Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Conflict de competenta intre comisia de arbitraj de pe langa UCECOM si instanta judecatoreasca

Conflict de competenta intre comisia de arbitraj de pe langa UCECOM si instanta judecatoreasca

  Publicat: 26 Feb 2010       6820 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Competenta general stabilita pentru unele instante sau organe de jurisdictie, in sensul ca sunt indreptatite sa judece orice pricini sau toate litigiile de o anumita categorie,
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Potrivit art. 125 din Constitutia Romaniei, autoritatea judecatoreasca are plenitudine de jurisdictie si orice litigiu este de competenta instantelor judecatoresti, cu exceptia celor date prin Constitutie altor organe (Curtea de Conturi si Curtea Constitutionala).

Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Competenta general stabilita pentru unele instante sau organe de jurisdictie, in sensul ca sunt indreptatite sa judece orice pricini sau toate litigiile de o anumita categorie,
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Stipulatie in cuprinsul unui contract, prin care partile convin ca in cazul in care, intre ele s-ar ivi litigii in legatura cu contractul incheiat sa le supuna pentru rezolvare unor arbitrii alesi
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


Intrucat Decretul-Lege nr. 66/1990 privind organizare si functionarea cooperatiei mestesugaresti a fost emis anterior Constitutiei, orice dispozitii contrare legii fundamentale se abroga.Reclamanta B.C.C.A. "Drum Nou" a chemat in judecata parata SOCOM "Moda Lux", solicitand obligarea acesteia la plata chiriei lunare aferenta terenului in suprafata de 2.156,75 mp ce formeaza obiectul contractului de inchiriere si la penalitati de intarziere in plata, pe perioada 6 noiembrie - 15 decembrie 1992, ulterior restrangandu-si actiunea numai la plata penalitatilor.Judecatoria Baia Mare, prin sentinta civila nr. 1596 din 23 martie 1993, a declinat competenta solutionarii litigiului in favoarea UCECOM Bucuresti, retinand ca, potrivit art. 28 alin. 3 din Hotararea UCECOM nr. 1/1991, solutionarea litigiilor dintre unitatile cooperatiei mestesugaresti este de competenta Curtii de Arbitraj de pe langa UCECOM.Curtea de Arbitraj de pe langa UCECOM, prin hotararea nr. 141 din 31 august 1995 a respins actiunea reclamantei si a admis cererea paratei privind constatarea dreptului de proprietate al acesteia asupra suprafetei de 2.200 mp situat in Baia Mare.Actiunea in anulare formulata de reclamanta impotriva hotararii arbitrale a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti, sectia comerciala, prin sentinta civila nr. 5 din 10 martie 1995.Impotriva acestei din urma hotarari, reclamanta a declarat recurs, in temeiul art. 304 pct. 8 si 9 din Codul de procedura civila aratand ca instanta a retinut, fara temei, existenta unei cereri reconventionale a paratului, intrucat aceasta cerere nu a fost formulata.S-a mai sustinut ca gresit i s-a respins cererea privind plata penalitatilor de intarziere datorate in temeiul contractului de locatiune incheiat cu parata.Recursul este intemeiat intrucat s-a considerat ca, in solutionarea litigiului, au fost nesocotite normele imperative privind competenta generala.Astfel, la Judecatoria Baia Mare, parata a ridicat exceptia de necompetenta generala de solutionare a cauzei de catre instantele judecatoresti, sustinand ca, intrucat partile in litigiu sunt doua unitati cooperatiste din sistemul UCECOM, competenta solutionarii revine Curtii de Arbitraj de pe langa UCECOM.Se constata ca, in temeiul Decretului-Lege nr. 66/1990, prin Hotararea Consiliului UCECOM nr. 1/1991 s-a infiintat si organizat Curtea de Arbitraj a Cooperatiei Mestesugaresti, ca organizatie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor jurisdictionale (art. 1), aceasta organizand, la cerere, si arbitrajul ad-hoc pentru solutionarea litigiilor comerciale (art. 12).Activitatea jurisdictionala prevazuta in reglementarile mentionate nu-si are, insa, temei intr-o dispozitie expresa in legea fundamentala.Potrivit art. 135 din Constitutia Romaniei, autoritatea judecatoreasca are plenitudine de jurisdictie ei orice litigiu este de competenta instantelor judecatoresti, cu exceptia celor date prin Constitutie altor organe cum ar fi Curtea de Conturi (art. 139) si Curtea Constitutionala ( class="ln2lnk">art. 140-145).Prin lege nu s-a atribuit o jurisdictie speciala in favoarea UCECOM, Decretul-Lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti fiind emis inainte de intrarea in vigoare a Constitutiei - decembrie 1391 - si, in consecinta, orice dispozitii contrare acesteia sunt neconstitutionale.Ca urmare, solutionarea litigiilor de catre Curtea de Arbitraj de pe langa UCECOM poate sa intervina numai in conditiile Cartii a IV-a din Codul de procedura civila.Potrivit art. 340 din acest cod, partile pot conveni sa solutioneze, pe calea arbitrajului, litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de cele care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactii.Excluderea competentei instantelor judecatoresti si supunerea litigiului unei instante de arbitraj este admisibila, conform art. 3433 Cod procedura civila, numai prin incheierea de catre parti a unei conventii arbitrale, in scris, sub sanctiunea nulitatii, sub forma clauzei compromisorii (art. 343 din Codul de procedura civila).In speta partile, unitati cooperatiste, nu au incheiat o conventie cu o clauza compromisorie prin care sa convina in sensul supunerii litigiului spre solutionare Curtii de Arbitraj de pe langa UCECOM.Ca urmare, solutionarea litigiului era de competenta instantelor judecatoresti si, sub acest aspect, hotararea Judecatoriei Baia Mare de declinare a competentei in favoarea Arbitrajului UCECOM este nelegala, toate celelalte hotarari privind solutionarea cauzei fiind lovite de nulitate.Fata de cele de mai sus, recursul urmeaza a fi admis, stabilindu-se in temeiul art. 313 din Codul de procedura civila, ca, Judecatoria Baia Mare este competenta sa judece cauza.


Pronuntata de: Curtea Suprema de Justitie - Decizia nr. 1092 din 14 decembrie 1995


Citeşte mai multe despre:    Conflict de competenta    Arbitraj    Arbitrii    UCECOM    Penalitati de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016

Rolul activ al arbitrului. Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 551 din 15 martie 2016

Conflict de competenta ivit intre sectia penala si sectia civila din cadrul aceleiasi curti de apel. Cerere de asistenta judiciara in materie penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1620 din 23 septembrie 2016

Competenta teritoriala in cazul actiunii in anularea deciziei emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 494 din 18 februarie 2015

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Daune produse prin neeliberarea la timp a carnetului de munca. Competenta solutionarii in prima instanta a actiunii. Conflict de competenta.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3083 din 18 aprilie 2005.

Daune produse prin neeliberarea la timp a carnetului de munca. Competenta solutionarii in prima instanta a actiunii. Conflict de competenta.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3083 din 18 aprilie 2005.Articole Juridice

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse privind promulgarea Legii 23/2014
Sursa: McGregor & Partners

Conflictul de competenta. Art. 51 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Propunere SRDO privind reducerea substantial a taxei de timbre in materie civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

“Justitia tarzie este justititie nula”. Solutie alternative - Arbitrajul judiciar. Tribunalul de Arbitraj Judiciar – Bucuresti.
Sursa: EuroAvocatura.ro