din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       24070 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

(2) Serviciile de probatiune sunt conduse de sefi serviciu .
(3) Prin decizie a directorului general al Directiei pot fi infiintate sedii secundare ale serviciilor de probatiune.
(4) Circumscriptia teritoriala a fiecarui sediu secundar se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei, prin raportare la circumscriptiile teritoriale ale judecatoriilor.
(5) Sediile secundare sunt conduse de sefi birou si se subordoneaza administrativ si functional sefului serviciului de probatiune in cadrul caruia s-au infiintat sediile secundare respective.

Art. 27
(1) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea reinoirii mandatului in aceleasi conditii .
(2) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28
(1) In cadrul serviciilor de probatiune pot fi infiintate prin decizie a directorului general, compartimente de specialitate pe domenii de activitate .
(2) Atributiile si competentele aferente structurilor teritoriale, precum si atributiile si responsabilitatile corespunzatoare functiilor din structurile teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 29
(1) In structurile teritoriale isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, functionari publici si personal contractual.
(2) Statutul si salarizarea personalului de probatiune si a altor categorii profesionale care isi desfasoara activitatea in sistemul de probatiune sunt reglementate prin lege.

Art. 30
(1) Finantarea activitatii Directiei si a structurilor teritoriale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) Directia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte surse de finantare, conform prevederilor legale.
(3) In cadrul bugetului Directiei se constituie anual un fond destinat externalizarii de servicii in acord cu Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(4) Directia dispune de un parc auto constituit la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale. Numarul maxim de autoturisme, consumul de carburant si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Titlul III - Activitatea de probatiuneCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 31
Desfasurarea activitatii de probatiune se realizeaza de catre consilieri de probatiune din cadrul structurilor teritoriale.

Art. 32
(1) In desfasurarea activitatii de probatiune, consilierii de probatiune:
a) realizeaza evaluarea inculpatilor, a minorilor aflati in executarea unei masuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;
b) sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative;
c) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor si executarii obligatiilor stabilite in sarcina persoanelor supravegheate fata de care instanta a dispus: amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, liberarea conditionata;
d) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii uneia dintre urmatoarele masuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana, asistarea zilnica;
e) coordoneaza executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
f) deruleaza activitati specifice in legatura cu persoanele private de libertate;
g) indeplinesc alte atributii, conform legii.
(2) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. a), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei evaluate. In situatia in care persoana evaluata se afla intr-o unitate de arest preventiv, o unitate penitenciara, un centru educativ sau centru de detentie, competenta teritoriala se stabileste potrivit alin. (6) si (7).
(3) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. b), este competent serviciul de probatiune din circumscriptia instantei care judeca cauza.
(4) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. c) - e), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei supravegheate.
(5) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. f), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla penitenciarul, centrul educativ sau centrul de detentie .
(6) Cand un serviciu de probatiune nu are posibilitatea sa indeplineasca anumite atributii legale, se poate adresa unui alt serviciu de probatiune care are posibilitatea sa le efectueze.
(7) Solicitarea de efectuare a unui anumit act, evaluari sau verificari trebuie sa contina toate lamuririle referitoare la indeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar, in cazul cand urmeaza sa fie ascultata o persoana, se vor arata si intrebarile ce trebuie sa i se puna. Consilierul de probatiune care efectueaza actul, evaluarea sau verificarea poate pune si alte intrebari, daca necesitatea acestora rezulta in cursul ascultarii.
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.