din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2019 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Promovarea actiunii in granituire

Promovarea actiunii in granituire

  Publicat: 27 Oct 2015       7745 citiri       Sursa: euroavocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Potrivit art. 560 din Codul Civil: �proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportand, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta�.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Drept real ce are o existenta de sine statatoare.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Astfel, granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine, ce apartin unor proprietari diferiti. Fiind intemeiata direct pe dreptul de proprietate, granituirea deriva din acest drept si se valorifica printr-o actiune ce are ca obiect delimitarea proprietatii.


Dreptul fiecarui proprietar sau titular de drept real principal de a-l obliga pe vecinul sau la granituire este o facultate.


Actiunea in granituire poate fi intentata in cazul inexistentei unei granite intre proprietatile funciare si, deopotriva, atunci cand exista semne de demarcatie, dar acestea nu au fost stabilite prin acordul partilor ori prin hotarare judecatoreasca.


Atunci cand prin actiunea in granituire se cere si o parte determinata din terenul limitrof, detinuta fara drept de parat, ea implica si o revendicare, iar reclamantul trebuie sa isi dovedeasca dreptul sau de proprietate, potrivit principiilor aplicabile in materie.


Actiunea in granituire poate fi exercitata, in primul rand, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum si de orice persoana care are un drept real asupra acestuia, cum ar fi superficiarul, uzufructuarul sau titularul dreptului real de folosinta asupra terenurilor proprietate de stat, care pretinde delimitarea fondului sau de cel invecinat.


In cazul in care terenul este obiect al dreptului de coproprietate, este necesar ca actiunea in granituire sa fie introdusa de catre coproprietarii care detin majoritatea cotelor de proprietate, potrivitart. 641 NCC: "actele de administrare, precum incheierea sau denuntarea unor contracte de locatiune, cesiunile de venituri imobiliare si altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi facute numai cu acordul coproprietarilor ce detin majoritatea cotelor-parti".


Actiunea in granituire produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce apartin partilor, nu si cu privire la insusi dreptul real, ceea ce inseamna ca, ulterior, oricare dintre acestea poate introduce o actiune in revendicare cu privire la suprafata determinata a fondului, fara sa i se poata opune autoritatea de lucru judecat a hotararii pronuntate in actiunea in granituire.


Conform art. 94 alin. (1) lit. f din Codul de procedura civila instanta competenta material sa solutioneze cererile in granituire este Judecatoria: "Judecatoriile judeca (...) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire".Avocat Marius-Madalin Munteanu, colaboratorCabinet de avocat Predut Marius-Catalin

Citeşte mai multe despre:    actiune in granituire    Codul Civil    promovare actiune in granituire    proprietari diferiti    Codul de procedura civila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Dialogurile MCP (IV) � Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si AsociatiiJurisprudenţă

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie