Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in revendicare imobiliara introdusa doar de catre unul dintre proprietarii imobilului. Regula unanimitatii

Actiune in revendicare imobiliara introdusa doar de catre unul dintre proprietarii imobilului. Regula unanimitatii

  Publicat: 23 Dec 2009       6471 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului impune ca aplicarea regulii unanimitatii sa nu se faca in mod rigid, ci in functie de circumstantele fiecarei cauze in parte .

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inlaturarea obstacolelor care impiedica miscarea libera in mediul ambiant si accesibilizarea diverselor zone ale societatii cum ar fi:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.


Astfel, instantele trebuie sa analizeze regula unanimitatii in functie de circumstantele concrete ale cauzei si sa se stabileasca deplin situatia de fapt in raport de care sa se poata retine ca persoana indreptatita poate formula singura actiunea in revendicare, si nu sa se limiteze doar sa constate ca impunerea regulii unanimitatii reprezinta o negare a dreptului de acces la o instanta de judecata .

Prin sentinta nr. 1718 din 21 decembrie 2007, Tribunalul Bucuresti a Sectia a III a civila a admis exceptia de inadmisibilitate a actiunii in revendicare, invocata de parati.


A respins actiunea in revendicare formulata de reclamantul G.C.D. in contradictoriu cu paratii M.V. si M.R.M., ca inadmisibila.


Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca, prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a solicitat ca, in urma compararii titlurilor de proprietate sa se dispuna obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate si posesie apartamentul nr. 4, situat in Bucuresti, sector 1.


Tribunalul a retinut ca autorii reclamantului, C.E. si C.M., au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului in baza contractului de vanzare a cumparare autentificat sub nr. 6890/1928 la Sectia Notariat a fostului Tribunal Ilfov, ca in cursul anului 1944 imobilul a fost partial distrus, iar in anul 1945 fostii proprietari au obtinut autorizatie de constructie si de edificare a noii constructii in partea din spate a imobilului in litigiu.


Imobilul a trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 92/1950.


Prin hotararea nr. 1198 din 16 martie 1998, modificata prin hotararea nr. 1653 din 16 iulie 1998, ambele emise de Comisia de Aplicare a Legii nr. 112/1995 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, s-a dispus restituirea in natura, in proprietatea numitilor V.L., C.P. si G.L.M., al carui unic mostenitor este reclamantul, a imobilului compus din constructie corp A si corp B, mai putin spatiile si terenul vandut de S.C. H.N. S.A. prin contractul de vanzare a cumparare nr. 439/2166 din 4 octombrie 1996.


Tribunalul a mai retinut ca promovarea unei actiuni in revendicare reprezinta un act de dispozitie si presupune respectarea regulii unanimitatii, in sensul ca actiunea in revendicare trebuie exercitata de toti coproprietarii imobilului.


Or, in cauza, actiunea in revendicare este inadmisibila, pentru ca a fost introdusa de reclamantul G.C.D., care nu a facut dovada ca este titularul unui drept de proprietate exclusiv asupra imobilului revendicat.


Prin decizia nr. 503A din 25 iunie 2008, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III a civila si pentru cauze cu minori si de familie a admis apelul declarat de reclamant, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.


Instanta de apel a constatat ca regula unanimitatii in cadrul actiunilor in revendicare este o creatie a practicii judiciare, care, fata de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, nu mai poate fi sustinuta.


A nu primi actiunea in revendicare a unui coproprietar, motivat de faptul ca restul coproprietarilor nu pot sau nu vor sa se alature reclamantului ar insemna o incalcare a art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, iar admiterea exceptiei inadmisibilitatii echivaleaza cu o sanctiune aplicata reclamantului pentru un act obiectiv, exterior vointei sale.


Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantii M.V. si M.R.M.


Invocand dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, recurentii au aratat ca instanta de apel, in mod gresit, a considerat ca reclamantul isi poate apara cota de proprietate prin actiunea in revendicare, independent de vointa celorlalti coproprietari.


Reclamantul a invocat decizia pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Lupas impotriva Romaniei, pe care instanta de apel si-a insusit-o, neobservand ca se refera la o situatie de fapt si de drept diferita de prezenta cauza.


Au mai aratat recurentii, ca instanta de apel nu a observat ca insasi Curtea Europeana a constatat ca regula unanimitatii, chiar daca nu este consacrata legislativ, intruneste conditiile de accesibilitate si previzibilitate, iar reclamantul nu a revendicat doar cota sa parte de proprietate, ci intregul imobil, situatie in care era necesar acordul celorlalti proprietari.


In concluziile orale, recurentii au aratat ca regula unanimitatii a mai facut obiect de analiza a Curtii Europene a Drepturilor Omului si in cauza Derscariu impotriva Romaniei, data ulterior pronuntarii deciziei instantei de apel si motivarii apelului.


Criticile formulate sunt fondate, pentru cele ce se vor arata in continuare.


In hotararea Lupas si altii impotriva Romaniei, din 14 decembrie 2006, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca regula unanimitatii este o constructie jurisprudentiala, care nu decurge dintr-o anume dispozitie legala, fiind inspirata de particularitatile actiunii in revendicare.


Instanta europeana a admis ca, fiind respectata de majoritatea instantelor romane, regula unanimitatii este suficient de clara si accesibila si urmareste un scop legitim, si anume protejarea tuturor mostenitorilor fostilor coproprietari ai bunului.


In acelasi timp, Curtea europeana, fara a considera ca este necesar sa solutioneze controversele din dreptul intern legate de regula unanimitatii, a statuat ca are competenta de a analiza in ce masura cerinta obtinerii acordului tuturor coproprietarilor nu impune persoanei reclamante o sarcina disproportionata, de natura a rupe justul echilibru dintre preocuparea legitima de a proteja dreptul tuturor proprietarilor si dreptul de acces la o instanta de judecata, garantat de art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.


Analizand circumstantele cauzei, Curtea europeana a constatat ca respingerea actiunii ca inadmisibila, prin aplicarea stricta a regulii unanimitatii a reprezentat o incalcare a dreptului de acces la o instanta de judecata .


In alta cauza, in schimb, Derscariu si altii impotriva Romaniei, prin hotararea pronuntata la 26 august 2008, Curtea europeana a constatat ca respingerea unei actiuni posesorii, cu motivarea ca reclamantul are posibilitatea de a recurge la calea actiunii in revendicare, cu respectarea regulii unanimitatii, nu reprezinta o incalcare a dreptului garantat de art. 6 alin. (1) din Conventie, deoarece nu sunt dificultati in a identifica restul mostenitorilor si nu au existat motive a se crede ca acestia ar fi refuzat sa se alature reclamantului in actiunea in revendicare.


Prin urmare, jurisprudenta Curtii Europene nu neaga regula unanimitatii, dar impune ca aplicarea acesteia sa nu se faca in mod rigid, ci in functie de circumstantele fiecarei cauze in parte .


In cauza, instanta de apel, nu a analizat regula unanimitatii in functie de circumstantele concrete si nu a stabilit deplin situatia de fapt in raport de care sa se poata retine ca reclamantul putea formula singur actiunea in revendicare, ci s-a limitat doar sa constate ca impunerea regulii unanimitatii reprezinta o negare a dreptului de acces la o instanta de judecata .


Fata de regula unanimitatii, in raport de care s-a respins actiunea prin sentinta apelata, instanta de apel trebuia sa dispuna administrarea probelor necesare stabilirii imprejurarii daca apelantul a fost in imposibilitate sa identifice restul coproprietarilor imobilului si sa obtina acceptul acestora de a i se alatura in actiunea in revendicare.


Prin urmare, solutia data prin hotararea recurata nu este conforma interpretarii nuantate data de Curtea europeana regulii unanimitatii, care in ambele cauze avute in vedere impune analizarea tuturor circumstantelor cauzei.


Pentru considerentele expuse, s-a admis recursul declarat de parati, s-a casat decizia atacata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare instantei de apel.


La rejudecare, analizarea regulii unanimitatii se va face in functie de principiile stabilite de Curtea europeana, determinandu-se, dupa stabilirea imprejurarilor mentionate, daca aplicarea acesteia reprezinta o masura disproportionata fata de scopul legitim urmarit.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea Europena a Drepturilor Omului impune    Actiune in revendicare    Regula unanimitatii    Decretul 92/1950    Legea 112/1995
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Contravaloarea imbunatatirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumparatorul evins
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Actiune in revendicare. Exceptia autoritatii lucrului judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4525 din 30 mai 2005

Actiune in revendicare. Exceptia autoritatii lucrului judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4525 din 30 mai 2005

Actiune in revendicare. Exceptia autoritatii lucrului judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4525 din 30 mai 2005

Ocuparea abuziva a unei portiuni de teren si edificarea unor lucrari de interes local. Fapt ilicit cauzator de prejudicii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 461 din 12 februarie 2014Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Promovarea actiunii in granituire
Sursa: euroavocatura.ro

Jurisprudenta CEDO in cauzele impotriva Romaniei. Culegere de hotarari pentru examenele de admitere si promovare in magistratura. Teste gila. Editia a 2-a
Sursa: Editura Hamangiu

Cine poate introduce actiunea in revendicare?
Sursa: EuroAvocatura

Reguli privind dovada dreptului de proprietate
Sursa: EuroAvocatura

Sarcina probei in cadrul actiunii in revendicare
Sursa: EuroAvocatura

Persoanele care pot introduce actiunea in revendicare
Sursa: EuroAvocatura