din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2767 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Acte de procedura in Noul cod de procedura penala » ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie

  Publicat: 30 Jan 2014       3849 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Acte de procedura in Noul cod de procedura penala  


Temeiul de drept: art. 125-126 din Noul cod de procedura penala

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
In virtutea art. 17 TCE (versiunea consolidata), orice persoana avand nationalitatea unui stat membru al UE este, in acelasi timp, si cetatean al Uniunii Europene si se bucura de urmatoarele drepturi:
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.

ART. 125
Martorul amenintat
In cazul in care exista o suspiciune rezonabila ca viata, integritatea corporala, libertatea, bunurile sau activitatea profesionala a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse in pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeaza organelor judiciare sau a declaratiilor sale, organul judiciar competent acorda acestuia statutul de martor amenintat si dispune una ori mai multe dintre masurile de protectie prevazute la art. 126 sau 127, dupa caz.
ART. 126
Masurile de protectie dispuse in cursul urmaririi penale
(1) In cursul urmaririi penale, odata cu acordarea statutului de martor amenintat, procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele masuri:
a) supravegherea si paza locuintei martorului sau asigurarea unei locuinte temporare;
b) insotirea si asigurarea protectiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia in cursul deplasarilor;
c) protectia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaratia sa;
d) audierea martorului fara ca acesta sa fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea si imaginea distorsionate, atunci cand celelalte masuri nu sunt suficiente.
...................
(4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor amenintat si aplicarea masurilor de protectie prin ordonanta motivata, care se pastreaza in conditii de confidentialitate.
.....................
(8) Masurile de protectie prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se comunica autoritatii desemnate cu punerea in executare a masurii.


ORDONANTA


de acordare a statutului de martor amenintat


si de aplicare a masurilor de protectieAnul ... luna ... ziua...Procuror ... din cadrul Parchetului de pe langa ...


Examinand cererea formulata de ... (daca este cazul) , precum si actele de urmarire penala efectuate in dosarul cu numarul de mai sus, privinda��C O N S T A T :Prin ordonanta din data de ... s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunea de ... (denumirea) , prevazuta de art. ... (textul incriminator) , constand in aceea ca ... (prezentarea succinta a situatiei de fapt cu privire la care s-a inceput urmarirea penala) .


Prin ordonanta din data de ... s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale cu privire la aceasta fapta fata de suspectul ... ( numele si prenumele ) .


Prin ordonanta din data dea�� s-a pus in miscare a actiunea penala impotriva inculpatului... ( numele si prenumele ) pentru savarsirea infractiunii de a�� (denumirea) , fapta prevazuta de art. ... (textul incriminator). (daca este cazul)


In cursul urmaririi penale fata de pe suspectul(a)/inculpatul(a) . ..... au fost dispuse urmatoarele masuri asiguratorii/de siguranta cu caracter medical/preventive .... (se mentioneaza, daca este cazul, datele necesare privind masurile respective) .


In fapt s-a retinut ca ...... (se prezinta elementele esentiale ale starii de fapt, precum si elementele care motiveaza indeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea statutului de martor amenintat si dispunerea masurilor de protectie conform prevederilor art. 125 din C. proc. pen., inclusiv motivarea concreta a gravitatii pericolului si a necesitatii masurilor solicitate).


Avand in vedere ca in cauza exista o suspiciune rezonabila ca viata/integritatea corporala/libertatea/bunurile/activitatea profesionala (se mentioneaza cazul/cazurile incidente din cadrul art. 125 C . proc. pen.) a martorului(ei) ....../a numitului(ei) ......, membru de familie (cu indicarea relatiei de rudenie) al martorului(ei)......, ar putea fi pusa/puse in pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeaza organelor de urmarire penala/declaratiilor sale ,


In temeiul prevederilor art. 125 si art. 126, alin. (1), (2), (4) si (8) din C. proc. pen.,


D I S P U N:- Acordarea statutului de martor amenintat martorului(ei) ......./ numitului(ei) ......, membru de familie (cu indicarea relatiei de rudenie) al martorului(ei) ....... nume..., prenume.....(porecla.....), fiul/fiica lui ...... si al/a ....... nascut(a) in anul....., luna ...., ziua ...., in ......, jud./sect. ......., domiciliat(a) in ......, str. ...., nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, jud./sect . ....., cetatenie ....., profesia ......, ocupatia......, locul de munca ......., posesor(oare) al/a BI/CI seria ......, nr. ........, avand C.N.P. ......., incepand cu data de .......


- Aplicarea in cursul urmaririi penale fata de martorul(a) ......./numitul(a) ...... , membru de familie (cu indicarea relatiei de rudenie) al martorului(ei) ...... a urmatoarelor masuri de protectie (pot fi dispuse una sau mai multe dintre masuri; de asemenea, martorului ii poate fi pot fi acordat, prin ordonanta procurorului, statutul de martor protejat, care este inclus in Programul de protectie a martorilor si fata de care pot fi dispuse masuri specifice, mai largi, de protectie, conform prevederilor Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor si ale H.G. nr. 760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor):


- supravegherea si paza locuintei martorului(ei)/asigurarea pentru martor(a) a unei locuinte temporare ;


- insotirea si asigurarea protectiei martorului(ei) sau a membrilor de familie ai acestuia/acesteia in cursul deplasarilor;


- protectia datelor de identitate ale martorului(ei), prin acordarea pseudonimului ...... cu care acesta/aceasta va semna declaratia sa;


- audierea martorului(ei) fara sa fie prezent(a), prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea si imaginea distorsionate (aceasta masura se poate dispune atunci cand celelalte masuri nu sunt suficiente) .


- Pentru punerea in executare a masurilor dispuse la punctul 1 , lit. a) si/sau lit. b) al prezentei ordonante se desemneaza ...... (autoritatea desemnata poate fi, dupa caz:


- unitatea/structura de politie centrala sau locala competenta, conform art. 26, alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane


- daca martorul amenintat este retinut sau arestat preventiv - centrul de retinere sau arestare preventiva din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art. 110, alin. (1) rap. la art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal


- daca martorul amenintat este incarcerat intr-un penitenciar - Administratia Generala a Penitenciarelor/administratia locului de detinere, potrivit art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal) .


- Prezenta ordonanta se pastreaza in conditii de confidentialitate si se comunica martorului(ei) amenintat(a) ...... si autoritatii desemnate pentru punerea in executare a masurilor de protectie .P R O C U R O R,


(numele si prenumele, semnatura si stampila)

Citeşte mai multe despre:    Martor    Martor amenintat    Masura de protectie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina DeaconuJurisprudenţă

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati