Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       23594 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.

(4) Informarea prevazuta la alin. (2) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia.

Art. 12
Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului de probatiune are o pregatire de specialitate in acord cu responsabilitatile stabilite prin lege in sarcina acestuia si urmareste, in derularea activitatii, atingerea unor standarde inalte de profesionalism si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala.

Art. 13
In cadrul sistemului de probatiune activitatea se deruleaza cu respectarea principiului integritatii prin realizarea actiunilor in mod responsabil, transparent, impartial si prin utilizarea judicioasa a resurselor disponibile.


Capitolul III - Definitii


Art. 14
In sensul prezentei legi, termenii si sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:
a) sanctiuni si masuri comunitare - sanctiunile si masurile neprivative de libertate prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) - e);
b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activitatilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare si desfasurare a interventiilor de asistare si control, monitorizare a modului de executare a masurilor si obligatiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potentialului intern al persoanei si integrarea contributiei institutiilor din comunitate;
c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de catre institutia care gestioneaza managementul de caz catre o institutie din comunitate, imputernicita sa realizeze o interventie specializata in acord cu planificarea activitatii de probatiune.

Art. 15
Sintagma institutii din comunitate are intelesul definit in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.


Titlul II - Organizarea sistemului de probatiune


Art. 16
(1) Se infiinteaza Directia Nationala de Probatiune, denumita in continuare Directia, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Justitiei, prin reorganizarea Directiei de Probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) Directia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Activitatea Directiei este coordonata direct de catre ministrul justitiei.

Art. 17
Directia are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
c) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
d) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
e) organizeaza si coordoneaza activitatea structurilor teritoriale;
f) coordoneaza gestionarea resurselor umane ale sistemului de probatiune;
g) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si organizeaza cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
h) elaboreaza proiectul de buget anual al Directiei si al structurilor teritoriale, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei si asigura executia bugetara in conditiile legii;
i) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, a mijloacelor si echipamentelor din dotare;
j) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
k) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
l) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
m) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
n) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si relatii publice a sistemului de probatiune, in scopul promovarii rolului sistemului de probatiune;
o) coordoneaza cooperarea internationala in domeniu;
p) reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;
q) coordoneaza activitatea de colectare si prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probatiunii si gestioneaza sistemele informatice aferente;
r) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.