Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ

Speţe Contencios Administrativ

 Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
 Pronunţată: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020
 Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
 Pronunţată: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati
 Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
 Pronunţată: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

➤ Avocat dreptul muncii

Asistenţă juridică şi reprezentare
litigii şi conflicte de muncă

www.mcp-avocati.ro
 Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
 Pronunţată: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati
 Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020
 Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020
 Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020
 Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020
 Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020
 Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020
 Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020
 Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020
 Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020
 Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

GDPR. Protectia datelor

Servicii juridice specializate in domeniul protectiei, prelucrarii si circulatiei datelor personale.
www.mcp-avocati.ro
 Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
 Pronunţată: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020
Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...