Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       23630 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

s) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare;
sh) promoveaza rolul sistemului de probatiune, al activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul de probatiune, inclusiv prin mijloace de informare in masa;
t) alte atributii prevazute de lege in domeniul de activitate a sistemului de probatiune.

Art. 18
(1) Directia este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(2) Directorul general este numit pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea obtinerii consecutive, o singura data, a unui nou mandat .
(3) Directorul general al Directiei este ordonator tertiar de credite.
(4) In activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de doi directori generali adjuncti numiti prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(5) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator directorilor generali adjuncti.
(6) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) si (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(7) Directorul general poate face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Directorii generali adjuncti pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionari publici.

Art. 19
(1) Directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde, in fata ministrului justitiei, de buna functionare a sistemului de probatiune.
(2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti.
(3) Directorii generali adjuncti angajeaza si reprezinta Directia in baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.
(4) Directorii generali adjuncti conduc si raspund de activitatea departamentelor pe care le coordoneaza.

Art. 20
(1) Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai sistemului de probatiune si alte categorii de specialisti.
(2) Directorul general al Directiei este presedintele Consiliului.
(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei nationale in domeniul probatiunii, monitorizarea implementarii acesteia, precum si stabilirea altor masuri in vederea imbunatatirii activitatii de probatiune.
(4) Consiliul se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea directorului general.
(5) Activitatea Consiliului este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 21
(1) In structura organizatorica a Directiei functioneaza departamente, servicii si alte structuri infiintate prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorii departamentelor sunt numiti prin decizie a directorului general, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea obtinerii unui nou mandat .
(3) Sefii serviciilor din cadrul Directiei sunt numiti prin decizie a directorului general, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(4) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (2) si (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 22
(1) Atributiile si competentele aferente departamentelor, serviciilor si celorlalte structuri din cadrul Directiei, precum si atributiile si raspunderile corespunzatoare functiilor din cadrul Directiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Atributiile si competentele departamentului de control se executa prin inspectorii de probatiune aflati in subordinea directa a directorului general si se stabilesc in conformitate cu principiul independentei operationale.

Art. 23
(1) La nivelul Directiei isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici si personal contractual.
(2) In derularea activitatii, Directia poate colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

Art. 24
Directia asigura formarea profesionala a personalului in domeniul probatiunii, stimuleaza si realizeaza activitatile de studiu si cercetare care sa indice directiile de dezvoltare a practicii in domeniul probatiunii fie in mod direct, fie prin intermediul structurilor organizate in subordinea sa.

Art. 25
La nivel teritorial, activitatea de probatiune se realizeaza prin intermediul serviciilor de probatiune si al altor structuri teritoriale, fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii si aflate in subordinea Directiei.

Art. 26
(1) Serviciile de probatiune functioneaza in fiecare municipiu resedinta de judet si in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea serviciilor de probatiune de pe langa tribunale.
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.