Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Raspunderea materiala a salariatului. Promovarea unei actiuni in instanta

Raspunderea materiala a salariatului. Promovarea unei actiuni in instanta

  Publicat: 19 Jan 2017       1703 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus reclamantul P. I. a chemat in judecata pe paratul O. S. Bistrita B. solicitand instantei anularea deciziei nr. 2/2016 ca nelegala si netemeinica.

A fost promulgat la 11.09.1865
Termen care defineste creanta
Act adoptat de organele de stat,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
A fost promulgat la 11.09.1865
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
A fost promulgat la 11.09.1865
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Obligatie, pe care si-o asuma in scris o persoana incadrata, de a acoperi pagubele materiale cauzate unitatii
A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
A fost promulgat la 11.09.1865
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare s-a aratat ca nu se poate retine raspunderea patrimoniala, deoarece reclamantul si-a indeplinit atributiile de serviciu intocmai si la timp, timpul de lucru este de 8 ore, a luat toate masurile necesare prevenirii taierilor ilegale de arbori, fiind indeplinite conditiile art. 6 din OUG nr. 85/2006


Decizia a fost data cu incalcarea dispozitiilor art. 169 Codul muncii.


Suma pretinsa nu este certa, lichida si exigibila si nici nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca, cu atat mai mult cu cat a fost contestata de reclamant prin refuzul de a semna angajamentul de plata .


In drept, s-au invocat prevederile art. 169, art. 268 din Codul muncii, republicat, ale OUG nr. 85/2006 si Ordinului nr. 769/2006.


Prin intampinarea depusa la dosar de parat in termenul prevazut de art. 201 C. procedura civ. (f. 19) s-a solicitat respingerea actiunii, cu motivarea ca in urma unui control asupra fondului forestier aflat in paza paratului, s-a constatat lipsa nejustificata a unui numar de 56 arbori/delict cu un volum de 63,362 mc si o valoare a pagubei imputabile reclamantului in suma de 7. 208,78 lei.


Controlul s-a efectuat in baza OUG nr. 85/2006 si a Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor, reglementata de Ordinul nr. 769/2006. S-a dispus si limitarea raspunderii patrimoniale, iar ulterior paratul a incercat sa rezolve amiabil diferendul.


S-a incercat sa se ajunga la un punct comun cu reclamantul, insa acesta, chiar si dupa ce s-a aprobat cererea sa de limitare a raspunderii patrimoniale, a refuzat, prin intermediul angajamentului de plata, sa repare paguba produsa.


Paratul, in baza art. 253 alin. 2 din Codul muncii, a avut intentia de a recupera prejudiciul fara interventia instantelor judecatoresti. Actele la care face referire reclamantul (inclusiv angajamentele de plata) au fost redactate pentru preintampinarea unui litigiu.


Observand ca reclamantul nu are intentia sa achite prejudiciul constatat prin actul de control si ca urmare a emiterii deciziei nr. 15/2015 de limitare a raspunderii patrimoniale, paratul prin intermediul sefului de ocol silvic a emis decizia nr. 2/2016.


Aceasta decizie implica faptul ca O. S. Bistrita B. va demara procedurile judiciare de recuperare a prejudiciului, raportat la prevederile art. 253 alin. 2 partea finala si art. 257 din Codul muncii. Anumite neajunsuri in formularea deciziei nu inseamna automat ca aceasta ar trebui inteleasa ca fiind o decizie cu caracter executoriu, iar automat sumele datorate de reclamant vor fi retinute din salariu .


Decizia are semnificatia faptului ca, observand lipsa posibilitatii de intelegere amiabila intre parti, se va trece la procedura judiciara.


S-a precizat ca decizia s-a emis in baza art. 5 alin. 3 din Metodologia privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor.


In drept s-au invocat dispozitiile art. 253 alin. 2, art. 257 din Codul muncii, art. 5 alin. 3 din Metodologia privind limitarea raspunderii patrimoniale.


Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine faptul ca reclamantul este angajatul paratului pe postul de padurar, desfasurandu-si activitatea in cantonul nr. 9 Pietroasa de Jos.


In urma unui control efectuat la data de 10 septembrie 2015 s-a stabilit ca reclamantul a produs o paguba in cuantum de 7208,78 lei, reprezentand contravaloarea a 56 de arbori taiati ilegal, pentru care s-a retinut ca reclamantul nu a prezentat nicio justificare.


In baza cererii reclamantului si in temeiul referatului intocmit de responsabilul compartimentului Paza si Protectie (f. 27, 28), prin decizia nr. 15/2015 s-a aprobat limitarea raspunderii patrimoniale (f. 29).


La data de 21 decembrie 2015 reclamantul a refuzat semnarea unui angajament de plata (f. 22), motiv pentru care, asa cum se arata in intampinarea formulata, paratul a procedat la emiterea deciziei nr. 2/2016, atacata in prezentul cadrul procesual.


Prin aceasta decizie, intocmita in baza referatului nr. 408/18. 02. 2016 a responsabilului compartimentului Paza si Protectie (f. 23) prin care se releva refuzul reclamantului de asumare a angajamentului de plata, s-a dispus recuperarea pagubei constatate in baza controlului efectuat, stabilindu-se ca recuperarea sa se faca potrivit art. 257 din Codul muncii, prin retinere lunara din salariu .


Aceasta decizie constituie un veritabil act de imputare, ce incalca dispozitiile art. 254 alin. 1 din Codul muncii, republicat, ce prevad raspunderea patrimoniala a salariatului, conform normelor si principiilor raspunderii contractuale.


In privinta personalului contractual o asemenea dispozitie, prin care se decide imputarea unor sume stabilite de angajator cu titlu de prejudiciu, in cadrul controlului intern, este lovita de nulitate absoluta, deoarece potrivit dispozitiilor art. 169 alin. 1 din Codul muncii, republicat, nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege, iar conform art. 169 alin. 2 din Codul muncii, republicat, retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.


Asadar, dupa Codului muncii (martie 2003) raspunderea salariatilor pentru pagube materiale produse angajatorului poate fi stabilita numai prin promovarea unei actiuni in raspundere patrimoniala, conform art. 254 si urmatoarele din Codul muncii, republicat, iar nu prin emiterea unei dispozitii de imputare.


Institutia deciziei de imputare ca temei al retinerilor salariale a ramas reglementata in privinta functionarilor publici, conform art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, republicata, situatie in care este aplicabila desigur norma speciala si nu cea generala din Codul muncii.


Decizia atacata este un act unilateral al angajatorului, un act de imputare, in continutul sau angajatorul exprimandu-si manifest vointa de a retine din salariul reclamantului sume de bani, stabilite prin actul intern de control .


Prevederile art. 169 din Codul muncii, republicat, au caracter prohibitiv, astfel ca in ceea ce priveste personalul contractual, din care face parte si reclamantul, retinerile salariale cu titlu de daune sunt posibile numai daca sunt constatate prin hotarare judecatoreasca definitiva.


Avand in vedere ca in prezent raspunderea materiala a salariatului poate fi stabilita numai prin promovarea unei actiuni in raspundere patrimoniala si nu pe calea emiterii unei decizii de imputare, tribunalul in baza art. 169 din Codul muncii, republicat, va admite actiunea formulata si in consecinta va constata nulitatea absoluta a deciziei nr. 2/2106.


In temeiul art. 453 C. procedura civ., paratul, ca parte care a pierdut procesul, va fi obligat sa plateasca reclamantului suma de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat, justificat cu chitanta din 9 mai 2016 depusa in original la dosar.


In baza art. 55 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicata, s-a solicitat votul consultativ al asistentilor judiciari, care au exprimat aceeasi opinie .


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea civila formulata de reclamantul P. I., CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Bistrita B.,, judetul Bistrita-Nasaud in contradictoriu cu paratul O. S. Bistrita B., cu sediul in Bistrita B. nr. 39, judetul Bistrita-Nasaud si in consecinta:


- constata nulitatea absoluta a deciziei nr. 2/2016 emisa de seful Ocolului S. Bistrita B. .


Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.


Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare .


Apelul se depune la Tribunalul Bistrita-Nasaud


Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iunie 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia I Civila, Decizia nr. 265/F/2016 din data de 1 iunie 2016


Citeşte mai multe despre:    raspundere patrimoniala salariat    decizie de imputare    prejudiciu    nulitate absoluta    caracter executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul nu a fost determinat sau inlesnit de neintocmirea de catre angajat a raportului de eveniment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia nr. 339/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Raspunderea patrimoniala a salariatului intemeiata pe dispozitiile Codului muncii
Pronuntaţă de: Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, Sentinta nr. 54/LM AS din 16.02.2016

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului se poate realiza doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicabilitatea legislatiei muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 433 din data de 19 aprilie 2016

Contestatie decizie de imputare sporuri salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 790 din 28.02.2012

Nulitate decizie de imputare. Suma retinuta din drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 573 din data 15.02.2011

Anulare decizie de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data 24.01.2011