Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca

  Publicat: 13 Apr 2021       2997 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pe rol judecarea cauzei civile in C. administrativ si fiscal privind pe reclamant C.NA T IONALA DE C.F.C.SA S.REGIONALA DE C.F.C.T A CUI x, Jx cu sediul in CONSTANTA, AL ALBASTRELELOR, nr. 10 si pe parat I.T.DE M.C.T A cu sediul in C.T A, avand ca obiect anulare act administrativ SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADM. proces verbal de control nr x/02.11.2018.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Deliberand asupra actiunii de fata constata:


1. Cererea de chemare in judecata. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului C.sub nr. x, reclamanta C.NATIONALA DE C.FERATER ``C_`` SA S.Regionala de C.F.C.in contradictoriu cu I.T.DE M.C. a formulat contestatie impotriva Procesului verbal de control nr. x/2.11.2018 solicitand:


- anularea in parte a actului administrativ contestat, respectiv in ceea ce priveste masurile dispuse in sarcina reclamantei la punctele 1, 2, 4 si 5;


- suspendarea indeplinirii masurilor contestate in temeiul disp. art. 14 din Legea nr. 554/2004, art. 204 alin. 1 Cod de procedura civila;


- obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .


In fapt reclamanta a aratat ca la data de 13.11.2018 a formulat plangere prealabila impotriva procesului verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C., solicitand anularea acestuia in ceea ce priveste urmatoarele: - Masura dispusa nr. 1: Angajatorul se va conforma prevederilor articolului nr. 137 (1, 2) din Legea nr. 53/2003 modificata si republicata, respectiv va acorda tuturor salariatilor 48 de ore consecutive de repaus saptamanal .


- Masura dispusa nr. 2: angajatorul se va conforma prevederilor art. 47(2) din


contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate a in regimul de munca zilnic pe baza de grafic de serviciu, in schimburi, in tura, exploatare cf repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile ale saptamanii, cu conditia asigurarii, in cursul unei luni, a doua repausuri in zilele de sambata si duminica.


- Masura dispusa nr. 4: Angajatorul va face dovada acordarii drepturilor salariale cuvenite salariatilor, conform timpului efectiv lucrat, mentionat in condicile de prezenta, in procent de 100% pe perioada de activitate suspendata, cand salariatii raman in post, etc., avand in vedere prevederile articolului nr. 111 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat.


- Masura dispusa nr. 5:Angajatorul se va conforma prevederilor articolului nr. 3


alin. 2 lit. h din H.G. nr. 905/2017, respectiv va completa si transmite in aplicatia REVISAL toate sporurile negociate in contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate .


Prin raspunsul la plangerea prealabila nr. 6922/28.12.2018 ITM C. a respins plangerea apreciind ca procesul verbal de control a fost intocm it conform prevederilor legale.


Se arata de reclamant ca in ceea priveste masura 1 si 2 functiile in cauza necesita autorizare CENAFER Bucuresti ori aceasta institutie nu mai efectueaza cursuri de calificare si astfel se afla in imposibilitate de a mai efectua angajari, se confrunta cu un numar mare de zile de concediu medical, fapt ce a condus la un numar mare de ore suplimentare si se mentionarea unui interval de suspendare zilnic intre orele 22. 30- 04. 30 cand activitatea este suspendata.


Cu privire la masura 4 pe perioada de suspendare a activitatii de miscare plata s-a facut cu 70% din salariul de baza inclusiv sporurile aferente conform contractului colectiv de m.2018- 2019 art. 29(2) si deci nu poate fi platit cu 100% pe perioada cat activitatea este suspendata nefiind prestata m.cu intensitate normala.


Cu privire la masura nr. 5 se solicita prelungirea termenului avand in vedere numarul mare de angajati(1774).


In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1 si urm. din Legea nr. 554/2004, Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Contractul colectiv de m. al CNCF C.2017- 2018.


s-au depus inscrisuri si s-a solicitat proba cu inscrisuri .


2. Pozitia paratului. Paratul ITM C. a depus intampinare (fila 40- 43) la cererea de suspendare si de asemenea a depus intampinare (fila 156- 160 vol. I) solicitand respingerea cererii de anulare in parte a procesului verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C.


In probatiune s-au depus inscrisuri si s-a solicitat proba cu inscrisuri .


3. Reclamantul a depu s raspuns la intampinare (fila 1- 6 vol. II) solicitand admiterea contestatiei formulate, suspendarea indeplinirii masurilor contestate in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, admiterea actiunii, anularea in parte a actului administrativ contestat si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .


4. Probele administrate in cauza: inscrisuri depuse de parti.


5. Situatia de fapt retinuta de instanta si dispozitii legale aplicabile:


Prin cererea de chemare in judecata reclamanta C.NATIONALA DE C.FERATER ``C_`` SA S.Regionala de C.F.C.in contradictoriu cu I.T.DE M.C. a formulat contestatie impotriva Procesului verbal de control nr. x/2.11.2018 solicitand:


- anularea in parte a actului administrativ contestat, respectiv in ceea ce priveste masurile dispuse in sarcina reclamantei la punctele 1, 2, 4 si 5;


- suspendarea indeplinirii masurilor contestate in temeiul disp. art. 14 din Legea nr. 554/2004, art. 204 alin. 1 Cod de procedura civila;


- obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .


Cererea de suspendare a executarii actului administrativ in ceea ce priveste masurile dispuse in sarcina reclamantei la punctele 1, 2, 4 si 5 a fost respinsa prin Sentinta civila nr. 278 din 22.02.2019 a Tribunalului C., Sectia contencios administrativ si fiscal.


Pe fondul cauzei se retine ca masurile cuprinse in procesul verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C.pentru care se solicita anularea in parte a actului administr ativ sunt:


- Masura dispusa nr. 1: Angajatorul se va conforma prevederilor articolului nr. 137 (1, 2) din Legea nr. 53/2003 modificata si republicata, respectiv va acorda tuturor salariatilor 48 de ore consecutive de repaus saptamanal .


- Masura dispusa nr. 2: angajatorul se va conforma prevederilor art. 47(2) din


contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate a in regimul de munca zilnic pe baza de grafic de serviciu, in schimburi, in tura, exploatare cf repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile ale saptamanii, cu conditia asigurarii, in cursul unei luni, a doua repausuri in zilele de sambata si duminica.


- Masura dispusa nr. 4: Angajatorul va face dovada acordarii drepturilor salariale cuvenite salariatilor, conform timpului efectiv lucrat, mentionat in condicile de prezenta, in procent de 100% pe perioada de activitate suspendata, cand salariatii raman in post, etc., avand in vedere prevederile articolului nr. 111 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat.


- Masura dispusa nr. 5:Angajatorul se va conforma prev ederilor articolului nr. 3


alin. 2 lit. h din H.G. nr. 905/2017, respectiv va completa si transmite in aplicatia REVISAL toate sporurile negociate in contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate .


Impotriva procesului verbal reclamanta a formulat plangere prealabila la data de 13.11.2018, plangerea fiind respinsa conform raspunsului la plangerea prealabila nr. 6922/28.12.2018(fila 20- 21 vol. I), ITM C. apreciind ca procesul verbal de control a fost intocmit conform prevederilor legale.


Potrivit art. 137 alin. 1 si 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``(1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.


(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de m. aplicabil sau prin regulamentul intern.``.


In ceea ce priveste masura nr. 1 din procesul verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C., respectiv respectarea prevederilor art. 137 alin. 1, 2 din Legea nr. 53/2003 modificata si republicata respectiv de a acorda tuturor salariatilor 48 de ore de repaus saptamanal, aceste obligatii revin reclamantei conform dispozitiilor Codului muncii, dispozitii de la care nu se poate deroga. Se vor respinge motivele reclamantei privind lipsa de personal si numarul mare de zile de concediu medical, intrucat reclamanta are datoria de a previziona din timp necesarul de personal si de a -si organiza activitatea in functie de personalul disponibil .


Potrivit art. 47 alin. 2 din Contractul colectiv de m.pe anul 2018 - 2019(fila 47 vol. II) ``In regim de m.zilnic pe baza de grafic de serviciu, in schimburi, in tura, exploatare cf repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile ale saptamanii, cu conditia asigurarii, in cursul unei luni, a doua repausuri in zilele de sambata si duminica ``. Prevederile contractului colectiv de m.sunt obligatorii pentru angajator, fapt pentru care instanta va respinge motivele reclamantei de anulare a masurii nr. 2 din procesul verbal de control pe aceleasi argumente expuse la masura nr. 1 si obligativitatea aplicarii prevederilor contractului colectiv de m. Procesul verbal contestat va fi mentinut cu privire la masura 1 si 2.


In ceea ce priveste Masura dispusa nr. 4 din procesul verbal contestat: Angajatorul va face dovada acordarii drepturilor salariale cuvenite salariatilor, conform timpului efectiv lucrat, mentionat in condicile de prezenta, in procent de 100% pe perioada de activitate suspendata, cand salariatii raman in post, etc., avand in vedere prevederile articolului nr. 111 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat instanta retine ca potrivit dispozitiilor acestui articol ``Timpul de m.reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de m., contractului colectiv de m. aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.``.


Conform dispozitiilor art. 29 alin. 2 din Contractul Colectiv de m.pe anul 2018- 2019(fila 41 verso vol. II) ``Pe sectiile de circulatie secundare cu activitate suspendata, personalul ramas in post peste norma lunara va fi platit cu 70 la suta din salariul de baza, cu sporurile aferente (spor pentru conditii grele de m.feroviara, spor de noapte, spor de 100% pentru zilele festive)


Prin Contractul colectiv de m.pe anul 2018- 2019(art. 29) personalul ramas in post pe perioada cand activitatea este suspendata sau personalul care sta la dispozitia angajatorului se plateste cu 70% din salariul de baza contrar celor stabilite de ITM prin masura nr. 4, fapt pentru care instanta va anula aceasta masura fiind stabilita cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de m. si implicit a disp. art. 111 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In ceea ce priveste Masura dispusa nr. 5:Angajatorul se va conforma prevederilor articolului nr. 3 alin. 2 lit. h din H.G. nr. 905/2017, respectiv va completa si transmite in aplicatia REVISAL toate sporurile negociate in contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, instanta va respinge motivele invocate de reclamanta apreciind ca pentru completarea si transmiterea in REVISAL termenul acordat de ITM C.este suficient pentru indeplinirea masurii pentru cei 1774 salariati, nefiind nevoie de prelungirea termenului cu 4 luni, fapt pentru care instanta va mentine procesul verbal contestat cu privire la aceasta masura .


6. Solutia instantei. Avand in vedere considerentele de fapt si dispozitiile legale aplicabile expuse, in temeiul art. 397 Cpciv, instanta va admite in parte actiunea, va anula in parte procesul verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C.in ceea ce priveste masura dispusa nr. 4 si va espinge actiunea in ceea ce priveste celelalte masuri contestate.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite in parte actiunea privind pe reclamant C.NATIONALA DE C.F.C.SA S.REGIONALA DE C.F.C.- CUI x, Jx cu sediul in CONSTANTA, AL ALBASTRELELOR, nr. 10 si pe parat I.T.DE M.C.cu sediul in C.,


Anuleaza in parte procesul verbal de control nr. x/2.11.2018 intocmit de ITM C.in ceea ce priveste masura dispusa nr. 4.


Respinge actiunea in ceea ce priveste celelalte masuri contestate.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare . Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la Tribunalul C.


Pronuntata cu aplicarea art. 396 alin. 2 din Noul Cpciv, azi 10.06.2019.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    contestare proces-verbal de control emis de ITM    repausul saptamanal al salariatilor    notiunea de timp de munca    obligatia de a nota si transmite in REVISAL toate sporurile negociate in contractul colectiv de munca    nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe