Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 16 Aug 2013       49251 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicat in Monitorul Oficial 514 din 14 august 2013

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Fapta care constituie, dupa caz, potrivit legii penale: a) o modalitate de savarsire a unor infractiuni cum ar fi ;nerespectarea regimului armelor si munitiilor, .
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(3) Identitatea si calitatea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se dovedesc cu actul de identitate si legitimatia de serviciu .
(4) Ascultarea persoanelor condamnate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se face in conditii de confidentialitate.
(5) Prevederile art. 18 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Documente privind decesul si afectarea grava a sanatatii si integritatii corporale a persoanelor condamnate Art. 52
(1) In cazul decesului unei persoane condamnate, administratia penitenciarului instiinteaza de indata judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, parchetul si Administratia Nationala a Penitenciarelor, familia persoanei decedate, o persoana apropiata acesteia sau, dupa caz, reprezentantul legal.
(2) Efectuarea autopsiei medico-legale si eliberarea certificatului medical constatator al decesului sunt obligatorii.
(3) Sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv ori o alta persoana desemnata de acestea are acces la dosarul individual, certificatul medical constatator al decesului si orice alt act privitor la decesul persoanei condamnate si poate obtine, la cerere, contra cost, fotocopii ale acestora.
(4) Inhumarea persoanei decedate este efectuata de catre familie, rude sau alte persoane apropiate acesteia. In absenta lor sau in caz de refuz, inhumarea persoanei decedate se face de catre primaria din localitatea in a carei raza teritoriala se afla penitenciarul.
(5) In cazul prevazut la alin. (4), in vederea inhumarii, se inmaneaza certificatul medical constatator al decesului si certificatul de deces in original.
(6) In cazul producerii decesului persoanei condamnate, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale survenite in timpul executarii pedepsei privative de libertate, urmasii acesteia beneficiaza de pensie de urmas, potrivit legii.
(7) In cazul in care persoanei condamnate i-a fost afectata in mod grav sanatatea ori integritatea corporala, personalul medical are obligatia de a intocmi un referat medical, consemna in fisa medicala cele constatate, precum si declaratiile persoanei condamnate in legatura cu acestea sau cu orice alta agresiune si de a anunta conducerea unitatii. Dispozitiile art. 72 alin.(4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
(8) In cazul prevazut la alin.(7), administratia penitenciarului instiinteaza, de indata, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, parchetul si Administratia Nationala a Penitenciarelor, familia persoanei condamnate, o persoana apropiata acesteia sau, dupa caz, reprezentantul legal.
(9) Administratia penitenciarului are obligatia de a instiinta, de indata, familia persoanei condamnate sau o persoana apropiata acesteia, atunci cand persoanei condamnate i-a fost afectata in mod grav sanatatea ori integritatea corporala sau este transferata intr-o institutie medicala pentru tratarea unei boli psihice. Instiintarea se face cu acordul persoanei condamnate, daca acesta poate fi exprimat.

Punerea in libertate Art. 53
(1) Punerea in libertate se dispune, de indata, la expirarea duratei pedepsei inchisorii, la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus liberarea conditionata, precum si la orice alta data hotarata de organele judiciare competente, in situatiile anume prevazute de lege, cu precizarea in registrul de evidenta a executarii punerii in libertate, prin indicarea datei si orei de iesire din penitenciar. Administratia penitenciarului comunica punerea in libertate organului judiciar care a dispus masura si, daca este cazul, celui care controleaza executarea masurilor de supraveghere si obligatiilor dispuse potrivit Codului penal.
(2) Administratia penitenciarului are obligatia de a comunica, persoanei vatamate, punerea in libertate a detinutului la data executarii in intregime a pedepsei, in conformitate cu dispozitiile art. 404 alin. (6) din Codul de procedura penala, la datele de contact furnizate de persoana vatamata in cursul procesului penal si transmise distinct de instanta de executare odata cu transmiterea hotararii de condamnare si a mandatului de executare . In cazul in care punerea in libertate a faptuitorului are loc inainte de implinirea termenului de executare a pedepsei sau a masurilor preventive privative de libertate, informarea partii vatamate o realizeaza organul judiciar care a dispus liberarea sau dupa caz, instanta de executare . In cazul permisiunii de iesire din penitenciar, al desfasurarii activitatilor de catre detinutii din regim deschis, care se deplaseaza neinsotit in exteriorul locului de detinere, precum si in situatia producerii unei evadari, informarea partii vatamate o realizeaza organul de politie sesizat de catre administratia locului de detinere .
(3) La punerea in libertate, persoanei condamnate i se efectueaza un examen clinic general, rezultatul examenului inscriindu-se in fisa medicala a persoanei condamnate, i se restituie bunurile si actele personale si ii sunt prelevate probe biologice, in conditiile legii, in vederea introducerii profilelor genetice in sistemul national de date genetice judiciare.
(4) In situatia in care persoanele condamnate nu dispun de mijloace banesti la punerea in libertate si au domiciliul sau resedinta in Romania, Administratia Nationala a Penitenciarelor va asigura acestora contravaloarea transportului pana la domiciliu sau resedinta, la nivelul tarifelor practicate de Compania Nationala de Cai Ferate ``C.F.R`` S.A.

Refuzul de hrana Art. 54
(1) In situatia in care o persoana condamnata intentioneaza sa refuze hrana, anunta verbal sau in scris agentul supraveghetor si inainteaza acestuia eventuale cereri scrise cu privire la motivele refuzului de hrana.
(2) In cazul in care exista indicii ca persoana condamnata nu se alimenteaza, insa aceasta nu anunta verbal sau in scris ca refuza hrana, agentul supraveghetor va constata din oficiu aceasta situatie.
(3) Despre aspectele prevazute la alin. (1) sau (2), agentul supraveghetor instiinteaza de indata seful sectiei de detinere, care asculta persoana condamnata si ia masurile care se impun, daca aspectele invocate intra in aria sa de competenta . In cazul in care persoana condamnata isi mentine hotararea de a refuza hrana, seful sectiei informeaza directorul si medicul penitenciarului.
(4) Daca persoana condamnata executa pedeapsa privativa de libertate in regimul inchis sau de maxima siguranta, seful sectiei dispune cazarea acesteia la infirmerie ori intr-o alta camera de detinere, singura sau impreuna cu alte persoane aflate in procedura prevazuta de prezentul articol, in vederea supravegherii atente si monitorizarii medicale, fara a avea asupra sa produse alimentare si din tutun.
(5) Daca persoana condamnata executa pedeapsa privativa de libertate in regimul semideschis sau deschis, seful sectiei dispune cazarea acesteia la infirmerie, in vederea supravegherii atente si monitorizarii medicale, fara a avea asupra sa produse alimentare si din tutun.
(6) Daca persoana condamnata cazata in conditiile alin. (4) si (5) refuza sa primeasca 3 mese consecutive, seful sectiei sesizeaza directorul penitenciarului.
(7) Directorul penitenciarului asculta persoana condamnata si instiinteaza judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, daca aceasta isi mentine hotararea, cu precizarea motivelor refuzului de hrana. Din momentul instiintarii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, se considera ca persoana condamnata se afla in refuz de hrana.
(8) Daca aspectele sesizate de persoana condamnata vizeaza aspecte in legatura cu dispozitiile art. 39, 40, 56 si 104, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are obligatia de a asculta persoana condamnata, urmand a solutiona, prin incheiere, aspectele sesizate.
(9) Daca aspectele sesizate de persoana condamnata nu vizeaza aspecte in legatura cu dispozitiile art. 39, 40, 56 si 104, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate asculta persoana condamnata.
(10) In urma ascultarii, daca persoana condamnata isi mentine refuzul de hrana, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate face propuneri directorului penitenciarului.
(11) In cazurile prevazute la alin. (3), (7)-(9), daca persoana condamnata refuza sa dea declaratie, se consemneaza despre acest lucru intr-un proces-verbal.
(12) Administratia penitenciarului are obligatia de a transfera temporar persoana aflata in refuz de hrana intr-o institutie medicala din reteaua medicala a Ministerului Sanatatii si de a instiinta familia persoanei condamnate sau o persoana apropiata acesteia, in cazul in care persoanei condamnate ii este afectata in mod grav sanatatea ori integritatea corporala datorita refuzului de a se alimenta.
(13) Daca persoana condamnata declara in fata judecatorului de supraveghere a privarii de libertate ca renunta la refuzul de hrana, este incunostintat directorul penitenciarului.

Incetarea refuzului de hrana Art. 55
Incetarea refuzului de hrana a persoanei condamnate are loc in urmatoarele situatii:
a) declaratie scrisa sau verbala;
b) acceptarea hranei, care este oferita zilnic, la orele fixate, de administratia penitenciarului;
c) constatarea faptului ca s-a alimentat, in mod direct ori pe baza investigatiilor sau determinarilor clinice de specialitate.


Capitolul V Drepturile persoanelor condamnate


Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate Art. 56
(1) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi ingradita decat in limitele si in conditiile prevazute de Constitutie si lege.
(2) Impotriva masurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de prezenta lege, luate de catre administratia penitenciarului, persoanele condamnate pot face plangere la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, in termen de 10 zile de la data cand au luat cunostinta de masura luata.
(3) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, la locul de detinere, de judecatorul de supraveghere a privarii de libertate.
Afişează Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Executarea pedepselor    Legea 254/2013    Legea 275/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Cazurile in care poate opera modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 785

Retragerea plangerii prealabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 158/A din 13 aprilie 2016Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro