Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       23618 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exactaCapitolul II - Evaluarea inculpatilor si a persoanelor supravegheate


Sectiunea 1 - Evaluarea inculpatilor minori


Art. 33
(1) Evaluarea inculpatului minor se realizeaza la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii, de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un referat de evaluare.
(3) Referatul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii la serviciul de probatiune a solicitarii.

Art. 34
(1) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) contine date privind mediul familial si social al minorului, situatia educationala si profesionala, conduita generala a minorului, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia minorului.
(2) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) poate face referire si la starea de sanatate, la evolutia minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral si intelectual, in masura in care acestea au influentat sau pot influenta comportamentul infractional.
(3) Referatul de evaluare cuprinde si propuneri motivate privind masura educativa considerata a fi potrivita pentru minor, cu referire la natura si durata programelor de reintegrare sociala, precum si la alte obligatii care pot fi impuse acestuia, in vederea reducerii riscului de savarsire de infractiuni .
(4) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la art. 33 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 35
(1) Pentru obtinerea datelor necesare evaluarii inculpatului minor, consilierul de probatiune poate colabora cu asistenti sociali, psihologi, consilieri scolari, pedagogi, medici sau alti specialisti.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune, institutiile si organizatiile in evidenta carora s-a aflat sau se afla minorul pentru ingrijire, tratament sau protectie sociala ori educatie, pun la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile care prezinta relevanta pentru procesul de evaluare.

Art. 36
(1) Evaluarea prevazuta la art. 33 are un caracter personal si se realizeaza in baza uneia sau mai multor intrevederi intre consilierul de probatiune si inculpatul minor si a datelor obtinute din alte surse de informatii.
(2) In cazul in care inculpatul minor nu colaboreaza la realizarea evaluarii, consilierul de probatiune intocmeste referatul de evaluare si mentioneaza, in cuprinsul acestuia, refuzul de colaborare a minorului. La referatul de evaluare este atasata declaratia minorului cu privire la refuzul de colaborare.
(3) In situatia in care inculpatul minor nu este gasit sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea intocmirii referatului de evaluare.
(4) Adresa prevazuta la alin. (3) contine datele obtinute si este insotita de dovezi care sa ateste situatia de fapt constatata precum si demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie si cu membrii familiei minorului, in vederea contactarii acestuia.

Art. 37
In cazul intocmirii unui referat fata de un inculpat minor care se afla, in acelasi timp, in executarea unei masuri educative, prevederile art. 33-36 se aplica in mod corespunzator, referatul de evaluare cuprinzand si mentiuni referitoare la respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, atunci cand este cazul .

Sectiunea 2 - Evaluarea inculpatilor majori


Art. 38
(1)In situatia in care considera necesar, procurorul sau instanta de judecata poate solicita serviciului de probatiune evaluarea inculpatului major. Evaluarea se realizeaza de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un raport de evaluare.
(3) Raportul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.

Art. 39
(1) Raportul de evaluare prevazut la art. 38 contine date privind responsabilitatile familiale si sociale ale persoanei, situatia educationala si profesionala, conduita generala, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia persoanei.
(2) Raportul de evaluare poate face referire si la starea de sanatate a persoanei, la nivelul de dezvoltare morala si intelectuala a acesteia, in masura in care acestea au influentat comportamentul infractional.
(3) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si (2), consilierul de probatiune formuleaza, in raportul de evaluare, propuneri motivate privind masurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni .
(4) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la art. 38 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 40
Prevederile art. 35 si 36 se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii inculpatilor majori.

Sectiunea 3 - Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.