Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca

  Publicat: 02 Jan 2021       1423 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
S-a luat in examinare apelul civil formulat de apelantul reclamant B_ B_ B_, cu domiciliul procesual ales in mun. C, _. 97, _. B, _ (la avocat D D), impotriva sentintei civile nr. 666, pronuntata de Tribunalul C, Sectia I Civila la data de 27.03.2020, in dosarul nr. _, in contradictoriu cu intimata parata R. S. S. A. , cu sediul in mun. C, . 189, judetul C, avand ca obiect contestatie decizie concediere .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Solutionarea cauzei civile in lipsa uneia din parti sau chiar a ambelor parti,
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

La apelul nominal facut in sedinta publica a doua apelare, se prezinta pentru intimata parata R. S. S. A. -avocat E_ D_- in baza imputernicirii avocatiale aflate la fila 56 dosar, lipsind apelantul reclamant B_ B_.


Instanta dispune lasarea cauzei la o noua apelare pentru a da posibilitate apelantului reclamant sa se prezinte in instanta pentru a-si reprezenta interesele.


La a doua apelare, se prezinta pentru intimata parata R. S. S. A. -avocat E_ D_- in baza imputernicirii avocatiale aflate la fila 56 dosar, lipsind apelantul reclamant B_ B_.


Procedura este legal indeplinita, cu respectarea disp. art. 155 si urm. Cod pr. civ.


S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiunile privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual.


Dupa referatul grefierului de sedinta;


intrebat fiind, aparatorul intimatei parate precizeaza ca nu are probe noi de administrat in apel. Apreciaza cauza in stare de judecata si solicita cuvantul pe fondul apelului.


in raport de dispozitiile art. 392 Cod procedura civila presedintele de complet deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dand cuvantul aparatorului intimatei parate pe fondul apelului.


Aparatorul intimatei parate, avand cuvantul, solicita respingerea apelului ca nefondat, cu consecinta mentinerii sentintei pronuntate de instanta de fond ca legala si temeinica.


Solicita se avea in vedere situatia de fapt, respectiv faptul ca a intervenit o incetare de drept a contractului individual de munca a apelantului reclamant din prezenta cauza, care prevaleaza altor cauze care ar putea sa fie aplicabile contractului individual de munca si nu exista nicio obligatie a mentinerii raportului de munca a liderului sindical, nici pe perioada negocierilor care au fost (si s-ar fi incheiat la data la care acestea au esuat, in cursul lunii noiembrie 2018), nici pe durata valabilitatii contractului colectiv de munca -ce expirase in cursul lunii iulie a anului 2018- si nici ulterior acestor date . S-a facut vorbire despre obligatia mentinerii calitatii de lider de sindicat pe perioada in care acesta are contract individual de munca, insa aceasta este o obligatie care incumba sindicatului, nicidecum angajatorului. Este vorba de un salariat care indeplinea conditiile pentru incetarea raportului de munca, urmare a indeplinirii simultane a conditiilor de varsta si stagiu minim de cotizare. A fost prelungit contractul reclamantului pe perioada determinata in considerarea calitatii sale de lider sindical la acel moment, insa niciodata angajatorul nu s-a obligat sa perpetueze situatia de a-l mentine ca salariat al companiei, cu atat mai mult cu cat nu mai avea obiect al muncii la momentul la care i-a incetat calitatea de salariat . Solicita obligarea apelantului reclamant la plata cheltuielilor de judecata in masura in care au fost dovedite cu factura depusa la dosar.


Curtea, in conformitate cu prevederile art. 394 Cod procedura civila, socotindu-se lamurita asupra imprejurarilor de fapt si a temeiurilor de drept ale cauzei, inchide dezbaterile si ramane in pronuntare.


CURTEA, Deliberand asupra apelului formulat de reclamantul B_ B_ B_, constata urmatoarele:


Sentinta apelata:


Prin sentinta civila nr. 666 din 27.03.2020, pronuntata de Tribunalul C - Sectia I Civila in dosarul nr. 6. , a fost respinsa, ca nefondata, contestatia formulata de reclamantul B_ B_ B_, in contradictoriu cu parata RIG SERVICE S. A. , impotriva deciziei nr. 155/28.03.2019, emisa de RIG SERVICE S. A. .


in motivarea sentintei, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Reclamantul a incheiat cu societatea parata CIM nr.2248/31.07.2018, prin care partile au stabilit durata contractului pentru 8 luni (01.08.2018 - 31.03.2019), in temeiul dispozitiilor art. 83 lit. g din codul muncii.


La data de 28.03.2019 parata emite decizia nr. 155 prin care se prevede ca incepand cu data de 31.03.2019 inceteaza CIM nr.2247/31.07.2018, al reclamantului, conform art. 56 lit. i C. muncii. Comunicarea acestei decizii a fost trimisa catre reclamant la data de 01.04.2019.


Dispozitiile legale in temeiul carora au fost incheiate aceste acte juridice prevad:


Art. 83 lit. g din codul muncii: ``Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri: g)angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul. ``


Art. 56 alin 1 lit. i C. muncii: ``Contractul individual de munca existent inceteaza de drept - la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. ``


in situatia reglementata de art. 56 alin 1 lit. i C. muncii, partile, de comun acord, stabilesc durata pentru care produce efecte contractul . Fiind vorba de o incetare a raporturilor de munca in virtutea legii, contractul individual de munca este reziliat in chiar momentul indeplinirii termenului convenit de parti, fara sa mai fie nevoie de vreo formalitate ori sa intervina un act special al angajatorului, iar intocmirea unui act constatator al incetarii de drept a contractului legal nu poate avea ca efect stabilirea unui alt moment subsecvent al incetarii acestui contract .


Elementul esential al contractului in discutie, este reprezentat, evident, de durata, care trebuie precizata in continutul sau.


Tribunalul constata ca partile aflate in litigiu au stabilit de comun acord, prin contractul pe care l-au incheiat in mod valabil, ca durata contractului, care reprezinta unul dintre elementele ale acestui act juridic bilateral, sa fie determinata, in acest sens fiind prevazuta in mod expres perioada 01.08.2018 - 31.03.2019.


Reclamantul nu a contestat acordul sau la incheierea acestui contract, consimtamantul sau fiind exprimat prin semnatura pentru toate clauzele cuprinse in acesta, inclusiv pentru durata determinata a acestuia.


in consecinta, apararea paratei referitoare la faptul ca incetarea contractului a fost previzionata inca de la momentul incheierii contractului individual de munca este fondata.


in speta contractul de munca a fost incheiat in temeiul art. 83 lit. g) din Cod, care prevede posibilitatea ca angajatorul sa angajeze pensionari cu contract individual de munca pe durata determinata, daca pot cumula pensia cu salariul.


Textul nu specifica durata pentru care se pot incheia contracte cu pensionarii, aplicandu-se durata maxima de 36 de luni, prevazuta de art. 84 alin. (1) din Cod, cu posibilitatea prelungirii in conditiile aratate de art. 82 din Cod. Evident, niciun text legal nu se opune ca partile sa incheie un contract individual de munca pe durata nedeterminata.


Tribunalul a constatat ca in cauza partile au stabilit expres durata contractului, aceasta fiind varianta aleasa si pentru care au fost de acord cu incheierea contractului de munca .


Reclamantul apreciaza ca masura incetarii contractului, dispusa prin decizia contestata, reprezinta in realitate o masura abuziva, intrucat este pus in imposibilitatea obiectiva de a indeplini mandatul in cadrul sindicatului, incredintat de ceilalti salariati.


Instanta a constatat ca reclamantul nu a putut face dovada caracterului abuziv al deciziei contestate, prin care angajatorul a constatat incetarea de drept a CIM, nu a dispus concedierea sa.


Ocuparea unei functii eligibile in cadrul unei organizatii sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale permite incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata, pe durata mandatului, iar, in aceasta ipoteza, durata contractului individual de munca ar putea fi mai mare decat limita maxima stabilita de 36 de luni daca insasi durata mandatului este mai mare.


in cauza nu sunt insa incidente dispozitiile art. 83 lit. f C. muncii, asa cum sustine reclamantul in mod eronat, avand in vedere ca partile (reclamantul si parata) au convenit incheierea CIM in temeiul disp. art. 83 lit. g C. muncii.


Pe cale de consecinta, toate apararile expuse de reclamant, desi acesta a beneficiat de aparare calificata, nu au nici o valoare juridica in prezenta cauza, fiind vadit neconcludente.


Tribunalul a constatat ca decizia nr. 155/28.03.2019 emisa de _ este legala si reprezinta un act constatator al incetarii contractului individual de munca al reclamantului, ca urmare a indeplinirii termenului pentru care a fost incheiat.


Reintegrarea reclamantului nu poate fi dispusa de instanta, care nu poate avea nici o competenta in acest sens, avand in vedere ca incheierea unui nou contract de munca este un act de vointa comuna al partilor contractante.


Reclamantul a mai solicitat obligarea paratei la prelungirea CIM pe toata perioada mandatului de vicepresedinte al sindicatului si plata drepturilor salariale. Tribunalul urmeaza sa respinga si aceste cereri, in temeiul considerentelor expuse si, de asemenea, avand in vedere faptul ca nu exista nici un temei de drept pentru a impune continuarea raporturilor de munca cu reclamantul, de la momentul intervenirii cauzei de incetare de drept, iar dispozitiile art. 83 din codul muncii prevad doar posibilitatea incheierii unui contractul individual de munca pentru o durata determinata.


Raportat la toate considerentele expuse, tribunalul a respins contestatia si, implicit, celelalte cereri accesorii formulate de reclamant.


Apelul:


1. impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul B_ B_ B_, solicitand schimbarea in tot a acesteia in sensul admiterii cererii introductive de instanta.


in motivare, apelantul a invederat ca, in baza contractului individual de munca nr.2.248/31.07.2018, incheiat cu parata RIG SERVICE S. A. potrivit art. 83 lit. g din Codul muncii, a fost angajatul acesteia, pe durata determinata, incepand cu data de 01.08.2019 si continuand pana la 31.03.2019, detinand, concomitent, si functia de vicepresedinte al Sindicatului Independent al Platformelor Marine(SIPM), infiintat la nivelul unitatii angajatoare.


A mai aratat ca atat acesta, cat si N C_, presedintele antementionatului sindicat, au avut statut de pensionar la data perfectarii contractelor individuale de munca, fiind incadrati in munca de catre parata tocmai in considerarea functiilor elective ocupate de acestia in cadrul sindicatului, intrucat nu si-ar fi putut exercita mandatul functiei de conducere a structurii asociative in absenta calitatii de salariat al paratei.


Reclamantul a mentionat ca, in ciuda manifestarii sale de vointa in sensul continuarii raporturilor de munca avute cu parata pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale sau, cel putin, pana la adoptarea noului contract colectiv de munca la nivel de unitate, adusa la cunostinta paratei anterior ajungerii la termen a contractului individual de munca, parata a dispus, in mod abuziv, incetarea contractului sau de munca, desi a mascat aceasta masura sub forma unei incetari ``perfect legale`` a conventiei, ca urmare a implinirii termenului de executare a acesteia stabilit de parti.


S-a precizat ca la nivelul unitatii parate, inca din luna iulie 2018, s-a declansat procesul de negociere a noului contract colectiv de munca, intrucat cel anterior, valabil in perioada 10.08. _18, urma sa ajunga la termen, sens in care sindicatul antementionat, reprezentativ la nivelul unitatii parate, a participat la negocieri printr-o echipa de negociere compusa din: presedinte, vicepresedinte (reclamantul din cauza) si alte 3 persoane, procesul de negociere prelungindu-se si dupa data de 01.08.2018, cu acordul ambelor parti, acestea convenind, totodata, ca prevederile vechiului contract colectiv sa fie aplicabile pana la momentul adoptarii noului contract la nivel de unitate .


S-a mai aratat ca, prin masura litigioasa, de incetare de drept a contractului ajuns la termen, reclamantul, ca vicepresedinte de sindicat, a fost pus in imposibilitatea de indeplinire a mandatului si, consecutiv, in cea de aparare si promovare a intereselor legitime ale membrilor de sindicat, aceasta masura inscriindu-se intr-o tactica utilizata de angajator si in trecut, cu ocazia negocierii altor contracte colective de munca la nivel de unitate, fiind invocata in acest sens decizia nr. 410/12. 11.2014, prin care parata, prin organele sale de conducere, a dispus incetarea contractului individual de munca al presedintelui de sindicat N C_, masura asupra careia a revenit, ulterior, in mod voluntar, reiterand acelasi mecanism de presiune si santaj si in anul 2015.


Apelantul a mai mentionat ca prima instanta ar fi trebuit sa constate ca incheierea contractului individual de munca al acestuia cu parata trebuia sa se realizeze, in mod legal, in baza art. 83 lit. f din Codul muncii, pe durata determinata, anume pe durata mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale, iar nu in temeiul art. 83 lit. g din acelasi act normativ, astfel cum in mod abuziv si intentionat a procedat parata, o incheiere a contractului in baza art. 83 lit. f din Codul muncii fiind de natura a-l pune la adapost pe reclamant, conducator al organizatiei sindicale, de presiunile injuste exercitate de parata si de a-i asigura posibilitatea exercitarii in bune conditii, in interesul membrilor de sindicat, a functiei elective de conducere detinute in cadrul organizatiei sindicale.


S-a aratat ca prima instanta a solutionat in mod nelegal pricina, intrucat a respins cererea sa de obligare a paratei la depunerea la dosar a contractului colectiv de munca de la nivel de unitate, in conditiile in care orice clauza a unui contract individual de munca trebuie in mod obligatoriu verificata sub aspectul conformitatii sale cu clauzele contractului colectiv de munca, aceasta si in conditiile in care intre cele 2 parti litigante s-au incheiat 6 astfel de contracte individuale de munca pe durata determinata, desi dispozitiile art. 82 alin. 4 Codul muncii limiteaza aceasta posibilitate la 3 contracte succesive.


Nu a fost solicitata incuviintarea si administrarea de probe noi in apel, dar a fost solicitata judecata in lipsa .


2. Prin intampinare, parata a solicitat respingerea, ca nefondat, a apelului, cu cheltuieli de judecata, invederand, in esenta, ca decizia de incetare a contractului individual de munca litigios, incheiat pe durata determinata, in baza consimtamantului liber si neviciat manifestat de ambele parti in acest sens, este legala si temeinica, aceasta neavand, ca urmare a implinirii termenului de executare a contractului, decat posibilitatea emiterii deciziei prin care a constatat intervenirea cauzei de incetare de drept a acestuia, aratandu-se ca este corecta statuarea primei instante in sensul ca reclamantul nu si-a repudiat consimtamantul exprimat la incheierea contractului.


S-a aratat ca nu poate fi primita nici sustinerea apelantului in sensul ca decizia litigioasa de incetare a contractului sau de munca ar fi o forma de presiune si de santaj exercitata la adresa acestuia, cu ocazia negocierilor dintre sindicat si angajator pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca, in considerarea calitatii sale de vicepresedinte al organizatiei sindicale organizate la nivelul paratei, intrucat, pe de o parte, reclamantul nu a fost desemnat in cadrul comisiei de negociere a noului contract colectiv de munca din partea sindicatului, iar, pe de alta, intrucat durata determinata a contractului individual de munca dintre parti, incheiat cu incepere de la 01.08.2018, deci anterior implinirii, la data de 10.08.2018, a termenului de executare a contractului colectiv de munca incheiat in 2016 la nivel de unitate, si pana la 31.03.2019 inclusiv, a fost previzibila inca de la momentul nasterii raporturilor juridice de munca dintre parti, aceasta nefiind in niciun fel legata de negocierile purtate de partenerii sociali la nivel de unitate, care au fost initiate inca din luna iunie 2018, prin invitatia adresata de angajator reprezentantilor sindicatului, putandu-se presupune in mod rezonabil, la momentul nasterii raporturilor juridice de munca dintre partile litigante, ca aceste negocieri colective se vor incheia pana la data de 31.03.2019.


Intimata a mai sustinut ca este lipsita de temei legal solicitarea apelantului de prelungire a termenului de executare a contractului individual de munca dintre parti pana la implinirea duratei mandatului acestuia de vicepresedinte al organizatiei sindicale, neputand fi dispusa prelungirea unui contract care a incetat de drept anterior, astfel cum in mod corect a retinut si prima instanta.


S-a mai aratat ca temeiul legal al incheierii contractului individual de munca dintre parti, respectiv art. 83 lit. g din Codul muncii, a fost convenit de ambele parti, nefiind impus, in mod unilateral, de catre aceasta, astfel ca nu s-ar putea impune obligarea angajatorului la incheierea contractului in baza unui alt temei juridic decat cel convenit initial de catre parti.


Nu a fost solicitata, in conditii de regularitate procedurala, incuviintarea si administrarea de probe noi in apel.


3. in cadrul judecatii in apel a fost atasat dosarul primei instante si nu au fost incuviintate si administrate probe noi.


Analiza apelului:


1. Procedand la judecata apelului in limitele investirii, stabilite in mod implicit prin motivele de apel, conform art. 477 alin. 1 si art. 479 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea constata, in fapt, ca intre parti a fost incheiat, sub nr.2.248/31.07.2018, in baza art. 83 lit. g din Codul muncii, un contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu data de 01.08.2019 si continuand pana la 31.03.2019, reclamantul B_ B_ B_ detinand, concomitent, si functia de vicepresedinte al Sindicatului Independent al Platformelor Marine (S. I. P. M. ), infiintat la nivelul unitatii angajatoare, potrivit sustinerii reclamantului, recunoscuta de parata, precum si calitatea (preexistenta) de titular al unei pensii pentru limita de varsta, de asemenea, recunoscuta de parata.


2. Prin decizia nr. 155/28.03.2019, emisa de RIG SERVICE S. A. , a fost dispusa, incepand cu data de 31.03.2019, in baza art. 56 lit. i) din Codul muncii, incetarea antementionatului contract de munca, urmare a implinirii termenului de executare a acestuia, convenit de parti la momentul incheierii.


3. in vederea incheierii noului contract colectiv de munca la nivel de unitate, angajatorul a initiat, in luna iunie 2018, negocierile cu sindicatul reprezentantiv la nivelul de unitate, respectiv cel antementionat, al carui vicepresedinte era, in acel moment, reclamantul din prezenta cauza, sindicatul desemnand in acest scop, astfel cum rezulta din inscrisul emis de acesta si aflat la fila 8 a dosarului primei instante, o echipa de negociere din care reclamantul nu a facut parte, fiind desemnate alte persoane, anume presedintele N C_ si alti 4 vicepresedinti.


4. in drept, in acord cu dispozitiile art. 56 alin. 1 lit. i din Codul muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept la data expirarii termenului contractului incheiat pe durata determinata. in acord cu prevederile art. 83 din acelasi act normativ: ``Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri: f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;``. De asemenea, potrivit art. 82 alin. 4, intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.


5. Curtea constata ca dispozitiile inscrise in art. 83 din Codul muncii privitoare la cazurile de exceptie, expres si limitativ prevazute de lege, in care este permisa, prin derogare de la regula duratei nedeterminate, incheierea contractului individual de munca pe durata determinata nu instituie vreo ordine de preferinta, pentru ipoteza unui pensionar care detine o functie electiva in cadrul unei organizatii sindicale, la incheierea unui contract de munca pe durata determinata de catre acesta intre cazurile prevazute la lit. f) si g) din cuprinsul acestui articol, salariatul si angajatorul fiind, in principiu, liberi sa aleaga unul dintre cele 2 temeiuri prevazute de lege pentru incheierea contractului de munca pe durata determinata.


6. in speta, reclamantul si parata, exercitandu-si dreptul de optiune prevazut de lege, au convenit sa incheie contractul individual de munca nr.2.248/31.07.2018 in baza art. 83 lit. g) din Codul muncii, exprimandu-si consimtamantul liber si neviciat in acest sens, reclamantul neinvocand, la judecata in prima instanta sau in apel, ca manifestarea de vointa pe care a exprimat-o in vederea incheierii acestui act juridic bilateral ar fi fost in vreun fel viciata.


7. Masura de constatare a incetarii de drept a contractului, defaimata de reclamant ca fiind abuziva, nu este decat consecinta fireasca a incheierii, convenite de parti, a contractului individual de munca pe durata determinata, care a incetat, in temeiul legii, ca urmare a ajungerii la termenul convenit de parti pentru executarea acestuia, aceasta neavand caracter abuziv, in conditiile in care buna-credinta in exercitarea drepturilor si in indeplinirea obligatiilor se prezuma pana la proba contrara, in regula generala instituita prin art. 14 alin.2 din Codul civil, reclamantului, care afirma contrariul, revenindu-i sarcina dovedirii exercitarii de catre angajator a obligatiei de constatare a intervenirii incetarii de drept a contractului in mod abuziv, contrar scopului pentru care aceasta a fost instituita de legiuitor, proba pe care acesta nu a facut-o in prezenta cauza.


8. in continuare, Curtea retine ca, din economia dispozitiilor cuprinse in Codul muncii si in Legea nr. 62/2011 a dialogului social, nu rezulta existenta vreunei obligatii a angajatorului de a incheia, la momentul incetarii contractului anterior, prin ajungere la termen, a unui nou contract individual de munca (``de a prelungi``) cu salariatul pensionar care ocupa si o functie electiva in cadrul organizatiei sindicale pe o durata egala cu restul de mandat al acestuia in functia eligibila din cadrul organizatiei sindicale, o atare solicitare fiind, astfel cum in mod corect a constatat si prima instanta, lipsita de fundament legal si de natura a incalca libertatea contractuala a angajatorului, dat fiind ca nu exista o restrangere legala a autonomiei de vointa a acestuia sub acest aspect.


9. in acord cu prevederile art.220 alin. 1 si 2 din Codul muncii, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor beneficiaza de protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, iar, pe toata durata exercitarii mandatului functiei de conducere in cadrul organizatiei sindicale, acestia nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate .


10. in speta, in primul rand, decizia contestata nu este una de concediere a reclamantului, ci una de constatare a intervenirii incetarii de drept a contractului, regimul juridic al celor 2 institutii fiind diferit, norma inscrisa in art.220 alin.2 din Codul muncii, ca dispozitie de exceptie, fiind de stricta interpretare si aplicare si neputand fi extinsa si la situatia incetarii de drept a contractului, iar, in al doilea rand, prin probele administrate in cauza, reclamantul nu a facut dovada ca incetarea de drept a contractului sau individual de munca, prin decizia contestata in cauza, ar avea vreo legatura cu indeplinirea mandatului, aceasta cu atat mai mult cu cat, astfel cum s-a aratat in precedent, cauza incetarii de drept a contractului este una obiectiva si fara legatura cu indeplinirea de catre reclamant a atributiilor sale in calitate de vicepresedinte al sindicatului, aceasta intervenind prin simpla trecere a timpului si, consecutiv, prin ajungerea la termen a contractului.


11. Asertiunea apelantului in sensul ca verificarea validitatii clauzelor cuprinse in contractele individuale de munca trebuie realizata inclusiv prin raportare la clauzele contractelor colective de munca aplicabile salariatului, in masura in care cele din urma stabilesc drepturi la un nivel superior celor prevazute de lege, este corecta, insa reclamantul nu a indicat, nici la judecata in prima instanta, nici la cea in apel, prin ce anume ar contraveni, din perspectiva supusa analizei in precedent, clauzele contractului individual de munca in litigiu celor din cuprinsul contractului colectiv de munca la nivel de unitate, astfel ca se constata ca aceasta critica este nefondata.


12. Critica de nelegalitate privitoare la incalcarea, prin incheierea contractului litigios, nr.2.248/31.07.2018, a interdictiei prevazute in art. 82 alin. 4 din Codul muncii sub aspectul numarului maxim de 3 contracte succesive pe durata determinata susceptibil a fi incheiate intre aceleasi parti, este o critica noua formulata direct in apel, prin aceasta tinzandu-se la schimbarea partiala, in calea de atac, a temeiului de fapt calificat juridic al cererii de chemare in judecata, or, o asemenea posibilitate este expres prohibita de prevederile art. 478 alin. 3 din Codul de procedura civila, motiv pentru care aceasta nu va fi analizata de instanta de apel.


13. Pentru considerentele expuse in precedent, constatand ca sentinta apelata este temeinica si legala, fiind rezultat al unei judicioase stabiliri a situatiei de fapt si al unei corecte interpretari si aplicari a normelor incidente la situatia de fapt astfel stabilita, Curtea, in baza art. 480 alin. 1 din Codul de procedura civila, urmeaza a dispune respingerea, ca nefondat, a apelului formulat impotriva acesteia.


14. in privinta cheltuielilor de judecata din apel, solicitate de intimata-parata, Curtea retine ca aceasta a facut dovada, prin inscrisurile de la filele 61-62 ale dosarului de apel, a platii unui onorariu de avocat in cuantum de 5. 797,92 de lei, pentru reprezentarea asigurata in calea de atac. Potrivit art. 451 alin.2 Cod procedura civila, judecatorul poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei.


15. Reducerea onorariilor avocatiale in conditiile antementionatei dispozitii legale are ca situatie premisa existenta unui abuz de drept procesual al partii care castiga procesul, care tinde sa puna in sarcina celeilalte parti o obligatie care in mod vadit nu reflecta valoarea obiectului litigiului si/sau volumul de munca al avocatului. Partea este libera sa plateasca avocatului orice suma cu titlu de onorariu, insa aceasta poate fi pusa in sarcina partii adverse doar pana la limita exercitarii abuzive a acestui drept, intrucat, potrivit art. 12 alin. 1 Cod procedura civila, drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti.


16. Reducerea onorariului de avocat dincolo de limitele marjei de apreciere a partii in conditii de buna-credinta ar conduce la incalcarea dreptului acesteia la recuperarea cheltuielilor de judecata, prevazut de art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, ceea ce nu poate fi admis.


17. Facand aplicarea criteriilor exemplificative de analiza a cuantumului onorariului de avocat prevazute in art. 127 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, Curtea, raportat la datele spetei, la volumul de munca al avocatului, care a presupus reprezentarea partii la 2 termene de judecata in calea de atac, dintre care la primul judecata s-a amanat prin acordul partilor, si redactarea intampinarii, precum si la dificultatea medie a litigiului, dar necesitand o anume specializare si documentare fata de specificul materiei juridice incidente (dreptul muncii), constata, recunoscand o marja de apreciere legitima partilor in vederea asigurarii unei aparari de calitate, ca onorariul de avocat in cuantum de 5. 797,92 de lei, este unul vadit disproportionat, impunandu-se reducerea sa, in baza art. 451 alin.2 din Codul de procedura civila, la suma de 3.000 de lei.


18. in aceste conditii, in baza art. 482 cu referire la art. 451 - art. 453 din Codul de procedura civila, Curtea urmeaza a dispune obligarea apelantului la plata catre intimata a sumei de 3.000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecata in apel, reprezentand onorariu de avocat acordat in conformitate cu dispozitiile art. 451 alin.2 din acelasi act normativ.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


iN NUMELE LEGII,


DECIDE:


Respinge, ca nefondat, apelul civil formulat de apelantul reclamant B_ B_ B_, cu domiciliul procesual ales in mun. C, _. 97, _. B, _ (la avocat D D), impotriva sentintei civile nr. 666, pronuntata de Tribunalul C, Sectia I Civila la data de 27.03.2020, in dosarul nr. _, in contradictoriu cu intimata parata R. S. S. A. , cu sediul in mun. C, . 189, judetul C.


Obliga apelantul la plata catre intimata a sumei de 3.000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecata in apel (onorariul redus al avocatului, potrivit art. 451 alin.2 C. proc. civ. ).


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 17. 11.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca pe durata determinata.contract individual de munca pe durata determinata 2021    incetare de drept contract de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in constatare incheiere contract de munca cu program normal de 8 ore/zi
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL IASI - SENTINtA CIVILa Nr. 143 din 05 Februarie 2020

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Data incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - DECIZIE Nr. 107 sedinta publica de la 17 Ianuarie 2017Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu