.

A avea vocatie legala inseamna a fi chemat la succesiune potrivit regulilor instituite de lege.
In conformitate cu prevederile art.659 Cod civil, la succesiune, vin numai descendentii, ascendenti si colateralii privilegiati, care sunt grupati in patru categorii, denumite clase .
Prezenta unui descendent, indiferent de grad, inlatura de la mostenire orice ruda din celelalte trei clase .

In speta, reclamantul intimat ruda de gradul IV (bunica sa, dinspre mama a fost sora cu numitul S. L.), nu a dovedit ca nepoata proprietarilor tabulari P. A., descendent de gradul I ar fi nedemna de a succede ori ca ar fi renuntat la mostenire.
Nici o dispozitie legala nu confera dreptul reclamantului de a succede la mostenirea defunctului S. L., inlaturand-o pe descendenta de gradul I, in viata, P. A., chiar daca aceasta nu si-a manifestat in mod expres intentia de a revendica imobilul in litigiu, cum gresit a retinut instanta de apel.
Fata de aceste considerente, Inalta Curte a admis recursul, a casat decizia atacata, fiind pastrata sentinta tribunalului.



Pronuntata de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4136 din 27 aprilie 2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati



Ştiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...